Máte výpadek elektřiny? Podívejte se, kde jsou aktuálně odstávky

Co všechno může být příčinou výpadku elektřiny? Kde získat spolehlivé informace o délce výpadku či odstávky? Jak se na takovou situaci připravit? Tyto otázky si již zřejmě někdy položil  každý. V tomto článku se na ně pokusíme odpovědět.

Povinnosti distributora
Pravidla pro odstávku elektřiny
Kde najít informace o výpadcích
ČEZ – výpadek elektřiny
Aktuální výpadky elektřiny + mapa

Máte výpadek elektřiny? Podívejte se, kde jsou aktuálně odstávky Foto: Pexels

Výpadky elektřiny online – kde nejde elektřina?

Výpadky elektrického proudu jsou vždy nepříjemné. Pokud se jedná pouze o místní výpadek – v bytě, kanceláři či budově –, je nejčastěji na vině vypnutý elektrický jistič, proudový chránič nebo přepálená pojistka a náprava je snadná. Stačí vypojit ze sítě spotřebič, který způsobil její přetížení nebo zkrat, a jistič znovu „nahodit“, případně vyměnit pojistku. Jedná-li se však o přerušení dodávky elektřiny a výpadek navíc trvá delší dobu – třeba desítky minut nebo dokonce hodiny –, znamená to pro většinu lidí již značné potíže.

V takovém případě vás asi bude zajímat, zda se jedná o poruchu nebo o plánovanou odstávku. V případě, že je to porucha v dodávce elektřiny, můžeme dále pátrat po tom, zda se jedná o poruchu lokální nebo plošnou. Lokální poruchu – výpadek pouze v ulici, bloku domů, čtvrti – lze zvláště ve večerních či nočních hodinách, kdy se na ulicích a v domech svítí, zjistit pouhým pohledem z okna.

Pokud chceme o výpadku proudu přesnější a spolehlivé informace, je třeba se obrátit na telefonní poruchovou či zákaznickou linku příslušného distributora elektřiny. Tyto linky však v případě poruchy bývají často přetížené. Proto je lepší podívat se na internetové stránky distributora.

Příčinou neplánovaného přerušení dodávky elektrické energie může být porucha přímo v elektrárně, nebo poškození či selhání přenosové soustavy. To nás však asi nebude zajímat tolik jako to, kde jsou výpadky elektřiny a kdy bude dodávka elektřiny obnovena.

Jedná-li se o opravdu rozsáhlý výpadek elektřiny, označuje se anglickým slovem blackout. Vzniká zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě a může postihnout i území několika států.

Na rozdíl od jiných komodit musí být u dodávek elektřiny v každém okamžiku vzájemně vyrovnána bilance výroby a spotřeby elektrické energie. Vznik nerovnovážného stavu např. v důsledku poruchy části přenosové soustavy může vyvolat dominový efekt, kdy na jedné straně je automaticky omezována spotřeba elektřiny z důvodu přetížení soustavy a na druhé straně v důsledku jejího odlehčení jsou odpojovány od sítě nezatížené odlehčené výrobní zdroje.

K zatím největšímu výpadku dodávky elektřiny z hlediska dopadu na populaci došlo v červenci 2012 v Indii. Postiženo tehdy bylo přes 600 milionů obyvatel.

Česko zatím blackout nezažilo. Výpadky elektřiny byly vždy omezeny jen na určité místo a trvaly většinou nejvýše několik hodin. Na několik dní bez proudu se v roce 2007, resp. 2008 ocitly domy v horských oblastech ČR po zásahu orkány Kyrill a Emma.

Zdroj: Wikipedie

Jaké jsou povinnosti distributora při přerušení dodávky elektřiny

Jedná-li se o plánované přerušení dodávky elektřiny, například z důvodu údržby distribuční sítě, musí o této skutečnosti distribuční společnost své zákazníky řádně informovat, a to minimálně s patnáctidenním předstihem. V případě, že tak neučiní, je distributor povinen dodávky elektřiny obnovit do 18 hodin od jejich přerušení, jinak po něm může zákazník požadovat náhradu.

Neplánovaný výpadek může podle platných předpisů trvat maximálně 18 hodin, v Praze může dojít k odstávce elektřiny maximálně 12 hodin.

Pravidla pro plánované a neplánované odstávky elektřiny

Výpadek Max. doba trvání Způsob oznámení
Plánovaný výpadek může trvat max. 12 hodin (duben–říjen) nebo max. 8 hodin (listopad–březen) distributor je povinen o odstávce informovat 15 dní předem, pokud má trvání výpadku překročit 20 minut
Neplánovaný výpadek může trvat max. 18 hodin (v Praze max. 12 hodin) distributor o události informuje většinou na svých webových stránkách, případně na sociálních sítích

Kde najít informace o výpadcích elektrické energie

Distributor Webové stránky Poruchová linka
ČEZ Distribuce www.cezdistribuce.cz / www.bezstavy.cz 800 850 860, 840 840 840
EG.D (dříve E.ON Distribuce) www.egd.cz 800 225 577
PREdistribuce www.predistribuce.cz 800 823 823

🤗Jak být připraven na výpadky el. energie

  • průběžně kontrolujte stav svých příručních svítilen na bateriové články,

  • mějte po ruce také svíčky, petrolejky, sirky a zapalovač,

  • váš mobil by měl mít neustále dostatek energie, aby jeho prostřednictvím bylo možné v případě nouze získat potřebné informace (nabitý mobil je v nouzi důležitější než nabitý dron nebo jiná "hračka",

  • pokud vaříte na elektrickém vařiči, mějte v dosahu plynový kempinkový vařič.

ČEZ výpadek elektřiny – kde najít informace o výpadcích proudu

Největší dodavatel elektrické energie v ČR – společnost ČEZ – o výpadku elektřiny, ať již se jedná o poruchu na elektrickém vedení, nebo o plánovanou odstávku související s údržbou sítě, informuje na webových stránkách své dceřiné firmy ČEZ Distribuce www.cezdistribuce.cz , resp. www.bezstavy.cz.

Její zákazníci si tam mohou jednoduše ověřit aktuální stav distribuce elektřiny na konkrétní adrese. Pokud jsou k dispozici i aktuální časy jednotlivých událostí, dozvíte se tam i je. Společnost rovněž nabízí možnost nechat si posílat upozornění na odstávku e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Je k tomu potřeba pouze zaregistrovat se na uvedených webových stránkách.

Standardně je odstávka oznamována způsobem v místě obvyklým, tzn. hlášením místního rozhlasu, vyvěšením plakátů apod.

V případě, že chce poruchu nebo poškození elektrické rozvodné sítě nahlásit zákazník, může se na ČEZ obrátit prostřednictvím již zmíněného webu www.bezstavy.cz nebo kontaktní telefonní linky 800 850 860.

Aktuální výpadky elektřiny – mapa

O výpadku elektřiny informuje distributor na svých oficiálních webových stránkách. Na mapě si můžete zjistit své distribuční území, abyste si mohli výpadek proudu dohledat online.

Aktuální výpadky elektřiny – mapa Foto: Energetický regulační úřad

Výpadky elektřiny dnes

  • ČEZ výpadky elektřiny – ZDE.
  • Aktuální výpadky elektřiny PRE – ZDE.
  • Aktuální výpadky elektřiny EG.D (EON) – ZDE.
Krajské město Distribuce
Praha PRE
Brno EG.D (E.ON)
Ostrava ČEZ
Zlín EG.D (E.ON)
Plzeň ČEZ
Karlovy Vary ČEZ
Pardubice ČEZ
Olomouc ČEZ
Liberec ČEZ
Jihlava EG.D (E.ON)
Hradec Králove ČEZ
České Budějovice EG.D (E.ON)

Jak řešit výpadek elektřiny v Praze, výpadky elektřiny Praha – kontakty

V hlavním městě Praze a v Roztokách se o provoz elektrické distribuční sítě stará firma PREdistribuce, dceřiná společnost Pražské energetiky (PRE). Na svých webových stránkách www.predistribuce.cz nabádá své zákazníky k tomu, aby pokud zaznamenají výpadek elektřiny a domnívají se, že příčinou je závada v distribuční síti, při níž nejde o ohrožení životů, ať volají na bezplatnou linku 800 823 823. Na uvedeném webu mohou k oznámení poruchy použít také ohlašovací formulář. Pro případ poruchy sítě, při níž mohou být ohroženy životy, je k dispozici telefonní linka 224 919 473.

Na uvedeném webu může zákazník PRE najít i přehlednou tabulku informující o plánovaném vypínání sítě včetně lokality, časového intervalu odstávky a detailů o prováděných pracích.

Jak řešit výpadek elektřiny v Brně, výpadky elektřiny Brno – kontakty

V Brně, resp. v celém Jihomoravském kraji, kde je distributorem elektrické energie společnost EG.D, což je pokračovatel bývalé E.ON Distribuce, se odběratel elektřiny může informovat o plánovaných odstávkách prostřednictvím webu této společnosti. Na internetové adrese www.egd.cz najde přehlednou mapu, která informuje o plánovaných odstávkách elektřiny během nejbližších třech měsíců. Zákazníkům je k dispozici rovněž nonstop poruchová telefonní linka 800 225 577. Poruchy v distribuční síti lze hlásit rovněž prostřednictvím emailové adresy info@egd.cz.

Dne 1. ledna 2021 se změnil název společnosti E.ON Distribuce na EG.D. Zkratka je odvozena z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy „distribuce elektřiny a plynu“. Tento krok je jedním ze série opatření, která směřují k naplnění českých i evropských předpisů. E.ON Distribuce se tím odliší jako distributor energií od obchodní společnosti E.ON Energie tak, aby pomohl zákazníkům s lepší orientací na energetickém trhu. Služby pro veřejnost zůstávají stejné, pro zákazníky se nic nemění a v souvislosti s přejmenováním společnosti se nemusejí o nic starat. EG.D zůstává součástí skupiny E.ON v České republice.

Výpadek elektřiny Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Kladno

Distributorem elektřiny v celých západních a severních Čechách je společnost ČEZ Distribuce. Platí to i pro téměř celé střední Čechy s výjimkou Roztok u Prahy (PREdistribuce), takže i pro Kladno a okolí.

Informace o poruchách zjistíte na stránkách www.bezstavy.cz nebo na poruchové lince 800 850 860. Na obou místech můžete poruchy také nahlásit.

Výpadek elektřiny Hradec Králové, Pardubice a Česká Třebová

Také ve východních Čechách je výhradním distributorem elektřiny ČEZ Distribuce. V Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Orlicí či České Třebové zjistíte (nebo nahlásíte) informace o poruchách na stránkách www.bezstavy.cz nebo na poruchové lince 800 850 860.

Výpadek elektřiny Olomouc, Ostrava a Frýdek Místek

ČEZ Distribuce je vaším distributorem také, pokud jste ze severní části Moravy nebo ze Slezska. V Ostravě, Frýdku Místku, ale i v Olomouci získáte informace o poruchách na stránkách www.bezstavy.cz nebo na čísle 800 850 860.

Výpadek elektřiny Vsetín

Okres Vsetín je jedinou výjimkou ve Zlínském kraji, kterou neobsluhuje EG.D. Pro Vsetín platí v případu výpadku elektřiny stejné kontakty jako v severní části země - ČEZ Distribuce: www.bezstavy.cz a telefonní číslo 800 850 860.

Výpadek elektřiny České Budějovice, Vysočina, Zlín a Uherské Hradiště

Distributorem elektrické energie pro celý Jihočeský kraj, Vysočinu bez okresu Havlíčkův Brod, Prostějovsko a Zlínský kraj bez Vsetínska je společnost eg.d, dceřiná firma společnosti E.ON Distribuce.

Zákazníci, kteří potřebují zjistit informace o plánovaných odstávkách nebo neplánovaných poruchách mohou využít poruchovou linku 800 225 577 nebo stránky www.egd.cz.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak zjistím, že jsem prodělal covid-19 a testy na protilátky

Jak zjistím, že jsem prodělal covid-19 a testy na protilátky

Koronavirus je nejčastěji skloňované téma posledního roku. O tomto viru🦠 již víme mnohé, ale mnoho z nás nezná odpověď na základní otázku:...

co-je-rvo.jpg

Co je rejstřík vyloučených hráčů z hazardních her (RVO)

Co je rejstřík vyloučených hráčů hazardních her?✂️ Můžete být v rejstříku zapsáni i vy? Co je sebevyloučení a jak ho provést?🎰 Všechny...

Angličtina online pro samouky - procvičování, kurzy a učebnice

Procvičování angličtiny online pro samouky - učebnice a kurzy

Na internetu v dnešní době existuje opravdu velmi široká nabídka online kurzů angličtiny.🤗 Vypadá to, že výuka angličtiny nebyla nikdy...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY