Jak na odstoupení od smlouvy – vzory a formulář

Co dělat, když darujeme nebo dostaneme nevhodný dárek. Jak postupovat, když objevíme vadu na zakoupeném zboží a potřebujeme vyřídit reklamaci. Pojďme si tedy říct něco o odstoupení od smlouvy a reklamaci, jak na to?

Jak má vypadat odstoupení od smlouvy
Jak dlouho trvá reklamace
Co můžete reklamovat
Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

Jak na odstoupení od smlouvy - vzory a formulář
Foto: Pxhere

Podle občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pokud jde o několik částí dodávaných zvlášť, čtrnáctidenní lhůta bězí od převzetí poslední dodávky zboží. To platí pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory (nákup přes internet nebo třeba po telefonu) a máte právo odstoupit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i v případě, že zboží obdržíte poškozené. Další možností je, že si smluvní strany sjednají možnost odstoupení přímo ve smlouvě.

Částečné odstoupení od smlouvy

Tento pojem se vztahuje na případy, kdy si v jedné objednávce zakoupíte více zboží najednou a poté vrátíte jen některé z nich a zbylé si ponecháte. Řeší se stejně jako běžné odstoupení od smlouvy.

Jak by mělo odstoupení od smlouvy vypadat

Můžete využít vzor odstoupení od kupní smlouvy připravený Českou obchodní inspekcí, ke stažení zde (.doc). Také je možné využít vzor, který vám poskytl sám prodávající. Pokud se rozhodnete napsat si odstoupení sami, je potřeba, aby splňovalo pár základních bodů.

Mělo by obsahovat identifikaci smlouvy, prodávajícího a měli byste jasně udat, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů. Nemusíte zmiňovat paragrafy, ani důvod odstoupení. Odstoupení od smlouvy musí mít datum a také podpis.

Rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí

Odstoupení od smlouvy znamená jednorázové zrušení smlouvy a veškerých závazků obou smluvních stran. Pokud si strany v průběhu trvání smlouvy něco navzájem plnily, po odstoupení od smlouvy si obě strany všechno vrátí. V podstatě to potom vypadá, jako by smlouva nikdy neexistovala.

Výpověď naopak smlouvu nijak celkově nestornuje, pouze ji ukončuje většinou s nějakou lhůtou, během které si strany stále plní své závazky. S tím se často setkáte u služeb, které pravidelně odebíráte. Příkladem jsou služby jako o2, Vodafone nebo dodavatel elektřiny.

Dalším příkladem může být výpověď nájemní smlouvy. Přestože každý prodejce služeb velmi nerad vidí své zákazníky odcházet, většina z nich vám poskytne formulář k vyplnění, pokud chcete smlouvu vypovědět. Počítejte s tím, že to ale neproběhne okamžitě. Ve smlouvě, kterou vypovídáte, se můžete dočíst, jak dlouho budete ještě po výpovědi muset plnit své závazky vůči prodejci.

Kdy reklamovat a jak dlouho to bude trvat

Každá kategorie služeb či zboží má stanovenou jinou záruční dobu, tedy dobu, kdy máte právo na reklamaci. K té dochází, pokud zakoupené zboží neodpovídá smlouvě, ztrácí svou funkčnost, došlo k nějaké vadě (kterou nezpůsobil spotřebitel) apod. Pokud se rozhodnete pro reklamaci, o jejím přijmutí či zamítnutí byste měli být informováni ihned, nejpozději však do tří pracovních dnů. Prodejce má poté ze zákona třicetidenní lhůtu na vyřízení reklamace.

Vrácení penež při reklamaci

Zákon určuje pouze několik případů, ve kterých máte nárok na vrácení peněz. Těmi jsou:

  • uplynutí třicetidenní lhůty
  • zásadní porušení smlouvy
  • vadné zboží nejde vyměnit, vadu nelze odstranit
  • třetí reklamace stejné vady

Jak a kde reklamaci vyřídit

S reklamací se většinou obracíme přímo na prodejce, je ale možné že zboží bude opravovat někdo třetí. Při zakoupení zboží je běžné obdržet záruční list a reklamační formulář, reklamaci ale samozřejmě můžete napsat i sami. Při sepisování reklamace uveďte do horního rohu název a sídlo prodávajícího, poté popište, čeho se reklamace týká a uveďte řešení reklamace.

Řešením může být výměna věci, oprava, sleva nebo odstoupení od smlouvy. Dopis zakončete vašimi kontaktními údaji a podpisem. Musíte prokázat zakoupení věci u prodejce - většinou účtenkou, výpisem z banky, ale v krajních případech i svědectvím někoho, kdo byl koupi přítomen. Není tedy jednoznačné, že bez účtenky vaše reklamace nebude úspěšná.

Co vše můžete reklamovat a co se vám reklamovat nepovede

Reklamace jsou samozřejmě běžné v elektronice, oblečení a obuvi, ale reklamovat se dá i zpoždění letu, stavební práce, dovolená, kurz angličtiny nebo koupě a oprava auta. Nelze reklamovat vady způsobené spotřebitelem a vady, o kterých jste věděli, když jste si zboží/službu kupovali.

Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

 

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)
IČ:
Se sídlem:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

 

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

co znamená pojem - vyřízení reklamace do 30-ti dnů? oprava závady? nebo oznámení o přijetí,či zamítnutí reklamace?

Dobrý den,

Koupila jsem dálkový ovladač na hifi věž a přišel ovladač na TV, DVD, SAT Obratem jsem do e-shopu napsala a oni odpověděli ať ovladač vyfotím a napíšu reklamaci. Reklamaci jsem napsala a odeslala. Druhý den mi došlo, že na uznání či neuznání reklamace je ze zákona měsíc. Můžu teď, když už je napsaná reklamace ještě odstoupit od smlouvy do 14 dnů?
Děkuji za odpověď

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Králík a velikonoční vajíčka

Velikonoční otevírací doba - které obchody jsou otevřené

Plánujete na Velikonoce odjet na chatu či chalupu nebo navštívit příbuzné či známé? 🤗 Jistě tedy již v předstihu budete řešit, co a kde na...

bankovni-identita.jpg

Co je bankovní identita, jak funguje a které banky ji podporují?

Co je bankovní identita? 🤵 K čemu slouží? Jak ji získáte? Jaká je bezpečnost přihlašování k bankovní identitě? ☑️ Odpovědi na tyto otázky...

CBD olej a kapky - co to je a jaké mají účinky na imunitu

Pozitivní účinky CBD oleje a kapek 2023 - hrozí jim zákaz?

V posledních letech se produkty s CBD staly velmi populární 🤗 Roste totiž počet studií, které potvrzují jejich léčebné účinky. Jaké to jsou...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY