Procvičování angličtiny online pro samouky - učebnice a kurzy

Na internetu v dnešní době existuje opravdu velmi široká nabídka online kurzů angličtiny. Vypadá to, že výuka angličtiny nebyla nikdy jednodušší. Angličtinu se můžete učit, procvičovat si ji z pohodlí domova. Jak se v této nabídce kurzů pro samouky orientovat se dozvíte v tomto článku.

Proč se chci učit anglicky - Jak dobře chci umět anglicky - Online angličtina zdarma i za peníze - Angličtina Duolingo - Angličtina s Broňou - Procvičování angličtiny sledováním filmů

Angličtina online pro samouky - procvičování, kurzy a učebnice
Foto: Pixabay

Angličtina online pro samouky – procvičování, kurzy a učebnice

Platilo a stále platí – i když v současné pandemické době je to poněkud komplikovanější –, že nejlepším způsobem, jak se naučit cizí jazyk, je vycestovat do země, kde se tímto jazykem hovoří, a nějaký čas tam pobýt. Pokud člověk tuto možnost nemá, musí se spokojit s jazykovým kurzem v tuzemsku.

Kdo v současné době zvažuje, že se přihlásí do jazykové školy, aby se začal učit anglicky, nebo aby si svoji angličtinu procvičil a zlepšil, má to kvůli koronavirové pandemii ztížené. Řada lidí by ale nemohla kurz angličtiny v jazykové škole navštěvovat, ani kdyby žádná pandemie nebyla. Časová náročnost jejich práce nebo jiné povinnosti by jim to totiž stejně nedovolily. Zbývá tedy varianta učit se doma jako samouk.

V případě angličtiny je dnes na trhu velké množství učebnic s názvem Angličtina pro samouky, což svědčí o tom, že poptávka po tomto způsobu výuky je stále velká. Vedle učebnic angličtiny určených samoukům však existuje další zajímavá alternativa v podobě internetových online kurzů angličtiny. Těch je v dnešní době na internetu opravdu nepřeberné množství, takže si mezi nimi musí vybrat snad každý.

Online nebo s učebnicí?

Upřímně řečeno, v podmínkách dnešního internetu lze již jen stěží mluvit o tom, že se někdo učí jazyk zcela sám, jako samouk. Samoucké procvičování angličtiny jen s učebnicí tak zřejmě není rovnocennou alternativou k angličtině online, i když některým lidem může tento tradiční způsob učení vyhovovat a přinášet výsledky. Možnosti online kurzů jsou totiž v některých ohledech srovnatelné s prezenční výukou. Není přitom asi třeba zdůrazňovat, že učebnice angličtiny nejsou v těchto online kurzech vesměs potřeba.

Hlavní výhodou studia online oproti učebnicím je, že máte okamžitou zpětnou vazbu. Pokud uděláte chybu, hned ji vidíte a můžete ji opravit. Díky tomu si správnou odpověď lépe zapamatujete. Systém navíc průběžně vaše výsledky vyhodnocuje a dokáže rozpoznat vaše slabší místa, na která se pak zaměřuje. Například při procvičování slovní zásoby vám slovíčka, s nimiž máte problémy, předkládá častěji, v různých kontextech a podobně.

První kroky: Proč se chci učit anglicky

Základní otázkou, nad kterou byste se měli hned na počátku zamyslet, je, proč se vlastně chcete učit anglicky.

 • Pracujete v nadnárodní firmě a angličtinu potřebujete, protože musíte každý den řešit pracovní záležitosti s kolegy ze zahraničí?
 • Jezdíte rádi na zahraniční dovolené a chcete se umět domluvit s místními obyvateli? - Chcete umět plynně konverzovat se svými zahraničními přáteli?
 • Rádi byste četli angloamerickou literaturu v originále?
 • Máte chuť sledovat americké filmy v původním znění nebo rozumět anglickým písňovým textům?

Máte-li v tomto jasno, můžete provést první selekci kurzů. Po ní zůstanou jen ty, které vyhovují vašim požadavkům na obtížnost a zaměření. Mezi nimi si pak podle dalších vámi stanovených kritérií vyberete ten, který vám bude vyhovovat úplně nejlépe.

Co se chci naučit?

Pokud se tedy rozhodnete vyzkoušet online kurz angličtiny, dříve, než přistoupíte k první lekci, si musíte si ujasnit, na jaké úrovni vaše angličtina vlastně je. Často jsme totiž přesvědčeni o tom, že umíme anglicky mnohem lépe, než jaká je skutečnost. S rozřešením tohoto problému vám online kurzy pomohou, protože vám hned na začátku předloží vstupní online test, který je zdarma. Na jeho základě pak budete zařazeni do kurzu odpovídajícího vašim aktuálním znalostem.

Online angličtina v mnoha variantách

Při výběru kurzu byste neměli zapomenout ještě na jeden důležitý faktor, totiž že učení je o to snazší, oč více vás baví. Obecně platí, že ze získávání nových vědomostí bychom měli mít radost, pokud ne přímo požitek. Tomuto nároku dnes řada online kurzů angličtiny plně vyhovuje, protože důraz na zábavnost výukových metod a na interaktivní prvky je v nich značný.

Předností online kurzů je možnost nabízet širokou paletu variant výukových programů. Kurzy angličtiny online bývají většinou ve variantě pro dospělé, ale existují i speciální kurzy angličtiny pro děti, kde se pochopitelně začíná od úplných základů, od anglické abecedy a základních anglických slovíček.

Můžete vybírat i podle obtížnosti kurzu, která je v současnosti standardizována v podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní A1 až C2. Zde je třeba upozornit, že některé z kurzů mají v tomto ohledu nabídku omezenější, nenabízejí například nejvyšší obtížnosti C1 a C2.

Tabulka - Jaké rozlišujeme jazykové úrovně

Jazykové znalosti se podle Společného evropského referenčního rámce: učení, vyučování, hodnocení (SERR) rozdělují do 6 kategorií. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu).

Kódové označení úrovně Úroveň Znalosti a dovednosti odpovídající dané úrovni
A1 začátečník Dokáže porozumět základním výrazům a jednoduchým větám. Dokáže se představit, zeptat se na cestu nebo na základní údaje o druhé osobě. Dokáže napsat zcela jednoduchý text na pohlednici nebo vyplnit jednodušší formulář.
A2 pokročilý začátečník Rozumí výrazům a jednodušším frázím ve většině běžných situací (nakupování, zaměstnání, cestování atd.). Umí číst krátké a jednoduché texty. Orientuje se v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.
B1 mírně pokročilý Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci či zájmům. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text.
B2 pokročilý Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitého textu a sám je schopen vytvořit text pokrývající širokou škálu témat.
Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění.
Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími. Umí vysvětlit problém, obhájit stanovisko, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.
C1 Velmi pokročilý Dokáže spontánně, bez zjevného hledání výrazů používat jazyk nejen v každodenních situacích, ale i v akademické a profesní oblasti. Jeho vyjadřování je komplexní, dobře strukturované a detailní, stejně tak jeho texty.
Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu a ocenit styl daného autora.
Umí vytvořit dobře kompozičně vystavěný podrobný text o složitých tématech.
C2 expert Pochopí bez problémů téměř každý psaný text nebo mluvený projev.
Ve složitých situacích se vyjadřuje přesnými výrazy. Odlišuje jemné významové nuance.
Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.

Důraz na efektivitu výuky

Kurzy se dále liší podle toho, zda jsou určeny jednotlivcům, firmám či školám. Velkou výhodou v případě firemních kurzů je například to, že management firmy může pravidelně dostávat reporty ve formě přehledných grafů, z nichž vyčte, jak efektivní daný kurz pro jeho zaměstnance je.

Volit lze i s ohledem na to, zda vám jde především o všeobecnou znalost jazyka, nebo spíše o profesně zaměřenou angličtinu, například na ekonomiku či právo. Od této volby se pak samozřejmě odvíjí i výběr anglických slovíček, s nimiž se v kurzu pracuje a jež si budete muset osvojit.

Ať už si z výše uvedených možností vyberete jakkoli, klíčové je, že výuka angličtiny v online podobě je vždy individuální, a díky tomu vysoce efektivní. Některé online kurzy dokonce slibují, že se můžete za pár měsíců anglicky naučit tak, jako během několika semestrů na vysoké škole.

Online angličtina za peníze i zdarma

Budete-li při výběru přihlížet i k ceně kurzu, pak vězte, že mnoho online kurzů angličtiny je zdarma, avšak spíše s nižší úrovní obtížnosti. Jestliže to tedy s angličtinou myslíte opravdu vážně a chcete kurz vytěžit v maximální míře, je jistě dobré zvážit, zda neinvestovat do placené verze. Ta totiž obyčejně nabízí výrazně více, stojí však většinou okolo několika tisíc korun. Obecně však platí, že online výuka angličtiny vás vyjde na méně peněz, než byste dali za jazykovku nebo soukromé lekce s kvalifikovaným lektorem.

Většina online kurzů vám navíc nabídne k vyzkoušení demo verzi. To znamená, že si první lekci (nebo i více lekcí) můžete zkusit zdarma a až poté se rozhodnout, zda do kurzu vstoupíte.

Pokud online kurz angličtiny úspěšně dokončíte, měli byste obdržet certifikát o jeho absolvování. Některé online kurzy jsou dokonce koncipované jako příprava na mezinárodně uznávané certifikace FCE (First Certificate in English), CPE (Certificate of Proficiency in English) či CAE (Certificate in Advanced English), ale neudělují je. Pokud tedy o některý z těchto certifikátů máte zájem, musíte zkoušku absolvovat prezenčně v akreditované jazykové škole.

Buďte disciplinovaní

Online kurzy jsou běžně dostupné přímo z webového prohlížeče, takže k nim máte přístup z PC, tabletu nebo mobilu prostřednictvím obvyklých operačních systémů, tedy bez toho, že byste museli instalovat nějakou aplikaci. Tím je zajištěna jen těžko docenitelná flexibilita výuky. Lekce tak můžete absolvovat tehdy, kdy se vám to zrovna hodí, a kdekoli, kde je internetové pokrytí. Důležité je ale to, abyste dodržovali základní pravidla, která si na začátku kurzu uložíte. Pokud si například stanovíte, že se angličtině budete věnovat určitý počet minut denně, měli byste to dodržovat, i když se pak třeba jeden den učíte ráno a druhý den večer.

Snadné a intuitivní

Uvedení do kurzu je zpravidla velmi snadné, intuitivní, případně je vám k dispozici videoprůvodce, který vám základní pravidla vysvětlí. Pokud se angličtině hodláte věnovat v obvyklých denních hodinách, můžete využít i online konzultace s lektorem prostřednictvím chatu či jiného podobného nástroje. I v online režimu tak lze procvičovat komunikační dovednosti a správnou výslovnost. Náročnějším nabízejí některé online kurzy i konverzace prostřednictvím videokonferenčních platforem, jako je třeba Google Meet, Skype nebo Zoom.

Angličtina Duolingo

Příkladem hojně navštěvovaného online kurzu angličtiny je Duolingo. Platforma Duolingo je jednou z celosvětově nejoblíbenějších platforem pro výuku jazyků. Lekce má postavené velmi intuitivně a výuka angličtiny je zde opravdu hrou. Kurzem vás provázejí animované postavičky a vaše studijní úsilí podněcuje i motivační program, který vás nutí k vyšším výkonům a časté návštěvě. Duolingo totiž nabízí možnost následovat ostatní uživatele a vidět tak jejich postup, kolik bodů už mají a kolik slov už znají.

Duolingo využívá algoritmy strojového učení, které předkládají výukové materiály s obtížností, která je přizpůsobená jednotlivým studentům. Jedním z využívaných nástrojů je například Kvíz kontrolního stanoviště, což je krátký test, který studenti absolvují na konci každé části kurzu. Propojením odpovědí od milionů studentů jsou získávány informace o tom, které oblasti jim dělají problémy, a na základě těchto informací se pak výuka zkvalitňuje.

Duolingo umožňuje studentům, aby si sami našli učební vzorce, aniž by se museli soustředit pouze na pravidla jazyka – tak jako se učí jazyk malé děti. Tento přístup, který se nazývá implicitní učení. U některých jazykových jevů je však explicitní vysvětlení užitečné. Duolingo proto nabízí obojí.

Ve srovnávacích portálech 5nej.cz či Testado.cz se kurz Duolingo umístil shodně na třetím místě za kurzy OnlineJazyky a Easylingo.

Struktura lekce v online kurzu angličtiny Duolingo

 • napsání slyšeného slova/věty
 • překlad slova/věty
 • výběr správného překladu ze tří možností (někdy je správná více než jedna)
 • učení se novému slovu podle obrázku
 • doplnění správného tvaru slova do věty
 • vyslovení slova/věty

Angličtina s Broňou

Svérázným online kurzem angličtiny je Angličtina s Broňou, „nadšeným učitelem angličtiny z Brna“, jak se sám označuje lektor, jehož občanské jméno je Bronislav Sobotka. Jeho volně přístupná krátká výuková videa můžete zhlédnout na webu Televize Seznam nebo na YouTube. Na stránkách vzdělávacího portálu Seduo, případně na jeho osobních stránkách si pak můžete zakoupit jeho tematicky zaměřené videokurzy. Názvy některých z nich jsou dostatečně výmluvné: Maxi kurz anglických předložek, Zákeřnosti anglického slovosledu, 76 nejčastěji zaměňovaných slov v angličtině nebo Cool fráze a obraty pro každou situaci.

Sledujte filmy s anglickými titulky

Aby vás výuka angličtiny nezačala nudit, doporučuje Broňa prokládat lekce sledováním amerických nebo anglických filmů v původním znění a s anglickými titulky. Pokud máte k dispozici originální DVD s filmy, je vše zcela snadné, kombinaci si navolíte v menu před spuštěním filmu. Pokud máte filmy stažené z internetu, můžete si k nim anglické titulky dohledat a připojit je k filmu v přehrávači. Tento způsob výuky je také důležitý, protože se v něm spojují vizuální a sluchové vjemy, navíc propojené příběhem vašeho oblíbeného filmu, což v praxi znamená, že si váš mozek vše lépe zapamatuje.

🤩 Jaké jsou hlavní výhody online kurzů?

 • Můžete se ke kurzu připojit kdykoli a odkudkoli na světě.
 • Kurzy jsou interaktivní a zábavné.
 • Mají výrazné motivační prvky.
 • Okamžitá zpětná vazba – při testech okamžitě znáte správnou odpověď.

🤑 Musím za online kurz zaplatit?

Řada online kurzů je zdarma, nebo mají zdarma alespoň některou variantu. Kvalitnější varianty pro náročnější studenty jsou obvykle zpoplatněné. I placené kurzy ale zpravidla vycházejí oproti klasickým jazykovkám levněji.

🤩 Jaké jsou technické požadavky?

Technické požadavky jsou minimální, v podstatě stačí jen počítač, tablet či mobil a dobré připojení k internetu.

Hodnocení online kurzů angličtiny - 9/10

 • Výhody: flexibilita, interativita, zábavnost, cena
 • Nevýhody: chybí osobní kontakt s učitelem a ostatními studenty

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Končím natuhle hru nemám čas a nejsoíš je k ničeu. Dobrou noc. M.J.

Nemám žádný komentář.

dobrý den, mám zajem o kurz 1, jsem angličtinou nepolíbená, co pro to mohu udělat? Děkuji za radu a zdravím. Milana

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak koupit slovenskou dálniční známku online + placené úseky

Jak koupit slovenskou dálniční známku online + placené úseky

Chystáte se na Slovensko a budete potřebovat dálniční známku? Zajímají vás placené úseky na Slovensku? ☝ Zjistili jsme pro vás všechny...

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Chcete svým dětem ukládat kapesné na bankovní účet? 🤗 Rádi byste jim zřídili dětskou platební kartu? Chcete vědět, jaký je aktuálně...

CBD olej a kapky - co to je a jaké mají účinky na imunitu

Pozitivní účinky CBD oleje a kapek 2023 - hrozí jim zákaz?

V posledních letech se produkty s CBD staly velmi populární 🤗 Roste totiž počet studií, které potvrzují jejich léčebné účinky. Jaké to jsou...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY