Jak na výpočet DPH – kalkulačka ceny bez a s DPH

Zajímá vás, co je DPH a jak se dá vypočítat? Jak se počítá metodou "shora" a "zdola"? V článku se dozvíte také výše všech sazeb DPH a zboží a služeb, kterých se týkají. Jednoduše se dočtete vše důležité, co se týká DPH, neboli daně z přidané hodnoty.

Jak na výpočet DPH - kalkulačka ceny bez a s DPH Foto: Pixabay

Co je DPH a jak se počítá?

Zkratka DPH označuje tzv. daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je jedním ze základních příjmů státního rozpočtu a týká se téměř všech služeb a zboží. Platí se při nakupování většiny zboží a služeb. Odvádí ji dodavatelé a registrovaní plátci DPH, ti ji však započítávají do cen pro spotřebitele a odběratele.

Plátcem DPH se můžete stát dobrovolně a nebo povinně – povinně v případě, kdy tak ukládá zákon, tedy překročením obratu ve výši 1 000 000 Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě.

V ČR se nově od ledna 2024 rozlišují následující dvě sazby DPH:

 • základní - 21%
 • snížená - 12%

Pro výpočet DPH je stěžejní znalost toho, do které sazby naše zboží, či služby spadají. Obecně se používá základní daňová sazba. Pro zbylé dvě sazby uvádíme níže výčet přesně stanovených zdanitelných plnění podle zákona.

DPH 21 % – na co se vztahuje?

21% DPH je jeho základní sazba. Tato sazba je uplatňována na veškeré zboží a služby, které v zákoně o DPH nespadají pod některou sníženou sazbu – viz níže. Pokud tedy v taxativních výčtech níže nenaleznete předmětné zboží, či službu, váže se k nim výše DPH 21%.

Snížená sazba DPH (12%)

Níže uvádíme několik příkladů okruhů plnění, které jsou nově zařazeny do 12% sazby DPH.

 • vybrané nealkoholické nápoje (mléko, podmáslí, jogurtové mléko, kefír či jiná kysaná nebo acidofilní mléka, veškeré rostlinné alternativy mléka a kohoutková voda)
 • dodání potravin
 • nepravidelná pozemní autobusová doprava osob (nově přesunuta z 21 % sazby)
 • dodání novin a časopisů (podíl reklam nesmí být více jak 50 % obsahu),
 • stravovací služby,
 • dodání dálkového tepla a chladu, pitné vody,
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné) a odvádění a čištění odpadních vod (stočné),
 • poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení, sociální bydlení či dodání stavby pro sociální bydlení,
 • ubytovací služby,
 • provoz lyžařských svahů

Další příklady výrobků a služeb, pro které platí snížená sazba DPH najdete zde.

Osvobozeno od DPH

 • knihy (včetně elektronických), brožury, křížovky nebo omalovánky

Jak se počítá základ DPH?

Výpočet základu daně z přidané hodnoty je jednoduchý. Cenu s DPH vynásobíte:

 • pro základní sazbu 21% DPH je to cena s DPH * 21/121,
 • pro sníženou sazbu 12% DPH je to cena s DPH * 12/112.

Pořízení osobního automobilu – uplatnění odpočtu DPH

Novinkou je také při pořízení osobního automobilu kategorie M1 omezení daňově uznatelné částky na 2 000 000 Kč bez DPH. Maximální výše odpočtu v takovém případě činí 420 000 Kč.

Kalkulačka základu DPH 21%, 12% daně z přidané hodnoty

Jelikož žijeme v 21. století, čtenáři jistě ocení jednoduchou kalkulačku na DPH namísto samotného počítání pomocí vzorců. Takových kalkulaček je na internetu dostupných vícero. My vám nabízíme tu nejjednodušší z nich. Stačí kliknout na tento text a kalkulačka na DPH se vám zobrazí v novém okně.

Výpočet ceny bez DPH – vzorec výpočtu

Cenu bez DPH spočítáte pomocí jednoduchého vzorce. Ten zahrnuje cenu bez DPH a koeficient podle toho, do jaké sazby spadá konkrétní zboží nebo služba. Vzorec: Cena bez DPH * 0,21 = DPH (obecně nazývaná metoda “shora”) – v případě zboží nebo služeb, která spadají do nižší sazby DPH dosadíte místo 0,21 pouze 0,12.

DPH výpočet shora

Pro výpočet DPH metodou "shora" se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty – rozumějte z ceny včetně daně. Novela zákona o DPH stanovuje, že se daň "shora" vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky vymezené § 37 písm. b) bod 1 a příslušného koeficientu.

Při základní sazbě daně je používán koeficient 1,21, pro první sníženou sazbu 1,12. Pro zajímavost uvádíme, že výpočet daně “zdola” pak zůstává ve stejné podobě, jako doposud. Daň se při výpočtu "zdola" vypočte jako součin základu daně a sazby daně.

DPH na elektřinu a plyn (změny 2021, 2022 a 2023)

Ceny energií spadají standardně do 21% sazby DPH. Jedinou výjimkou za poslední roky bylo odpuštění daně z přidané hodnoty u elektřiny a plynu, o kterém rozhodla v říjnu 2021 tehdejší ministryně financí Alena Schillerová. Prominutí DPH platilo od listopadu do konce roku 2021.

Přezkumné řízení ministerstva financí pod novým ministrem Zbyňkem Stanjurou ukázalo, že generální pardon na DPH byl v rozporu s českou i unijní legislativou, zpětně ale daně nikdo doplácet nemusel. Státní kasu stálo dočasné zrušení DPH na elektřinu a plyn zhruba 5,4 miliardy korun.

*️⃣ Co je DPH (daň z přidané hodnoty)?

Daň z přidané hodnoty, neboli DPH, je jedním ze základních příjmů státního rozpočtu. DPH se týká téměř všech služeb a zboží. Jedná se o tzv. nepřímou daň.

*️⃣ Jaký je zákon o DPH?

Podmínky pro daň z přidané hodnoty stanovuje Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty.

*️⃣ Kdo je plátce DPH, kdy nejsem plátce DPH?

Plátcem DPH je podnikatel (fyzická, či právnická osoba), vykonávající ekonomickou činnost a jehož obrat přesáhl za posledních 12 měsíců výši 2 000 000 Kč. Dále také podnikatel, který podniká mezinárodně v rámci EU.

*️⃣ Jaké jsou sazby DPH, kolik je DPH?

V současnosti existují dvě sazby – základní sazba (21 %) a snížená sazba (12 %).

*️⃣ Jak vypočítat DPH?

Cenu s DPH vynásobíme následovně: pro 21% DPH je to cena s DPH * 21/121. Pro 12% DPH je to cena s DPH * 12/112.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Odstavec "Jak se počítá základ DPH?" je podle mne špatně - vzorečky, které uvádíte, jsou pro výpočet DPH, a nikoliv pro výpočet základu DPH...

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čistá mzda se v roce 2021 zvedla o stovky až tisíce korun!

Postup výpočtu čisté mzdy (online mzdová kalkulačka)

Co je čistá mzda? Jak postupovat při výpočtu čisté a hrubé mzdy? Jak zrušení superhrubé mzdy ovlivnilo váš plat? ☝ Veškeré informace...

Co je IBAN a jak jej zjistit + kalkukačka IBAN na číslo účtu

Co je IBAN a jak jej zjistit + kalkukačka IBAN na číslo účtu

Potřebujete zjistit svůj IBAN? Nevíte, k čemu se používá a kde ho najít? V článku se dozvíte veškeré informace ☝o IBANu v jednotlivých...

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR (2024)

Víte, co je minimální mzda 💰? Jaká je aktuální výše minimální mzdy v ČR? Jaká je minimální mzda v Německu? Víte, do jaké skupiny zaručené...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY