Co je rejstřík vyloučených hráčů z hazardních her (RVO)

Ministerstvo financí již před půl rokem spustilo tzv. Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Obecně je nazýván "rejstřík vyloučených hráčů". K čemu slouží? Můžete být zapsáni i Vy? Co je sebevyloučení? Všechny důležité informace naleznete v tomto článku.

co-je-rvo.jpg Foto: Pixabay

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Jedná se o rejstřík, do kterého jsou zapisováni fyzické osoby v souvislosti s hazardními hrami. Nejčastěji se jedná o hráče, kteří nad svým hraním ztratili kontrolu, či má negativní dopad na jejich život. Také ale může sloužit jako nástroj prevence před možností hrát hazardní hry – tzv. sebevyloučení. Těm, kterým Rejstřík vyloučených osob má v gesci ministerstvo financí a obecně se pro něj používá zkratka RVO.

Hráči jsou zapisováni do RVO dvěma způsoby:

A) Prvním způsobem je automatický zápis z moci úřední ze strany ministerstva financí (na základě naplnění zákonných důvodů podle § 16a Zákona o hazardních hrách). Po pominutí zákonných důvodu zápisu konkrétní fyzické osoby do RVO dojde ze strany ministerstva financí k výmazu takové osoby z RVO.

B) Druhý způsob je zápis na vlastní žádost fyzické osoby podle  § 16b Zákona o hazardních hrách (tzv. sebevyloučení)

Detailní pohled na zápis do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách:

A) Zápis ze strany ministerstva financí podle § 16a odst. 1, Zákona o hazardních hrách

(1) Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu:

(a) která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

(b) která je starší 18 let a je s osobou podle písmene a) společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

c) které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,

d) které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku, nebo

e) vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení.

f) která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní.

Dále podle § 16a odst. 2, Zákona o hazardních hrách, ministerstvo provede výmaz fyzické osoby z RVO, pokud pominul důvod pro zápis podle odstavce 1 písm. a) až d) (pozn. redakce: jedná se o výše uvedený taxativní výčet) nebo nabylo právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení v případě fyzické osoby zapsané podle písmena e). Nutno zmínit, že v případě výše uvedeného bodu a) se jedná o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Nejedná se tedy o např. příspěvek na bydlení, ani o další dávky a příspěvky typu podpora v nezaměstnanosti, porodné, rodičovský příspěvek atp.

B) Zápis na vlastní žádost podle § 16b, Zákona o hazardních hrách

(1) Ministerstvo neprodleně zapíše do rejstříku fyzickou osobu na její žádost.

(2) Ve sdělení o provedení zápisu podle odstavce 1 poučí ministerstvo fyzickou osobu o tom, že žádost o výmaz z rejstříku nelze podat dříve než po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu.

(3) Ministerstvo provede na žádost fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 výmaz této osoby z rejstříku, pokud uplynul nejméně 1 rok ode dne provedení zápisu. Ke dříve podané žádosti se nepřihlíží.

(4) Nezvolí-li si fyzická osoba zmocněnce, musí být podpis na žádosti podle odstavce 1 nebo 3 úředně ověřen, nebo musí být žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pokud si fyzická osoba zvolila zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

(pozn. redakce – v obou případech zápisu do RVO se nejedná o plné znění příslušných paragrafů, jedná se o výtah, který autor považuje za relevantní k tomuto článku)

Co je centrální rejstřík hráčů hazardních her?

Někteří lidé se mylně domnívají, že RVO je registr, ve kterém jsou evidování všichni hráči, kteří se zaregistrovali u některého z legálních provozovatelů hazardních her. Ve skutečnosti žádný takový jmenný seznam hráčů neexistuje.

Ministerstvo financí má k dispozici tzv. Analytický modul informačního systému provozování hazardních her (zkratka AM AISG), ve kterém jsou sice zaevidováni všichni registrovaní hráči, ovšem vedeni nejsou pod svým jménem, ale pod identifikátorem, který jednotlivým hráčům přidělí při registraci provozovatel hazardních her. Pracovníci dozorových orgánů tedy pracují pouze s pseudonymizovanými identifikátory, nikoliv se jménem a dalšími osobními údaji jednotlivých hráčů. Bezpečné je od nynějšího roku také on-line ověření vaší totožnosti.

❓ Co je AML?

AML zákon je obecně používaná zkratka pro „Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. Jedná se o legislativní nástroj určený k boji proti „praní špinavých peněz“.

Mezi jeho hlavní úkoly patří zejména identifikace a kontrola jednotlivých subjektů ve finančním prostoru. Toto slouží k rozkrývání vlastnických struktur právnických osob a k identifikování jejich skutečných majitelů.Nejedná se pouze o obchodní společnosti, ale také o tzv. svěřenské fondy.

Novela AML zákona 2020

AML je průběžně posilováno v souladu s unijní strategickou agendou pro období 2019-2024. Tato strategická agenda volá po posílení spolupráce, sdílení informací a vytváření společných nástrojů v boji proti terorismu a mezinárodní trestné činnosti. Zmíněné posilování je realizováno pomocí průběžně vznikajících unijních AML směrnic.

Poslední z nich, tzv. 5. AML směrnice, přinesla další řadu nástrojů. Zejména hlubší kontroly, zesílení dohledu nad bankovními operacemi s „AML rizikovými státy“, rozšíření možností identifikovat skutečného majitele svěřenských fondů a v neposlední řadě také přistup široké veřejnosti k registrům s tím spojených.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Dobrý den, je to k ničemu. Když jste v rejstříku vyloučených osob, to znamená že nemůžete sázet v ČR. Na zahraničních stránkách to lze. A teď mi to prosím někdo vysvětlete. K čemu to celé je?

ahoj, tak tu jsem opět a znova, poprosil bych abyste vrátili Jirkův komentář #VRAŤTEJIRKOSE

smazali jste ten komentář ze kterého jsem si dlouhou dobu dělal prdel v hospodě, teď už se nemám čím chlubit #VRAŤTEJIRKOSE

Naprostá pitomost, typická pro tento podělaný stát. Když si jdu vsadit Sportku třeba za tisícovku, tak kromě peněz po mně nechce nikdo nic. Když ale potřebuji vsadit 30 Kč, abych mohl sledovat Tipsport ELH, tak musím projít jakýmsi naprosto nesmyslným ověřením z registru.

Kvůli takovým jako je Jiří viz výše jsme buzerování takovými nesmyslnými rejstříky.

JIŘÍ
to si děláš prdel 😂 stát ti přece neřekl aby si prohrál tolik... 😂😂 Pak se div že jsi nyní v tíživé situaci.... Ale mě by spíš zajímalo, kdy mi umožnite opět vsazet na sporty :) již mi skoncila INS. A pořád nemohu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výpočet BMI pro dospělé i děti + tabulka a vzorec

Výpočet BMI pro dospělé i děti + tabulka a vzorec

Bojujete s nadváhou? ⭕ Nebo byste jen chtěli vědět, zda máte ideální váhu? ❎ Spočítejte si index tělesné hmotnosti neboli BMI. Že nevíte,...

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Chcete svým dětem ukládat kapesné na bankovní účet? 🤗 Rádi byste jim zřídili dětskou platební kartu? Chcete vědět, jaký je aktuálně...

Jak na odstoupení od smlouvy - vzory a formulář

Jak na odstoupení od smlouvy – vzory a formulář

Co dělat, když darujeme nebo dostaneme nevhodný dárek ❓ Jak postupovat, když objevíme vadu na zakoupeném zboží a potřebujeme vyřídit...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY