Jak se počítá fond pracovní doby + přehled jednotlivých měsíců

Nevíte, co je fond pracovní doby? Ani to, kolik hodin může zahrnovat týdenní fond pracovní doby? Chtěli byste vědět, jaký je fond pracovní doby pro nepřetržitý provoz nebo pro krátký a dlouhý týden? Odpovědi přináší tento článek.

Týdenní fond pracovní doby - Krátký a dlouhý týden
Pracovní doba při 12hodinových směnách - Kalendář pracovní doby

Jak se počítá fond pracovní doby + přehled jednotlivých měsíců Foto: Pixabay

Co je fond pracovní doby

Na úvod článku je třeba uvést, že fond pracovní doby je konvenční ustanovení, takže v právních předpisech byste jeho definici hledali marně. Častěji než s tímto termínem se můžete setkat s označením „pracovní doba“. V podstatě se jedná o dohodu o pracovním plánu, kterou uzavíráte se svým zaměstnavatelem. Obsah této dohody přitom musí být v souladu s ustanoveními zákoníku práce. Na základě fondu pracovní doby je pak zaměstnanci vyměřena mzda či plat.

Fond pracovní doby se týká pouze osob v zaměstnaneckém poměru, nikoli tedy živnostníků, kteří pracují „na sebe“ a mohou si tudíž svou pracovní dobu rozvrhnout zcela libovolně.

Týdenní fond pracovní doby

Podle zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.) je pro fond pracovní doby určující, jak je stanovena týdenní pracovní doba. Její standardní délka činí 40 hodin týdně, může být však i kratší – a to ze zákona pro některé profese a provozy, nebo pokud si zaměstnanec se zaměstnavatelem individuálně dohodne práci na zkrácený úvazek. V případě zkráceného úvazku se pak úměrně krátí i mzda nebo plat.

Avšak pozor: Nepleťte si zkrácený částečný úvazek se zkrácenou pracovní dobou. Zkrácení týdenní pracovní doby totiž může být stanoveno jedině vnitřním předpisem firmy, nebo v kolektivní smlouvě a nesmí se projevit na výši mezd zaměstnanců.

Toto zkrácení pracovní doby není možné provést u státních zaměstnanců.

Týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny mají ti, kteří pracují:

  • v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin,
  • v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu,
  • v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu.

Týdenní pracovní dobu 38,75 hodiny mají ti, kteří pracují v dvousměnném pracovním režimu.

Zákoník práce pamatuje i na zaměstnávání mladistvých, tj. osob mladších 18 let. Jejich týdenní pracovní doba může činit maximálně 30 hodin, přičemž jedna směna nesmí být delší než 6 hodin.

Fond pracovní doby při krátkém a dlouhém týdnu

Existuje celá řada profesí a provozů, které vyžadují nepravidelný režim práce, typicky v oblasti služeb. Tito zaměstnanci nepracují každý den stejně dlouhou dobu, resp. některé pracovní dny nepracují třeba vůbec, a naopak pracují například o víkendech a svátcích. V jejich případě platí, že délka jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 po sobě jdoucích hodin. Jejich týdenní pracovní doba se pak vypočítává jako průměr za období 26 po sobě jdoucích týdnů. Toto zákonem stanovené období, kterému se říká také dlouhodobý pracovní fond, může upravovat kolektivní smlouva – je-li sjednána –, avšak maximálně na 52 po sobě jdoucích týdnů.

Fond pracovní doby v nepřetržitém provozu

Pokud jste zaměstnancem pracujícím v nepřetržitém provozu, tedy – jak se dnes říká – v režimu 24/7, vztahuje se na vás zákonná úprava pracovní doby, která stanovuje, že zaměstnavatel po vás může požadovat práci v trvání maximálně 37,5 hodiny týdně.

Fond pracovní doby při 12hodinových směnách

Pro práci v zaměstnaneckém poměru obecně platí, že délka jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Pokud zaměstnavatel zavede tuto maximální možnou délku směny, musí zároveň zaměstnanci umožnit nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce 30 minut na odpočinek a občerstvení. Čistá pracovní doba v jedné směně tak může dosáhnout maximálně 11,5 hodiny s tím, že zaměstnavatel mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny musí zaměstnanci poskytnout nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin jdoucích po sobě.

Tyto předpisy platí i v případě volitelné pracovní doby, tedy když má zaměstnanec možnost sám si zvolit začátek a konec pracovní doby.

Fond pracovní doby – kalendář

Užitečnou pomůckou pro výpočet fondu pracovní doby je jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele roční pracovní kalendář. V něm můžete přehledně vidět počty pracovních dnů a hodin za týden, měsíc nebo čtvrtletí.

V kalendáři fondu pracovní doby pro r. 2024 jsou uvedené počty hodin v daném období při osmihodinové pracovní době. Zohledněny jsou také svátky a dny pracovního klidu.

2024 Dny v týdnu Týden Měsíc
Po Út St Čt So Ne číslo prac. dnů prac. hod číslo prac. dnů prac. hod.
leden 1 2 3 4 5 6 7 1 4 (+1) 32 (+8) 1 22(+1) 176(+8)
8 9 10 11 12 13 14 2 5 40
15 16 17 18 19 20 21 3 5 40
22 23 24 25 26 27 28 4 5 40
29 30 31 5 3 24
únor 1 2 3 4 5 2 16 2 21(+0) 168(+0)
5 6 7 8 9 10 11 6 5 40
12 13 14 15 16 17 18 7 5 40
19 20 21 22 23 24 25 8 5 40
26 27 28 29 9 4 32
březen 1 2 3 9 1 8 3 20(+1) 160(+8)
4 5 6 7 8 9 10 10 5 40
11 12 13 14 15 16 17 11 5 40
18 19 20 21 22 23 24 12 5 40
25 26 27 28 29 30 31 13 4 (+1) 32 (+8)
duben 1 2 3 4 5 6 7 14 4 (+1) 32 (+8) 4 21(+1) 168(+8)
8 9 10 11 12 13 14 15 5 40
15 16 17 18 19 20 21 16 5 40
22 23 24 25 26 27 28 17 5 40
29 30 18 2 16
květen 1 2 3 4 5 18 2 (+1) 16 (+8) 5 21(+2) 168(+16)
6 7 8 9 10 11 12 19 4 (+1) 32 (+8)
13 14 15 16 17 18 19 20 5 40
20 21 22 23 24 25 26 21 5 40
27 28 29 30 31 22 5 40
červen 1 2 22 0 0 6 20(+0) 160(+0)
3 4 5 6 7 8 9 23 5 40
10 11 12 13 14 15 16 24 5 40
17 18 19 20 21 22 23 25 5 40
24 25 26 27 28 29 30 26 5 40
červenec 1 2 3 4 5 6 7 27 4 (+1) 32 (+8) 7 22(+1) 176(+8)
8 9 10 11 12 13 14 28 5 40
15 16 17 18 19 20 21 29 5 40
22 23 24 25 26 27 28 30 5 40
29 30 31 31 3 24
srpen 1 2 3 4 31 2 16 8 22(+0) 176(+0)
5 6 7 8 9 10 11 32 5 40
12 13 14 15 16 17 18 33 5 40
19 20 21 22 23 24 25 34 5 40
26 27 28 29 30 31 35 5 40
září 1 35 0 0 9 21(+0) 168(+0)
2 3 4 5 6 7 8 36 5 40
9 10 11 12 13 14 15 37 5 40
16 17 18 19 20 21 22 38 5 40
23 24 25 26 27 28 29 39 5 40
30 40 1 8
říjen 1 2 3 4 5 6 40 4 32 10 22(+1) 176(+8)
7 8 9 10 11 12 13 41 5 40
14 15 16 17 18 19 20 42 5 40
21 22 23 24 25 26 27 43 5 40
28 29 30 31 44 3 (+1) 24 (+8)
listopad 1 2 3 44 1 8 11 21(+0) 168(+0)
4 5 6 7 8 9 10 45 5 40
11 12 13 14 15 16 17 46 5 40
18 19 20 21 22 23 24 47 5 40
25 26 27 28 29 30 48 5 40
prosinec 1 48 0 0 12 19(+3) 152(+24)
2 3 4 5 6 7 8 49 5 40
9 10 11 12 13 14 15 50 5 40
16 17 18 19 20 21 22 51 5 40
23 24 25 26 27 28 29 52 2 (+3) 16 (+24)
30 31 1 2 16
V roce 2024 je 252 pracovních dní, což je 2016 hodin při 8h pracovní době. K tomu je 10 placených svátků.

Nesplnění fondu pracovní doby

V případě, že zaměstnanec nesplní fond pracovní doby, vstupuje do hry otázka, co bylo důvodem, zda překážka na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele. K důvodům na straně zaměstnance – které však zaměstnavatel musí ze zákona respektovat – patří třeba dovolená, dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, výkon veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu (tj. pokud jste třeba zastupitel, člen volební komise, soudní znalec, svědek u soudu ap.) nebo školení či jiné formy přípravy nutné pro výkon profese.

Překážkami na straně zaměstnavatele mohou být například prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

Zákoník práce pro výše uvedené případy určuje finanční náhradu ve výši od 60 % po 100 % průměrné mzdy, záleží na konkrétním důvodu.

*️⃣ Co je fond pracovní doby?

Je to dohoda o pracovním plánu, kterou uzavíráte se svým zaměstnavatelem. Obsah této dohody musí být v souladu s ustanoveními zákoníku práce, tj. především týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 40 hodin a délka jedné směny nesmí být delší než 12 hodin.

*️⃣ Na koho se vztahuje zkrácená pracovní doba?

Zkrácená pracovní doba se vztahuje na osoby pracující v dolech a ve vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu.

*️⃣ Jaká může být maximální čistá pracovní doba v jedné směně?

Délka jedné směny nesmí překročit 12 hodin, zaměstnavatel vám přitom musí nejdéle po 6 hodinách práce poskytnout 30 minut na odpočinek a  občerstvení. Čistá pracovní doba tak může dosáhnout maximálně 11,5 hodiny.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Dobrý den,pracuji jako zdravotní sestra,tedy12ti hod služby ,mám 1/2rocni fond prac doby ,tedy 975hod,nyní jsem dala výpověď a kočím v květnu,zaměstnavatel mi vypočítal fond na 860hod,ale podle mě to je pouze 810,tedy bez měsíce června 165hod,mám pravdu,nebo ne???

Dobrý den, zajímalo by mne zda v nepřetržitém provozu se při změně času prodlužuje a zkracuje fond pracovní doby o jednu hodinu?

Dobrej.Zajima mě,při práci v obchodě,krátký a dlouhý 12-ky,musi se nadělat státní svátek,když mám být zrovna v práci?

Dobrý den, jak se berou(počítají, platí) svátky, při 40hod. pracovním fondu, který je rozvržen do 12 hod. směn (smeny jsou denní, od pondělí do neděle)

DObrý den, prosím o radu jak vypočítat počet hodin na DPP. Ve smlouvě stojí 16h týdně. Při práci v pondělí a úterý. Zajímá mě, jak postupovat když má poslední týden v srpnu 3 srpnové dny a smlouva končí k 31.8. Musím odpracovat celé pondělí a úterý nebo jen zracené hodiny tzn.9,6h.? Děkuji za odpověď

Mě by naopak zajímal opačný problém, překročení pracovního fondu, kdy už je to nad rámec zákona a co je ještě v normě?
Dám příklad, dělám 12h, krátký, dlouhý týden, od ledna do června jsem na 300 hodinách přesčasů, v docházkovém systému mi svítí už od února že porušují roční pracovní fond, tak mě zajímá, kdy se to začíná brát jako porušení zákoník

Článek mi bohužel neodpověděl na otázku ,,Nesplnění fondu pracovní doby".

Co se tedy stane, když zaměstnanec nesplní (bez výše uvedených důvodů) fond své pracovní doby? (Například má fixní a pružnou část pracovní doby a v rámci pružné části neodpracuje dostatek hodin)

Může jej zaměstnavatel v tomto případě nějak trestat? Jak?

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR (2024)

Víte, co je minimální mzda 💰? Jaká je aktuální výše minimální mzdy v ČR? Jaká je minimální mzda v Německu? Víte, do jaké skupiny zaručené...

Platové tabulky učitelů: MŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ + asistenti

Platové tabulky učitelů 2024: MŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ + asistenti

📌 Podívejte se, jak vypadají platy učitelů v tomto roce 📌 O kolik se platy zvedly oproti loňskému roku a kdo do jaké platové třídy spadá,...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY