Výpočet mateřské dovolené a jak dlouho trvá

Lidově řečeno mateřská, oficiálně peněžitá pomoc v mateřství – PPM. Peněžní dávka závislá na ekonomické aktivitě ženy. Zda byla zaměstnaná, nebo podniká a hlavně, jestli odvádí nemocenské pojištění. Mateřská dosahuje až 70 % z hrubé mzdy a vyplácí se po dobu zhruba 6 měsíců. Podporuje ženu před porodem a během prvních měsíců péče o dítě. Ale co když jste na neschopence kvůli rizikovému těhotenství? Nebo na Úřadu práce? Máte na mateřskou nárok? Dozvíte se v článku.

Kalkulačka PPMPorodné
Kdo má nárok?Kolik je mateřská?Jak požádat?
OSVČ – jak o peníze nepřijít?

Výpočet mateřské dovolené a jak dlouho trvá Foto: Pixabay

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Pokud se jedná o nejjednodušší situaci, tak žena pracuje, otěhotní a 8–6 týdnů před odhadovaným termínem porodu nastupuje na mateřskou dovolenou. To je cca 6 měsíců, kdy bude dostávat cca 70 % svého běžného platu. Na mateřskou navazuje rodičovská, která je plošně stanovena jako 350 tisíc na dítě a setrvat na ní žena může až 3 roky (toto platí pro děti narozené od 1. 1. 2024 včetně).

Kdo vyplácí mateřskou dovolenou? A kdo rodičovskou?

  • Mateřskou platí zaměstnavatel, případně OSSZ.
  • Rodičovskou platí Úřad práce.

Pak tu jsou ovšem výjimky jako těhotenství a současná evidence na Úřadu práce, maminka podniká jako OSVČ a neplatila si nemocenské pojištění, nebo na mateřskou nastupuje otec. Situace se tak malinko komplikuje, ale i na tyto situace sociální systém státu myslel. Více v článku.

Kdy je možný nástup na mateřskou? Odchod na mateřskou dovolenou z práce

Na mateřskou může maminka nastoupit 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Rozhodnutí o termínu nástupu je osobní věcí těhotné ženy. Jinak se automaticky počítá s prvním dnem 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Žena může pracovat až do porodu. Ale mateřská jí začne běžet klasicky 6 týdnů před porodem a za dny, kdy pracuje, nemá na dávku nárok.

S poslední dávkou během mateřské dovolené přijde i zpráva, že nárok na dávku ve stanovený den zaniká. V tu chvíli si maminky (otec) musí požádat o dávku navazující – tj. rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek vyplácí a žádosti vyřizuje pouze Úřad práce ČR.

Porodné

S porodem souvisí i znovu poskytované porodné. Je to jednorázová dávka, která je určena jako příspěvek na náklady související s porodem a narozením dítěte. Porodné podléhá posouzení hladiny příjmu.

Nárok na porodné má žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. V případě, že došlo k tragédii a matka při porodu zemřela, má na porodné nárok otec dítěte. V dalším případě má na porodné nárok i osoba, která se o kojence mladšího 12 měsíců stará a starat bude trvale.

Jaký příjem má osoba, která má nárok na porodné? Hodnotí se čistý příjem rodiny za 3 měsíce před narozením dítěte. Pokud tento souhrn příjmu nedosáhne 2,7násobku životního minima rodiny, porodné bude vyplaceno. Porodné je možné v rodině čerpat pouze dvakrát. O porodné je nutné si zažádat, což můžete udělat až 12 měsíců zpětně.

Tabulka: Porodné

Dítě Porodné
1.       dítě 13 000 Kč
2.       dítě 10 000 Kč

Jak dlouho trvá mateřská dovolená – délka a podmínky

Mateřskou dovolenou a související dávku nemocenského pojištění čerpá matka nebo otec, případně osoba, která se o novorozence po porodu stará.

Peněžitá pomoc v mateřství trvá maximálně 196 kalendářních dnů. Je to tedy celkem 28 týdnů. Pokud žena porodila 2 a více dětí, trvá mateřská 259 dnů (tj. 37 týdnů).

Mateřská dovolená: kalkulačka/výpočet mateřské (PPM, peněžitá pomoc v mateřství)

Není potřeba složitě vyhledávat, jak vypočítat výši mateřské. Stačí vám přehledná kalkulačka PPM, do které online vyplníte hodnoty, jako je například hrubý měsíční příjem, a ona vše spočítá za vás.

Mateřská OSVČ

Podnikatelé a živnostníci mají nárok na peněžitou podporu v případě, že si platili nemocenské pojištění alespoň 180 dnů v roce před nástupem na mateřskou. Plus musí být součet dní s nemocenským pojištěním za poslední dva roky minimálně 270 dní.

Byla by velká škoda o mateřskou přijít, zvlášť, pokud ženu během těhotenství potkal např. i rozvod.

Těhotná nezaměstnaná – bez práce a na Úřadu práce?

Může se stát, že ženě vyprší smlouva na dobu určitou v době těhotenství. Zaměstnavatel tedy za ni přestane platit sociální a nemocenské pojištění. V takové případě se na ženu vztahuje ochranná lhůta 180 dní ode dne zániku pojištění.

Pokud pojištění netrvalo ani 180 dní, trvá ochranná lhůta jen reálnou dobu, po kterou bylo pojištění placeno.

V ostatních případech je ochranná lhůta jen 7 kalendářních dnů. Nástup na mateřskou tak může nastat i z ochranné lhůty.

Nezaměstnaná žena nárok na mateřský příspěvek nemá, protože není nemocensky pojištěná. Ode dne porodu má rovnou nárok na rodičovský příspěvek. – dávku státní sociální podpory. S žádostí je nutné se obrátit na Úřad práce.

Mateřská dovolená versus otcovská dovolená

Mateřskou dovolenou může čerpat i otec. Ovšem není to otcovská dovolená. Pojem otcovská dovolená se vztahuje na dobu 7 dnů. Muž na ni nastupuje z důvodu péče o novorozence nebo o ženu po porodu.

Pokud chce ovšem otec (manžel ženy, která dítě porodila) čerpat peněžitou pomoc v mateřství musí mít od matky písemný souhlas. Stejně tak musí splňovat podmínky nemocenského pojištění – jako žena.

Písemná dohoda o tom, že na mateřskou nastoupí muž obsahuje:

  • informace o tom, že o dítě bude pečovat otec,
  • den porodu a úředně ověřený podpis matky,
  • tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče (OSSZ).

Kolik je mateřská? A jak se to počítá?

Kolik peněz během prvních šesti měsíců péče o dítě dostanete, závisí na vašem platu. Výše mateřského příspěvku je „zhruba 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den“.

Z čeho se denní základ počítá? Z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou.

U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na mateřskou. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Kdo má nárok na mateřskou

Podmínkou získání peněžité podpory v mateřství je odvádění pojistného na sociální zabezpečení. Druhou podmínkou je, že nemocenské pojištění bylo placeno minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. V období dvou let se tak seskupuje 9 měsíců nemocenského pojištění i od různých zaměstnavatelů.

U OSVČ je situace s nárokem na mateřskou trochu jiná.

Kde zjistím, jestli mám nárok na mateřskou

Tato informace se odvíjí od předchozího odstavce. Ve zkratce máte na mateřskou nárok v těchto situacích

Tabulka: podmínky pro získání mateřské

Sociální status Podmínky
Zaměstnankyně Jste klasicky zaměstnaná a zaměstnavatel/é za vás platí nemocenské pojištění déle než 9 měsíců v posledních dvou letech.
Nezaměstnaná Ne déle než 180 dní do prvního dne 8. týdne před plánovaným porodem.
OSVČ Platíte si nemocenské pojištění sama minimálně 180 před nástupem na mateřskou a alespoň 270 dnů za poslední dva roky

Pokud jste na Úřadu práce déle než 180 dní, nebo si jako podnikatelka nemocenské pojištění neplatíte, pak nemáte nárok na peněžitou podporu v mateřství a rovnou vám bude vyplácen rodičovský příspěvek.

Jak postupovat při nástupu na mateřskou z nemocenské (z neschopenky, rizikové těhotenství)

Jedná se o situaci při dočasné pracovní neschopnosti – ať už z důvodu rizikového těhotenství nebo z jakéhokoliv jiného důvodu (chřipka, úraz).

Nebo pokud těhotné ženě skončilo zaměstnání z důvodu smlouvy na dobu určitou a současně je v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, pobírá nemocenskou. Je tu stále ochranná lhůta 180 dní.

Pokud mezi koncem zaměstnání a 8 týdny do porodu je více než 180 dní, bude v pracovní neschopnosti až do doby 6 týdnů před porodem. Potom ženě bude náležet tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. A tuto „neschopenku“ lékař ukončí po šestinedělí.

Kde podat žádost o mateřskou a kdo ji vyplácí

Mateřská, jako peněžitá pomoc v mateřství, je dávka nemocenského pojištění. Žena ji pobírá v souvislosti s vysokým stádiem těhotenství, porodem a péčí o novorozence. Důvodem této dávky je finančně podpořit matku v době, kdy není schopna pracovat. PPM vyplácí ČSSZ. Tedy peněžitou pomoc v mateřství vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) stanoví zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.).

Žádost o dávku podává:

  • zaměstnankyně (zaměstnanec) před nástupem na mateřskou u svého zaměstnavatele (ten ji předá příslušné OSSZ),
  • OSVČ na úřadě OSSZ.

Mateřská – žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Základní dokument se jmenuje Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Žena formulář dostane u svého gynekologa, který se o ni stará v době před porodem. Přímo v dokumentu je pro lékaře prostor, kde vyplní předpokládaný den porodu.

Tento dokument žena předá svému zaměstnavateli, případně na OSSZ.

Jak je to s daněmi na mateřské?

PPM je osvobozena od daně z příjmů, a to (v součtu s rodičovským příspěvkem za daný rok) do částky 36násobku minimální mzdy. PPM se ovšem započítává do rozhodného příjmu pro uplatnění slevy na manželku/manžela u druhého z partnerů.

Přivýdělek na mateřské

Pokud žena zajistí spolehlivé hlídání pro své dítě, může si na mateřské i přivydělat.

Přivýdělek na mateřské – zaměstnání

Pokud jste pracovala jako zaměstnanec ve firmě a z tohoto platu je vám počítána mateřská, pak tu samou práci dělat nesmíte. Máte ovšem možnost se svým zaměstnavatelem uzavřít smlouvu na jiný druh práce. Nebo můžete začít pracovat pro jinou firmu. Povolená je i práce na DPP nebo DPČ.

Přivýdělek k mateřské - OSVČ

Pokud jste podnikatelka, musíte během mateřské činnost pozastavit.

Mateřská dovolená: nárok na peníze v roce 2024

Pokud plánujete rodinu a až do porodu zůstanete v zaměstnaneckém poměru, nemusíte nic řešit. Nemocenské pojištění za vás bude zaměstnavatel platit.

Ale pokud jste OSVČ, začněte si nemocenské pojištění platit o několik měsíců dřív, než otěhotníte. Podmínkou přidělení peněžité pomoci v mateřství u OSVČ je platit si nemocenské pojištění minimálně po dobu 270 dní (9 měsíců) v uplynulých 2 letech, z toho 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na mateřskou dovolenou.

Sociální dávky a celý sociální systém je na pár hodin studia. O nic jednodušší následně pravděpodobně nebude ani vybírání dětské autosedačky.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Dobrý den, mám dotaz. Mám smlouvu na dobu určitou ,která končí 30.6.2023 a nastup na mateřskou mám 20.6.2023. A dítě nebylo plánováno, bylo to překvapení. Dnes mi bylo sděleno, ze můj zaměstnavatel mi zaplati mateřskou od 20.6.-30.6. a potom si to mám vyřídit sama. To mám vyplněný formulář poslat na OSSZ nebo jaký je postup.

Dobrý den, prosím vás u zaměstnavatele mám smlouvu na dobu neurčitou. Nyní jsem na rodičovské dovolené s téměř 3 letou dcerou. S manželem se snažíme o druhého potomka. Jsk je to se zaměstnavatelem pokud mám rodičovskou dovolenou na 4 roky?? Může mě propustit když mu během následujícího roku oznamím že nastupuji na další rodičovskou. Slyšela jsem za na další mateřskou musím nastoupit do 3 let věku prvního dítěte, což jistě nedodržím, jinak má právo semnou rozvázat pracovní poměr.

Dobrý den, k 2.2.2022 jsem ukončila pracovní poměr dohodou a 3.2. jsem nastoupila na ÚP, posléze jsem zjistila, že jsem těhotná, mám nárok na mateřskou od bývalého zaměstnavatele? Nebo ji vyplácí ÚP? Děkuji za odpověď. Marie

Dobrý den, jak je to při rizikové praci, kdy zena musí nastoupit na mateřskou ihned? Kolik dostává mateřskou před porodem a kolik po porodu? Dekuji za odpoved

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

rodičovský příspěvek - kalkulačka

Výpočet rodičovského příspěvku – žádost a kalkulačka

Kolik je rodičovský příspěvek a kde o něj žádat? Ohrozí to finanční situaci rodiny? S kalkulačkou počty snadno zvládnete. Přičíst můžete i...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY