Platové tabulky učitelů 2024: MŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ + asistenti

Podívejte se, jak vypadají platy učitelů v tomto roce. O kolik se platy zvedly oproti loňskému roku a kdo do jaké platové třídy spadá, to vše se dočtete v článku.

Platové tabulky učitelů: MŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ + asistenti
Foto: Pexels

Změny oproti loňskému roku

Zatímco v minulých letech platy učitelů plošně narůstaly, pro rok 2024 se platové tabulky ve školství nemění. Učitelé by si ale měli polepšit v průměru o 2 500 Kč v rámci odměn, aby bylo dosaženo závazku navýšit platy ve školství na 130 % průměrné mzdy. Na platovou tabulku se můžete podívat níže. Učitelé spadají do 1. až 7. platového stupně podle předchozí praxe a vzdělání.

Tabulka platových tříd pro učitele a další pedagogické pracovníky

Plat. st. Praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 15 540 16 860 18 230 19 750 25 040 31 290 31 550 32 120 32 820 33 600 34 860
2 do 6 let 16 110 17 460 18 990 20 560 25 760 31 560 31 850 32 690 33 500 34 620 36 490
3 do 12 let 17 120 18 620 20 200 22 000 26 430 31 930 32 330 33 100 34 850 36 070 38 450
4 do 19 let 18 300 19 870 21 600 23 380 27 650 32 590 33 330 34 340 36 300 38 720 41 640
5 do 27 let 19 470 21 170 23 000 25 020 28 870 33 600 34 380 35 780 38 560 41 700 45 750
6 do 32 let 21 130 22 980 24 890 27 050 30 920 35 330 36 290 37 770 41 780 45 140 49 450
7 nad 32 let 21 720 23 580 25 590 27 810 31 800 36 130 37 060 38 790 42 780 46 260 50 630

Zdroj: msmt.cz

Kolik bere učitelka mateřské školky a kolik ředitel střední školy?

Z tabulek se nedá přesně vyčíst, jaký plat má například učitelka mateřské školy, pokud nevíte, do které platové třídy spadá. Zde je seznam prací, které spadají pod pojem pedagogický pracovník, spolu s jejich platovou třídou. Ta se nedá specifikovat pouze na jednu, a tak uvádíme rozpětí platových tříd, kde se platy pohybují. V závorce pak uvádíme tu platovou třídu, která je nejběžnější pro danou práci.

Učitelky MŠ
8. - 13. platová třída (9. plat. třída)
Ředitelky MŠ 10. - 13. platová třída (11. plat. třída)
Učitelé ZŠ 9. - 14. platová třída (12. plat. třída)
Ředitelé ZŠ 12. - 14. platová třída (13. plat. třída)
Učitelé SŠ 9. - 14. platová třída (12. plat. třída)
Ředitelé SŠ 12. - 14. platová třída (13. plat. třída)
Učitelé odborného výcviku 9. - 13. platová třída (10. plat. třída)
Vychovatelé (školní družina) 8. - 12. platová třída (9. plat. třída)
Speciální pedagogové 11. - 13. platová třída (12. plat. třída)
Asistenti pedagoga 4. - 9. platová třída (8. plat. třída)
Pedagogové volného času 8. - 13. platová třída (9. plat. třída)

Příklad: Učitel klavíru v ZUŠ (= pedagog volného času), který letos nastoupí bez jakékoli předchozí praxe, dostane základní tarifní plat nejčastěji 31 290 Kč. Učitel angličtiny na střední škole ve stejné situaci obvykle dostane 32 820 Kč.

Peníze nad rámec základních tarifů

Měsíční tarif učitelských platů se ještě navyšuje o zvláštní příplatky. Ty se dělí do dvou kategorií podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek.

První skupina

Pedagogická komora tuto skupinu nazývá Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života.Patří sem třídní učitelé, vedoucí oddělení na konzervatoři nebo ZUŠ, vedoucí studijní skupiny na vyšší odborné škole. Také do této skupiny spadají učitelé praktického vyučování nebo praktické přípravy, kde se používají nástroje či přístroje a hrozí tak úrazy.

Druhá skupina

Tato skupina se podle pedagogické komory nazývá Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života. Jedná se o veškerou pedagogickou činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Platí to pro školy, třídy, oddělení, studijní skupiny samostatně zřízené pro tyto děti, speciální pedagogická centra, zařízení sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

Platy vysokoškolských učitelů

V tabulkách budeme platy vysokoškolských učitelů hledat marně. Vysoké školy mají velkou autonomii a rozdělování peněz jednotlivým fakultám se velmi liší. Platy na vysokých školách se obecně pohybují mezi 35 000 - 160 000 Kč. To je obrovské rozpětí, na které má vliv samozřejmě pozice (profesor, docent, odborný asistent), ale také univerzita, na které pedagog učí, a dokonce i fakulta.

Nejlépe placení profesoři jsou aktuálně na fakultách informatiky. Profesoři informatiky berou například na Masarykově univerzitě přes 100 000 Kč. Naopak nejnižší platy profesorů najdeme na fakultách pedagogických. Paradoxně učitelé budoucích učitelů berou mnohdy stejně nebo dokonce méně než jejich absolventi po nástupu do škol.

sipka Zajímají vás platy policistů v roce 2024?

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Škoda, že s desetiletým posunem odchodu do důchodu se nepřidal další platový stupeň. Já mám za sebou 41 let praxe a před sebou možná 5 let.

Učitelka MŠ - Jak se počítá měsíčně plat učitele - tabulkově v 9. třídě,
Tzv. základní plat mám na pásce vždy jinou částku - k té se pak připočítá os. příplatek apod.
Děkuji

Jo a zahraniční studie a průzkumy jednoznačně prokazují a tvrdí, že čím mladší věk dítěte, tím větší dlouhodobý vliv učitele na budoucí život (včetně ekonomického) dítěte. To je vlastně logické, ne? Takže opět přidat učitelkám na MŠ, též 1. stupni, více úvazků, méně dětí na 1 učitele, psycholog a pod. Vyplatí se to dlouhodobě. V česku hrozně záleží na lokalitě a škole. Někde jsou výsledky špičkové, někde méně, někde zcela tristní. Dle oficiálních údajů ČŠI vychází 40% deváťáků ze škol funkčně negramotní. Tj. v lepším případě jen část z nich budou kandidáti sociálních dávek, jen obtížně schopní fungovat ve společnosti. To je zcela katastrofální výsledek. Je potřeba masivně přidat finance školám především v některých oblastech - Ústí n.L., Chebsko, Karlovarsko. Most, Chomutov...Na to politici nechtějí slyšet, bojí se rasizmu voličů, ovšem jinak než vzděláváním a podporou cesta nevede. V této oblasti je Česko velmi neúspěšné na rozdíl od jiných evropských států. Nepodporovat a nevzdělávat je o moc dražší...

V některých situacích může mít učitel po 2 letech praxe o 8 tis nad tabulku (Praha, akutní potřeba...). Někde můžete s větší praxí dostat i byt. Práce v MŠ je hrozně málo placená, měla by se lépe ocenit. Podobně nepedagogičtí pracovníci. Měl by být ve všech školách psycholog, v mnoha sociální pracovník. Slušně placený. Pro starší učitele sabatové roky. Nejde hlavně o to, jak je učit namáhavé. Jde hlavně o to, co učení produkuje. Zda fukčně negramotné na sociálních dávkách, nebo slušně vydělávající schopné normálně či špičkově fungovat. Rozdíl mezi špičkovým učitelkem a vyhořelým lenochem je drtivý z hlediska výsledků. I ekonomických. Někdo nadchne pro obor a pomůže dítěti zazářit. Někdo na to peče. Dobrý učitel statisticky významně a prokazatelně pomůže člověku k lepšímu životu (též ekonomicky). Mizerně učit je především hrozně drahé. Proto je nutné školy zaplatit lépe. Pokud v Evropě dávají vyspělé země na školství dvojnásobek (v procentu HDP) má tpo důvody i ekonomické.

Učím řadu let na průmyslovce technické předměty, studenti jsou slušní a skvělí. Máme výborné vedení školy, velice slušné zástupkyně. Zkrátka dobrou partu. Studenti zdraví a nikdy mi neřekli špatné slovo, ani já jim. Mám je rád a oni mě. Rodiče jsou také velice slušní. Při hodinách jsou studenti ukáznění, jsem rád, když diskutujeme o problémech a zapojí se všichni. Celkově pohodová atmosféra. Povolání učitele považuji za krásné. K lidem se chovám tak, jak si přeji chovat ke mě. Je třeba brát život s optimismem.

Ok, tak si za ten plat také mohou uklízet, platit faktury, dělat mzdy... Když se na nepedagogy kasle.

Udělat si přípravy po fakultě a používat je léta? Kdybyste si tu práci zkusili, věděli byste, jak jste tady i ve všech negativních názorech mimo mísu. Drzé a nevychované děti už na 1.st. ZŠ. Zdravit? To by jim upadla pusa. A rodiče, co si myslí, že je učitel sluha a blbec, jejich dítko ta nej bytost? Jen si otvírají na učitele hubu a před dítětem mluví o učiteli tak, že už v raném věku má dítě všechny autority u řiti. Super do dalšího života. Jednou se jim tato výchova bude v práci u šéfa vážně hodit. Dělají svým dětem akorát medvědí službu a učitelům berou chuť i energii dělat jejich práci. Materiály pro zpestření výuky si většina učitelů kupuje ze svého. Za své doma materiály tiskne a dalších x věcí. Nikdo jim peníze nedá. Stále vedení mluví o tom, jak nejsou na nic peníze. 20 let praxe, 2 vysoké školy, plný úvazek, denně přípravy a hledání materiálů doma do noci, až obstará rodinu. Většinu zmutovaných bacilů od dětí si přitáhne domů a podaruje s nimi rodinu. Doma za 60% platu na neschopence a stejně musí být v kontaktu se suplujícím....často pouze asistentem...29 tis čistého. Nic extra. Dovolená v létě o 100% dráž než v červnu nebo v září. A dalších xxxx negativ, která převažují nad pozitivy. Všichni z Vás měli tu možnost VŠ vystudovat a učit. Ještě, když tvrdíte, že na pajďák chodí jen ti, co se jinam nedostali. Jste ubozí a zavistiví. Začněte u sebe. Můžete si děti učit i sami doma...

a nutí je někdo ve školství zůstávat? Když si myslí, že všude jinde je tráva zelenější, tak ať si to zkusí. Ono to totiž funguje oboustranně. Rozhodně nesnižuji jejich práci, je to náročné, dělat bych to nechtěla, ale neznám ufňukanější profesi. Ať si najdou práci, která je bude uspokojovat. Budu držet palce, protože všude je něco.

Může mi zde někdo napsat kolik bere mladý učitel co má dva roky praxe? Podle tabulky by měl mít 32 820 hrubého. Jde o to že je to můj známý a tvrdí mi, že má hrubého 38 000 což mu tedy nevěřím. Ještě dodám že učí na základní škole druhý stupeň.

Hej můžete se tady přestat hádat je to docela otravné a člověk tady nenajde potom co hledal ale najde tady jak se tady srovnávají dělníci s učiteli proste pochopte je ucitel ma psychickou práci dělník fyzickou

Jsem bývalá učitelka. Ze školství jsem si odnesla podlomené zdraví a znechucení nad tím, že učitel má společenské renomé hadru na podlahu – musí snášet urážky žáků, vyhrožování likvidací ze strany rodičů, šikanu ze strany ředitele, který předchozím dvěma skupinám musí jít na ruku, jinak vyhrožují odchodem (a školy jsou financované podle počtu žáků), kolegové donášejí, za což jsou vedením odměňováni vyšší platovou třídou. Moje dospělá dcera dodnes vzpomíná, jak jsem každé odpoledne trávila soukromými hodinami pro žáky a studenty a sportovními kurzy pro batolata a předškoláky, abych si přivydělala, pak se svými dětmi během přípravy večeře rychle sfoukla úkoly a v noci pokračovala přípravami. Víkendy jsem kromě doučování soukromých studentů trávila opravováním písemek (i 150 za víkend) – odjet na víkendový výlet tak, jak to viděli u svých kamarádů, byl pro moje děti nedostižný sen. O prázdninách opakovaně nezaměstnaná jsem makala v Kaufu na kase a ve volnu vyřizovala doktory, ke kterým jsem se po celý školní rok nedostala, zimní prázdniny trávila v pokladně na sjezdovce a mezi prodejem lístků opravovala pololetní písemky. Před 4 lety jsem odešla na středoškolskou pozici do administrativy, můj plat se rázem zdvojnásobil, mám volnou pracovní dobu, možnost home office, služební notebook, 2 stolní počítače s příslušenstvím a telefon, možnost si vzít volno ze dne na den, udělat si přestávku dle uvážení, najíst se v kteroukoli dobu, vypít si teplé kafe a (považte!) jít na záchod, kdykoli pocítím potřebu! Co se týká posledních 3 věcí, učitelé jistě vědí, o čem mluvím (ve škole, kdy jsem měla na sebe navazující hodiny a všechny přestávky dohledy, jsem bez WC musela vydržet 5,5 hodiny, urogynekologické potíže s následující operací na sebe nenechaly dlouho čekat). Protože mi za ty 4 roky v současném zaměstnání plat nerostl, koukla jsem pro srovnání na svůj potencionální učitelský plat do tabulky výše, jestli jsem odchodem na méně kvalifikovanou pozici neprohloupila a – co myslíte? Stále mám v hrubém o 11000 víc, než by byl můj tabulkový základ jako učitelky. Zlatá kancelář!

Lidi vy jste šašci, jak to tady řešíte, kdo chce ať si vystuduje a jde učit a může mít taky ten tabulkový plat, většina ukrajinců co jich znám cca 15 lidí vydělává v čistém víc než kde který učitel a dělají nekvalifikovanou práci ve skladě... Pro koho je to učení náročné, ať jde dělat do skladu a bude mít víc než při učitelování, ale musí makat. Léta jsem učil a vím, že to úsílí a námaha neodpovídá penězům, které učitel dostává. Každá práce má svoje, zeptejte se vojáků, co dělají, nic moc se nenadřou, a peněz mají jééje víc než učitelé a pořád čekají na válku :-) čas od času při povodních nebo požáru trochu máknou, ale jinak???... ale jednou třeba přijde chvíle, kdy budou muset vystřelit, každé povolání má svoje a každý může být učitelem

Upřímně je povolání učitele jedno z psychicky nejnáročnějších. Neznamená to jen odučit 22 hodin ve škole. Znamená to neustálou přípravu, která leckdy vyšplhá až k 16 hodinám práce denně. Učitelé jsou v práci neustále.

Reakce na Lenku:

Milá Alenko, nevim, které učitele myslíte, ale běžně mají žáci na středních školách výuku v dobu, kterou píšete - tedy v 15:30 hod i později. Mateřské školy fungují minimálně do 16 hod. U základních škol si nejsem jistý, první stupeň je (myslím) do zhruba 14/14:30 hod. Druhý nevím.
A proč nemají učitelé aprobaci na některé předměty, které učí? To je jednoduché, učitelů není dostatek, nikdo to dělat nechce :D
Z Vašeho komentáře jde poznat, že jste naštvaná a zároveň cítím závist za to, že mají podle Vás něco víc než Vy. Pojďte tedy ukázat, že to zvládnete lépe a (podle Vás) vysokou mzdu pedagoga si zasloužíte! :)

Dobrý den,
jsem také učitelka v MŠ. Pracuji na plný úvazek, což je 40 hodin týdně. Můj čistý plat je 25 500 Kč. Ve třídě máme 25 dětí (z toho jednoho autistu a jednoho dvouletého chlapce), asistenta pedagoga nemáme. S kolegyní jsme spolu 3 hodiny denně (9:45-12:45 = pobyt venku a oběd), jinak je tam vždy jen 1 učitelka. V MŠ neplatí 30 minutová pauza. Nejdříve začínám v 6:30 hod, nejpozději končím v 16:30 hod, pokud nejsou akce (s rodiči a dětmi, s dětmi nebo kroužky) nebo si rodiče nezapomenou své děti vyzvednout. Pokud jsou akce, končíme cca kolem 18. hod. Tento čas na akcích proplacený nemáme, je to součástí naší práce. Doma dělám přípravu na každou ranní směnu (ob týden), tvořím TVP, píšu diagnostiky dětí, vyrábím materiály k výuce nebo výzdobu do třídy, vkládám fotografie na web MŠ, přepisuji pedagogické porady, píšu zprávy o dětech na sociálku, do poraden, psychologům nebo k soudu, nakupuji věci na akce, hračky do třídy, vybavení do třídy apod. V MŠ zůstávám déle, abych stihla vyvěsit dětskou tvorbu na nástěnky, napsat informativní cedule, udělat výzdobu ve třídě, dodělat administrativu, kopírovat, tisknout apod. Mohla bych psát dlouho, i věci, které by (podle mě) pedagog dělat neměl, jako třeba malování třídy (zdí), montování nábytku, oprava hraček, šroubování klik a háčků apod. Když jdu nakoupit věci do práce, musím mít svolení paní ředitelky, pak mi stvrzenky proplatí. Čas ale zaplacený opět nemám, nevadí, na nákup nechodím tak často (cca 2x do měsíce). Jinak mám 5 let studia na vysoké škole pedagogické (Bc., poté Mgr.) Běžně řešíme vši, roupy, zelený hlen, záněty spojivek, průjmy, teploty, zvracení… pláč a počůrané či pokakané oblečení. Prostě běžná práce s malými dětmi - tomu, kdo má děti, to nemusím vysvětlovat, řeší nemoci doma.

Toto je pouze popis toho, jak to funguje u nás ve škole, žádná stížnost. V jiných MŠ to může být lehce odlišné (vím z povídání od kolegyň). Ale jelikož mi práce pedagoga v mateřské škole bere hodně času a bohužel nevidím za víc práce více peněz, začala jsem při práci studovat informační technologie, ve kterých vidím svoji budoucnost. Navíc je v tomto oboru možnost profesního růstu, což v mateřské škole nevidím. A taky mě celkem děsí pohled na kolegyně, které učí 30 let, nechci dopadnout stejně - nakonec vyhořet, chovat se k dětem hrozně a říct si, že už to těch 10-15 let doklepu ve školství, protože nic jiného neumím. Jo a je třeba počítat s tím, že budete minimálně ze začátku od dětí často nemocní.

Nevím jak na ZŠ, SŠ…, ale v MŠ se učitelé hledají neustále, komu se líbí plat 25 500 Kč a z 99 % volno o víkendech (s prázdninami nepočítejte, u nás v MŠ jsou jen letní - na měsíc), dodělejte si kvalifikaci a pojďte do školství! Občas je potřeba obrnit se, když na vás rodič nebo ředitel křičí, někdy vám to přijde jako hloupost, ale je potřeba (jak se říká) držet hubu a krok, ale to zvládnete! Jo a taky řeči lidí, kteří nechápou práci v MŠ, protože si ji nikdy nezkusili :-)

Jinak je to krásná práce a je potřeba ji dělat i jako koníček, s radostí a velkým srdcem, nečekat nic navíc :-)

Myslím si, že my, obyčejní lidé na diskuzích, nemají možnost ovlivnit plat komukoli ve státním sektoru. Pokud by se platy snížily, podle mě by málokdo ve školství zůstal, platy se zvyšují, protože je inflace. S takovou by zaplatili tak tak povinné platby (nájem/hypotéku, jídlo, paušál, jízdné apod.)

Me bavi jedna vec: pomer tech, kteri by "za nic na svete nesli ucit protoze ta dnesni mladez je hrozna" a tech kteri stale pedaogy jen kritizuji a zavidi jim velke ohodnoceni. Jako, kdo ma pocit ze ucitel ma mraky penez za malo prace a jeste k tomu ma prazdniny, tak probuh, dodelejte si kvalifikaci a bezte ucit a uz nezavidte.... ale to hadam ze ne, to zase to ucitelstvi najednou takovej med neni, ze. Mimochodem jsem ucitelka v Mš a muj plat je realne 24 000. Na internetu se vsak pise 30-35000. Nevim kolika lidem treba dojde ze je to hruby plat a ze realita je skoro o 10 000 jinde. Hezky den.

Po roce 1989 i dřív a věřím tomu, že i nyní jdou na vysokou školu pedagogickou jen ti, kteří nejsou schopni se dostat na jinou vysokou školu. Vždy to tak bylo. U mě ve třídě šli na pajdák ti, kteří neměli šanci se nikam jinam dostat..... Učitel opravuje doma písemky? A co dělá během dne, když učí jen 4 hodiny. Doma sedí na nižším stupni již po obědě a materiály má připravené a používá je celý život. Neustálé volno, prázdniny a také ty jejich nemocenské - prý jsou vyhořelí, z čeho? Toho nic nedělání. Pro každého platí zákoník práce o výši týdenní pracovní doby a pro ně ne....? Viděl někdo ve škole učitele v 15:30? Až na světlé výjimky, jen v době třídních schůzek. Co by pořád chtěli? Platy jim ubrat než přidávat. Mám zkušenosti, že vystudovaný učitel abrobace matematika, TV , v matematice v 7 třídě počítá 48:6=7 atd, v zeměpise tupě tvrdí, že je na planetě 6 miliard obyvatel (to je ta příprava?), a to ještě učí svůj obor, což učitelé nemusí. Ty texty, které píšou rodičům s pravopisnými chybami, to je úplná katastrofa..... Stává se velice často, že učí, co vůbec neumí. Hlavně se jedná o jazyky. Děti ve třídě jsou o 2 úrovně výš, tak co je pak takový amatér může naučit? Nemusí mít žádný certifikát z jazyka, který učí. Zavedla bych minimálně certifikát úrovně B2. Ano najdou se mezi učiteli ti, kteří práci berou jako poslání a opravdu něco naučí, ale to je jak byste hledal jehlu v kupce sena. Naše školství je úplná katastrofa, jen chtějí zvedat platy za to nic, co předvádějí (týdenní pracovní doba není u nich 40h, ale max 25-30 a to jsem přehnala) a o nic jiného jim nejde. Aby se nepředřeli. Člověk slyší jak on ten učitel je v práci do večera od brzkého rána a doma do noci opravuje písemky (ty, které má pro všechny třídy stejné, aby měl míň práce), to si z lidí dělají legraci...? Oni si fakt myslí, že jim někdo tyto nesmysly ještě věří....? Chovají se k žákům arogantně a povýšeně..... Prostě katastrofa, jediné řešení je razantně snížit platy a až začnou učit a budou dodržovat pracovní dobu, pak se dá o jejich platech jednat....

SOUHLASÍM S PANEM KARLEM.

NO TAK ASI JO

dnes ve skolstvi se davaji takzvane spinzorske dary,jenze kazdy na to nema a podle toho se deti tridi ti kterych rodice davaji sponzorske dary,tak si mohou dovolit cokoli vsak rodice to zaplati ti co nemaji bohate rodice jsou sikanovani vcetne ucitelu jsou i reditele skol,co si dovoli rodicum rict o tzv.sponzorsky dar a potom se postaraji o to aby jejich dite nebylo sikanovano.bohuzel i to existuje.kdyz takove sikanovane dite nema zastani ani u ucitele/ky tak pak to tak vypada,ze si decka dovoluji na ucitele a sikanuji spoluzaky dokonce i samotne ucitele jenze se to zamete pod koberec,protoze rodice stedre sponzoruji skolu.tohle jeste nikdo z vas diskutujicich nezminil pritom je to velmi dulezita vec.dokonce vim o pripadech kdy reditel/ka si cast sponzorskeho daru ponechali a zbytek pouzili na to co meli to se to potom uci,kdyz se sponzorske dary prerozdeluji mezi zasvecene.tady uz nejde o to zda si ucitele zaslouzi svuj plat,nebo ne.oni totiz musi drzet huby jinak by prisli o praci a takovy ucitel je,pkud ma svedomi,vystaven tlaku jak od vedeni tak ze strany sponzorujicich rodicu a v neposledni rade zaku ale evidentne jm to nevadi jinak by se tam nedrzeli zuby nechty.u nas v dome je spec.vychovatelka a asistentka ma na to VS,ktera si stezovala,ze zak ve druhe tride ji nadava,ze je damske prirozeni tak rekla,ze s tim nemuze nic delat,prave proto,ze rodice jsou sponzori,a ze tedy ze skoly odejde jo jenze se odchod neudal jelikoz ji bylo domluveno odskodneno a je po ptakach takze co uplatky a zase uplatky i ve skolatvi.ja vim,ze je to vazne obvineni,ale bohuzel nemam to jak dokazat,ale staci kdyz se o tom vi.vzdyt co by ti ucitele delali vetsina z nich neumi normalne pracovat a ty penize jim za ty nervy stoji za to to by nikde jinde nemeli ja nechci hanit jejich praci,ale hodne z nich nehnou ani prstem na vic a kdyz jo tak to dostanou sec sakramentsky zaplacene.nemluvi ze me zavist taky jsem ucila vim co to je vse je jenom o lidech jak si to udelaji tak to maji.jak si ty decka pripusti k telu moc si dovoluju to se musi hned od zacatku vzit za spravnej konec a pak si vas ty decka i vic povazuji zvisit platy ucitelum jedine tehdy kdyz vykazuji vysledky to znamena,ze ne vsem jen tem opravdu co si to zaslouzi a nemusi mit mnohaletou praxi jsou mladi ucitele,kteri prave proto,ze jsou mladi vic rozumi detem a oroto dosahuji lepsich vyskedku nez ti starsi zaoskli,kteri se striktne drzi osnov a kazdy pokrok je pro ne bezpredmetny.to je zatim vse.

dnes ve skolstvi se davaji takzvane spinzorske dary,jenze kazdy na to nema a podle toho se deti tridi ti kterych rodice davaji sponzorske dary,tak si mohou dovolit cokoli vsak rodice to zaplati ti co nemaji bohate rodice jsou sikanovani vcetne ucitelu jsou i reditele skol,co si dovoli rodicum rict o tzv.sponzorsky dar a potom se postaraji o to aby jejich dite nebylo sikanovano.bohuzel i to existuje.kdyz takove sikanovane dite nema zastani ani u ucitele/ky tak pak to tak vypada,ze si decka dovoluji na ucitele a sikanuji spoluzaky dokonce i samotne ucitele jenze se to zamete pod koberec,protoze rodice stedre sponzoruji skolu.tohle jeste nikdo z vas diskutujicich nezminil pritom je to velmi dulezita vec.dokonce vim o pripadech kdy reditel/ka si cast sponzorskeho daru ponechali a zbytek pouzili na to co meli to se to potom uci,kdyz se sponzorske dary prerozdeluji mezi zasvecene.tady uz nejde o to zda si ucitele zaslouzi svuj plat,nebo ne.oni totiz musi drzet huby jinak by prisli o praci a takovy ucitel je,pkud ma svedomi,vystaven tlaku jak od vedeni tak ze strany sponzorujicich rodicu a v neposledni rade zaku ale evidentne jm to nevadi jinak by se tam nedrzeli zuby nechty.u nas v dome je spec.vychovatelka a asistentka ma na to VS,ktera si stezovala,ze zak ve druhe tride ji nadava,ze je damske prirozeni tak rekla,ze s tim nemuze nic delat,prave proto,ze rodice jsou sponzori,a ze tedy ze skoly odejde jo jenze se odchod neudal jelikoz ji bylo domluveno odskodneno a je po ptakach takze co uplatky a zase uplatky i ve skolatvi.ja vim,ze je to vazne obvineni,ale bohuzel nemam to jak dokazat,ale staci kdyz se o tom vi.vzdyt co by ti ucitele delali vetsina z nich neumi normalne pracovat a ty penize jim za ty nervy stoji za to to by nikde jinde nemeli ja nechci hanit jejich praci,ale hodne z nich nehnou ani prstem na vic a kdyz jo tak to dostanou sec sakramentsky zaplacene.nemluvi ze me zavist taky jsem ucila vim co to je vse je jenom o lidech jak si to udelaji tak to maji.jak si ty decka pripusti k telu moc si dovoluju to se musi hned od zacatku vzit za spravnej konec a pak si vas ty decka i vic povazuji zvisit platy ucitelum jedine tehdy kdyz vykazuji vysledky to znamena,ze ne vsem jen tem opravdu co si to zaslouzi a nemusi mit mnohaletou praxi jsou mladi ucitele,kteri prave proto,ze jsou mladi vic rozumi detem a oroto dosahuji lepsich vyskedku nez ti starsi zaoskli,kteri se striktne drzi osnov a kazdy pokrok je pro ne bezpredmetny.to je zatim vse.

dobryden,kdyz to tak ctu tak nevim co si mam myslet,ha si vyzkousela jak ucit tak manuelni praci a mohu vam rict,ze pokud jde ucitelu jen o penize tak to neni dobry ucitel.spis bylo ucitelske povolani poslani a neslo jim o penize i rodice si chodili k uciteli pro radu byl pro ne takovy druhy farar.za me se ucitele venovali slabsim detem byly doucovaci krouzky a za darmo ucitel dokonce urcil lepsiho zaka,ktery chodil za tim slabsim domu a pomahal mu dnes ba to kaslou a doslova a do pismene ty skabsi hazou prez palubu.a za co tedy dnes ucitele berou tolik penez at nevykladaji,ze 32000 jim nestaci na uziveni rodiny jsou rodiny,kde musi stacit i polovina.a kdyz se jim nelibi co vse musi snaset tak at to nedelaji jenze za ty penize jim to stoji za to se nervovat vzdyt na to studuji a pokud nejsou slepi a hlusi tak musi pocitat s tim,ze to nebude zadna ruty suty amerika tak at nefrflaj a snazi se ty kecy,ze manuelni prace neni makacka na mozek to jsou kecy.u kazde prace se musi premyslet kdyby zednik nepremyslel spadne vam varak na hlavu kadernice kdyby nepremyslela tak nemate vlasy,ale to vy co mate IQ pokojove teploty to nepochopite uz dal nebudu psat.takze ucitele by se meli tamyslet nad tim,jestli chcou penize,nebo ucit mohou chtit oboji,ale musi pro to neco udelat plat maji adekvatni uz bych ho nenavysovala vyskedky jsou v e vysledku nulove a to si vyssi platy nezaslouzi a to bych mohla jeste vykladat jake cachry se ve skolach deji

Buďte ráda za plný úvazek! U nás ve městě v družině mají plný úvazek jen tři z vychovatelek. Mám ve svém oddělení 30 dětí a z toho je 7 cizinců, co česky umí úplný k....a mám plat o něco víc než Vy. Ale to Vám na Nově neřeknou, že půlka z nás nemá plný úvazek. Kolikrát ani učitelky a po svých hodinách vypomáhají v družině nebo dělají asistentky...A to hovado v televizi přišlo na průměrný plat ve školství 44 tisíc...:-D No ono na tuhle mini zemičku máme taky nejvíc vysokých škol a to spolkne strašně peněz!!!

Se zvyšováním platů učitelům nesouhlasím, podle mě mají velmi slušný plat. Problém je ale u platu asistenta pedagoga. Já sama pracuji jako asistentka pedagoga již 3. rokem u stejného zaměstnavatele za pořád stejnou mzdu 19870 kč hrubého na plný úvazek...to mi v dnešní době opravdu nepřijde normální.

Každý učitel, který si stěžuje na výši svého platu, si musí uvědomit, že si svou profesi vybral s vědomím, jaké platy učitelé mají. Můžou dělat něco jiného, když nejsou s výdělkem spokojení. Stejně jako my v ostatních profesích. Jaké si to uděláš, takové to máš....

Souhlas - Martina, Jira
Ti experti, co tvrdí, že se učitelé válí doma, určitě ví, o čem mluví. Nechala bych je vyzkoušet si toto povolání. Pak můžou mluvit.
Pokud dítě neumí pozdravit, je to vina rodičů a jejich výchovy. Zažila jsem rodičovskou schůzku, kde p. učitelka říkala tatínkovi, že jeho dcera nenosí pomůcky, domácí úkoly a je drzá. Odpověděl, že pokud má dobré známky, tak ho nic jiného nezajímá. Dnešní mládež je ve většině případech přilepená ke klávesnici počítače nebo mobilu. Učím na SŠ, tak to mám přímo před očima.....

Nejsem učitel,ale pokud chceme být vzdělaný národ mít chytré děti,musí je někdo být chytrý naučit,a kdo je bude učit,dnešní kantor je vystudovaný pro to že má práci s dětma rád,mohl studovat jinou školu a mastit si kapsy stavební škola,advokacie ,medicína,a tam peníze jsou 2-3 krát vyšší,co je více pro národ postavit mrakodrap nebo vychovat vzdělaného člověka

souhlas Martino, mam to doma, dva diplomy bc a mgr k tomu a vedouci ucitelka....o malinko vice penez, o to vice stresu a zodpovednosti

jinym nazorum uz se pouze smeju, s tim se neda nic delat, kdo si nevyzkousi nepochopi, to je i v jinych oborech...vikendy zabite pripravami, s detmi sem jezdil na vylety dost casto sam

Učitelka v MŠ.
Vzdělání VOŠ
8.platová třída, 2 roky praxe.
24 dětí.
Příprava, výroba pomůcek ve vlastním volnu.
Ano, máme nepřímou... Ale zdaleka to nepokryje všechen čas. I učitelé na ZŠ mají víc.
Kupování pomůcek...laminovací fólie, suché zipy, flesh disky, shánění vlastního barevného tisku... To nikdo neproplatí.
Křik, hluk, zodpovědnost za životy dětí, stres, neustálá fyzická aktivita, psychická vyčerpanost. Věty od dětí... Ne, nechci, nebudu, neposlechnu, neuklidím si to, řeknu to mamince.
Obrovska nezodpovednost rodičů. Nemocné a spocené děti... se zelenou rýmou, teplotou a dusivým kašlem. Rýma taková, že jsou oprskané hračky, postýlky, děti, i učitelka, která mluví s dítětem v úrovni očí. Blízký kontakt je nevyhnutelný...
Už druhá neschopenka za tento školní rok a neschopnost mluvit,horečka 39,5.
Práci u dětí miluji.
Ale stejný plat jsem měla jako asistentka pedagoga, k tomu ještě příplatky na ZŠ.
A daleko méně dětí a práce. A volno?
V MŠ se jede i přes prázdniny.

platy na VS se pohybuji uplne nekde jinde. Doporucuji podivat se do mzdovych predpisu, ktere jsou verejne. zjistite ze vyucujici na VS pobiraji mene jak ucitele na ZS, Aby clovek dostal 160tis na VS musi mit kurva vysokou funkci. Sirite jen hloupe dezinformace a lzi!

Rady pro rozchod, rozvod, rozchod nebo jakýkoli vztahový problém

Nemusíte čekat, až se k vám vrátí, pokud je milujete a staráte se o ně, tak se obraťte na doktora Sacrea, aby vám pomohl přivést zpět vašeho milence nebo bývalého milence, který se s vámi rozešel, pokud je milujete, tzn. ne sobectví, milují tě dříve, možná to bylo malé nedorozumění, které přineslo problém ve vašem vztahu, Dr Sacre přivedl zpět mého bývalého manžela a dnes jsme jedna velká šťastná rodina, miluje naši rodinu, přestal podvádět díky pomoci Dr. Sacre , Dr Sacre je nejlepší kouzelník, se kterým si můžete promluvit, dá vám ty nejlepší rady a pomůže vám napravit váš vztah s vaším partnerem, kontaktem na níže uvedených podrobnostech
E-mailová adresa: sacretempleofpower@gmail.com
WhatsApp nebo volejte: +2349076034359
Sdílím to, abych pomohl ostatním, a mám další pomoc prostřednictvím jejich svědectví

Paní Claudia Michalská

Pro Pavla:
Učitelé jsou neustále vystaveni hodnocení a kontrole pravidelnými hospitacemi během každého pololetí, dále školní inspekci a pravidelnou a neustálou kontrolou rodičů. Já sama při DV o přestávce odběhla k synovi do pokoje, za rodiče, na kukačku mrknout na kolegu. Zažila jsem školu, kde si pravidelně museli chodit všichni kolegové v oboru. Takže jsem měla v hodinách za 4 měsíce 11 hospitací... naštěstí jsem pryč. To, jaké vzdělání a chování děti mají je v první řadě věc a vizitka toho, kdo za ně zodpovídá. Učitel nemusí každému děcku vyhovovat, ale pak musí nastoupit rodič a nejasnosti vysvětlit. Pokud je to rodiči jedno nebo chce mít klid, děti to vycítí a budou dělat jen minimum nebo nic. Rodič musí patnáctiletému zabavit mobil, pokud má DV a jen kouká a hraje hry...

Dobrý den, jsem vystudovaná učitelka SŠ v oborech M, F, IVT. Platy učitelů jsou vysoce podhodnocené, po zkušenostech i ze ZŠ záleží na řediteli. Dnes často, kdo není známý, má příplatky nulové. Během online výuky učitelé hlavních předmětů pracují a pracovali často i 16 h denně, bez SO a NE. Po práci nakoupím, proberu, co bylo u vlastních dětí ve škole a jdu dělat přípravu, která nekončí dříve, než ve 22h. Pokud chce učitel naučit, musí takto fungovat a já jsem z těch, co chtějí žáky bavit a něco zajímavého ukázat. Já sama jsem měla kolegy, kteří prchli po zvonění a škola pro ně skončila. Byli i tací, kteří během DV měli "DOVČU", protože MZ jim zakázalo cvičit či zpívat... My zatím cedili krev do noci s opravou 150 prací denně, vymýšlení a učení technik, jak probrat spícího žáka na druhé straně. Pak takoví kolegové na online poradě zamávali z výšlapu. Bohužel vedení místo přerozdělení tyto kolegy pochválilo, jak si umí vybrat správný obor. Je to o lidech a pokud si ředitelé nebudou držet drahé důchodce, protože jsou známí, dostanou šanci na jejich místech lidé mladší, kteří chtějí PC i při běžné výuce a křída jim nestačí. Většina učitelů dnes umí a učí zajímavě a chce v tom pokračovat. Já sama, i z gymnázia zvažuji, zda nedat přednost rodině a dělat v Lidlu prodavačku za skoro stejné peníze. Je to smutné, ale pokud platy VŠ a SŠ budou stejné, ve školách zůstanou jen důchodci s křídou, protože jim plat učitele dorovná důchod. Už dnes na základkách učí M asistenti a neaprobovaní učitelé a nikomu to asi nevadí, že vysokoškolák neumí počítat s %... Pokud učitelé nezaplatíme, všichni budou mít jedničky, aby rodič nekřičel a bez kalkulaček a mobilu nebudou žáci umět sčítat. Jedná se o psychicky velmi náročnou práci.

Za co dostavaji neustale přidáno,kde je měřítko ,hodnocení,kvality jejich práce.Vnuci oba propadají,do skoly se nechodí,čas na učení ze strany rodčů
není,ale učitelé jsou v první linii.Jděte už s nima někam,ja je mám kolem sebe a vidim v jakém jsou "STRESU".V první linii jsou rodiče a co teprve matky samoživitelky.To je VÝSMĚCH!!!

Dobrý den, mohu za sebe říct, že podobné názory jako někteří diskutující sem také dřív měla. Většinu života jsem pracovala jako zdravotní sestra školství znala jen u sebe a svých tří dětí. Pak kvůli zdravotním potížím jsem práci v nemocnici dělat nemohla a hledala jiné uplatnění. Kamarádka učitelka mi doporučila práci AP, že bych se na ni hodila. Dodělala sem si potřebné vzdělání a našla si místo. Práce mě opravdu bavila , ale postupně mě i přiměla změnit názor na práci učitelů. Zvlášť když bylo potřeba zastoupit nemocného učitele a odučit za něj. Já ještě zažila školu v době, kdy učitel byl autorita a i rodiče stáli za ním. Dnes už děti na prvním stupni z domu vědí co učitel smí a nesmí, za špatnou známku může učitel a ne dítě, nebo rodiče, kteří nedohlednu na přípravu atd. Na druhém stupni už je to vyšší level. Tam už nemáte na děti žádné páky. Klidně se vám vysmějí do očí a co mi jako uděláte ? Si napište poznámku, když se vám uleví, ti lepší klidně i týkají, fotr se aspoň pobaví. Atd atd. Udržet 30 žáků v klidu stojí dost úsilí a nervů, natož je i něco naučit. Přemýšlení dnešní děti přímo bolí, takže otázky typu co myslíte, jak by to mohlo být, či jak byste to řešili se setkají s pokřikem nevím, jak to má být. Vše naservírováno na podnose , bez jakékoliv snahy. Poznala sem různé učitele, od průměru až po ty co tu práci mají rádi a snažili se udělat hodiny zajímavé. Ale u většiny žáků by se mohli rozkrájet a efekt žádný. Pokud se nezmění přístup rodičů a nebudou je zajímat jen pěkné vysvědčení, ale budou děti vést k úctě k učiteli a průběžně se zajímat i o domácí přípravu, tak bude práce učitele jedno z těch opravdu náročných povolání. Nejen, že zodpovídá za život a zdraví dětí ve třídě, musí je udržet v klidu a ještě je něco naučit. Věřte, že ty peníze i prázdniny jsou zasloužené. A ještě k těm financím, tabulky a realita jsou rozdílné věci. Já to mohu posoudit jen jako AP , nikdy sem neměla plný úvazek, což má málokdo. Nebýt toho, že jsem měla ještě i částečný ID, tak by to nebylo k uživení, dnes už je to lépe ohodnoceno. Každopádně jsem pro, aby se učitelům přidalo a to nejen na penězích, ale i pravomocech.

Dobrý den, abych řekla pravdu jsem v deváté třídě a chtěla bych být učitelkou. Vždycky mě strašně štvali učitelé kteří nenaučili nic a usínat v jejich hodinách bylo snadné. Proto bych chtěla těm dětem dát tu motivaci do života a tak. Vůbec nevím kam na střední školu ale chtěla bych učit výtvarnou výchovu či dějiny. Ani mi nešlo o peníze ale učit za 15K by se mi nechtělo. Přeji hezký zbytek dne.

PS: prázniny pro učitele, pouze vybírají řádnou dovolenou. Narozdíl od ostatních povolání si nemohou vybírat kdykoli během roku:-) A jestli se to někomu zdá dost, tak pojďte učit....odborníků nikdy není dost:-)

Dobrý den, ano je učitel a učitel. Stejně jako je lékař a lékař a takto bych mohla pokračovat u každé profese. Práce manuální je práce těžká, fyzicky, ale většina lidí chodí domů s hlavou čistou. Práce s dětmi a lidmi postiženými, nemocnými či starými je náročná nejen kolikrát fyzicky, ale především psychicky, na lidi , které pro ně pracují je kladen větší nárok.
Každá profese má své klady i zápory, a ne každý se v té své práci najde, či vyhovuje nebo se dokonce k tomu povolání hodí. Proto prosím nesuďme nikoho dokud si nevyzkoušíte být v jeho kůži ( povolání).
A o platovém hodnocení? Každý kdo má méně, vždy bude trochu závidět tomu kdo má více a bude mu to připadat nespravedlivé, ale ten kdo bere více peněz, pro to musel něco navíc udělat. :-)

Minimální zaručená mzda (např. uklízeč/ka) je 16200 Kč, maximální zaručená mzda (např. VŠ profesor) je 32400 Kč. Takže o vzdělání a kvalifikaci tarifní systém moc není. :-(

V televizi lžou o platech neustále. Třeba v družině má plný úvazek jen vedoucí...ostatní mají míň než 0,75 úvazku....tak si to spočítejte...1/4 až 1/3 z tabulkového platu dolů...k tomu něco projíte a projede na benzín
Takže žádná hitparáda to není

Dobrý den,
aktuálně pracuji na pozici asistenta pedagoga v jedné nejmenované obci na severu Čech. Dle tabulky mám čistou mzdu s úlevou jako student 18 405 Kč. Denně jsem od 7 h ráno ve škole, abych stihla připravit materiály pro děti na celý den, v poledne se přesunu do družiny, kde jsem do 14h. (Vím, že jsou zaměstnání, kde jsou lidé i delší dobu. Vyzkoušela jsem jich během studií několik.) Po příchodu domů připravuji materiály.
Nedovedete si představit jak je náročné pracovat s agresivními dětmi, které nemají problém již ve třetí třídě napadnout učitelku. Denně slyším, že mám jít do určitých končin a podobně.
Jsem si vědoma toho, že dost často dochází k tomu, že pedagogové, kteří nemají zájem se své práci věnovat parazitují na těch co se snaží dětem něco předat, ale myslím si, že by bylo nefér házet všechny do jednoho pytle.
Nemyslím si, že by platy pedagogů byly nějak přehnané a rozhodně jako máma od dítěte v mateřské škole uvítám něco navíc.
Samozřejmě, že jsou zaměstnání, která si zaslouží zvednout platy obzvlášť v současné době.
A k narážkám na online výuku. Dle mého osobního názoru to bylo možná náročnější než výuka ve škole. Nejen proto, že děti nemají zájem sedět u počítače, ale i pro mne jako pedagoga. Děti mi chyběly a tuto práci jsem šla dělat, abych jim dala něco do života. Ve finále jsem byla pouze jako obličej v počítači co ignorují.

Čtu některé komentáře a přesně vidím, kdo ví o čem píše a kdo ne. Za prvé bych chtěla zmínit, že zdravit a obecně slušnému chování má učit rodič! Proč se dnešní častá nevychovanost dětí přenáší na učitele? Za co všechno může učitel? A rodič má na starosti co? Kdo je nutí, aby svá milovaná dítka nechávali denně v družině do půl páté? Mohou je z družiny odhlásit (nebo vyzvednout už ve tři) a učit je zdravit, děkovat a poprosit. A co kdyby si s nimi třeba jen tak povídali? O tom, co ho baví, co by si přálo, co ho trápí,... To vše musí vyslechnout učitel!
Jenomže to ne. Rodič si totiž také chce odpočinout a dobře ví, že lépe si odpočine tehdy, je-li malý miláček mimo domov.
Uvědomte si, že ty děti jsou s pedagogy více času než se svými rodiči!! Čím dál více dětí chodí do ranní družiny, ta se otevírá v 5:30 Po vyučování jdou opět do družiny, domů mnozí (samozřejmě ne všichni) odchází po 16.h, doma je cca kolem půl páté.
Dejme tomu, že ve 21h jde dítě spát. Takže kolik že toho času pobyl s rodiči? Jak dlouho si s ním povídali?
To se potom nedivme, že za těch pár hodin denně, v okruhu svých nejbližších autorit, se dítě neprojevilo tak, jako se projevuje ve škole, mezi vrstevníky, před kterými nesmí být slaboch (a tak ukazuje prostředníček již ve 3. třídě, kantorovi odsekává tak, že kdyby to jednou jedinkrát na rodiče zkusil, tak by mi upadla hlava).
Něco vám řeknu, vážení. Vy si vůbec neumíte představit, co si dnešní žáci dovolí. A také si neumíte představit, kolik to stojí usilí a energie bojovat s rodičem, který si usmyslel, že jste si na jeho Aničku nebo Milánka zasednul, jelikož Anička ani Milánek by nikdy, nikdy, nikdy svému spolužákovi do "penisu" nenadal.

Kecáte! A to nehorázně! Kdyby to tak bylo a měl jste takový názor, tak Vás manželka a obě maminky už dávno koply do zádele a to s rozběhem. Je mi zle z takových jako jste Vy pane! Je vidět, že nemáte odučeno ani hodinu! Zase jeden co vidí jen prázdniny. IQ tykve

Mam ucitelku matku, manzelku i tchyni.
Neni to s tou jejich praci tak horke jak se nam snazi vnutit. Neni to med, neni to pro kazdeho, ale se stejne placenou praci v soukromem sektoru se to srovnat neda. Bohuzel stejne jako vojaci a policajti jsou i ucitele mimo svuj obor po letech zpravidla nepouzitelni, proste nejsou chopni pracovniho tempa.
Vyska zakladu platu je moc vysoko, spatni ucitele tak parazituji na tech tahounech.

V některých částech naší republiky by učitele nebo asistenta chtěl dělat málokdo. A tam bych šoupnul na krásné tři měsíce každého, kdo na diskuzích plísní toto povolání. Už po prvním týdnu by se ukázalo jak na tom dotyčný je. Dobrý den a vyhýbejte se blbům.

Nejsem učitelka. Ale ve vzdělávání pracuje většina mojí rodiny. Můžu potvrdit ty hodiny strávené doma nad přípravami, další práce (stříhání videí ze školních akcí, psaní posudků problémovým dětem, dokonce jedno trestní oznámení na už ne tak úplně dítě, které vám v hodině vyhrožuje smrtí... Nekecám.)
To je pak dotyčný učitel/AP na prášky už v květnu a když se mu v půlce srpna udělá líp, je zase za dveřmi přípravný týden.
Každá práce je důležitá. Měli bychom si vážit jak učitelů, tak prodavaček v sámošce.

Nedá mi to nereagovat na paní Marii, aby asistent měl plat jako učitel, musí mít minimálně maturitu a taky spoustu let praxe. Bez sš vzdělání má základní plat a jinou náplň práce. I uklízečka bere víc než AP bez vzdělání. Platové tabulky si můžete prohlédnout na internetu..
Já bych chtěla poukázat spíš na to, že mezi asistenty zoufale chybí muži. Ale kdo by to šel dělat a z toho platu uživit rodinu...

A to co dělají školský pracovníci jako placenou práci,že si fotí materiály,připravuji se na hodiny,to dělají všichni pro svou práci automaticky že se připravují a nemaji to ani placené...

Nic proti vzděláným učitelům...dělají školu a něco pro to musi udělat!!! Ale paradox je, že na vesnicích uklízečka po 19letech v mš udělá hrc frc kurz,který za ně udělá ještě jiná osoba a má plat jako vysokoškolský pracovník díky tabulkam???to je síla!!! Už bych nepřidala škokskym pracovníkům ani korunu...je to vůči vzdelanym lidem nespravedlivé...a je to síla bez praxe mezi dětmi umí úplně hovno..ale plat mají krasny zrušila bych všechny asistenty a kurzy na prd ať si dodelaji maturitu a pak se všichni ukážou...

Všichni učitelé mají ze zákona osm týdnů dovolené a čerpají je o letních prázdninách. A nebojte čtenáři, oni se vystřídají.
Pracovní doba šest hodin s dětmi, dvě hodiny denně na přípravu.
Neznám učitelku, která by chodila domů ze ZŠ i z MŠ později než po obědě.
Školy proplácejí veškerý potřebný materiál - peněz je dost.
Při pobytu na zahradě sedí učitelky MŠ zpravidla na lavičkách a povídají si.
Dotace na platy od státu pokrývají nejen platy vč. příplatků, ale zbývá z ní i na štědré odměny pro všechny.
Pedagogové si zpracují přípravy na vyučování v prvních letech po absolvování VŠ, pak jedou podle nich, bohužel celý život.
V Německu musí učitelé dělat před definitivou zkoušky s vlastním hodnocením, mají první roky mentory, v ČR se před špatným učitelem neochráníte a neubráníte.
S penězi neroste kvalita výuky, bohužel pouze objem učiva.
Na 2. stupni ZŠ odmítají učitelé přizpůsobit výuku požadavkům přijímacích řízení, jedou podle svých rámcoých plánů.
A vnucování nezpůsobilých dětí do školních kolektivů spolu s asistenty je zhůvěřilost.
Je to smutný pohled na naše školství, kde spolu s platy rostou pouze ega učitelů.

Učitelka v MŠ.
Vzdělání VOŠ
8.platová třída, 2 roky praxe.
24 dětí.
Příprava, výroba pomůcek ve vlastním volnu.
Ano, máme nepřímou... Ale zdaleka to nepokryje všechen čas. I učitelé na ZŠ mají víc.
Kupování pomůcek...laminovací fólie, suché zipy, flesh disky, shánění vlastního barevného tisku... To nikdo neproplatí.
Křik, hluk, zodpovědnost za životy dětí, stres, neustálá fyzická aktivita, psychická vyčerpanost. Věty od dětí... Ne, nechci, nebudu, neposlechnu, neuklidím si to, řeknu to mamince.
Obrovska nezodpovednost rodičů. Nemocné a spocené děti... se zelenou rýmou, teplotou a dusivým kašlem. Rýma taková, že jsou oprskané hračky, postýlky, děti, i učitelka, která mluví s dítětem v úrovni očí. Blízký kontakt je nevyhnutelný...
Už druhá neschopenka za tento školní rok a neschopnost mluvit,horečka 39,5.
Práci u dětí miluji.
Ale stejný plat jsem měla jako asistentka pedagoga, k tomu ještě příplatky na ZŠ.
A daleko méně dětí a práce. A volno?
V MŠ se jede i přes prázdniny.

Jkkˇ

Nejlepší je, když ten ňouma na Nově ve zprávách řekne, že učitelé v průměru berou 35-40 čistého....tak každý pak večer v hospodě říká..."Vidíte a pořád brečí, že mají málo..."
To, že se na platové třídy nikdo nekoukne ani z řad novinářů je věc jedna, ale že pak každý lahváč se toho chytne...
Myslím, že teď když měli rodičové ty své miláčky chvíli doma, tak si můžou představit, toho svého a dalších 25-30 takových dárečků...
Všem pedagogický pracovníkům přeji pevné nervy a to i asistentům, páč těch se ve školství využívá někdy i tak, že celou pracovní dobu, tzn 8,5h se od dětí nehnou, zatímco učitelky jsou dávno doma...

Dobrý den,
když jsem si přečetl komentáře, tak nemůžu nereagovat.
Nejsem učitel.
Myslím si, že většina těch lidí, co nesouhlasí s navyšováním mezd pro učitele, tak o jejich práci neví nic. Je to jen o informacích a zkušenostech.
Ve spoustě oborech jsou dobří i špatní zaměstnanci, nelze paušalizovat z jedné špatné zkušenosti, že všichni jsou špatní.
Dle mého názoru jsou učitelé silně podhodniceni.
Kdo vychovává dvě a více dětí, tak ví, že to není vůbec jednoduché, natož kdyby jich měl učit 15,20 a víc.
Hezký den přeju

Ať se klidně přidává.Kdo nesouhlasí ať jde učit na učiliště.
Věřím až dotyčný vyleze po 45 minutách pochopí, co to obnáší.
Ano mládež je nevychovaná a kantor si denně vyslechne nadávek ... Věřte mi prodavačky berou víc peněz.
To, že kantor má prázdniny není docela pravda. Žáci mají prázdniny, ale někteří kantoři musí pracovat i o prázdninách na přípravách. Zkuste si mluvit 45 minut 30 žákům, kteří Vám řeknou,že jste kokot.
Online výuka hahaaaa zadáte úkol přijde vám 30 emailů jedna třída těch tříd máte třeba sedm to je 210 emailů dále domácí úkoly a pak online výuka .
Sečteno podtrženo 20 h denně práce .
Suplování zadarmo ....
A pak vám přijde ten výsměch na účet . :-D
Přidávat by se mělo nebo lidí budou utíkat za kasu, kde si vydělají více .

Reakce na Honzu. Vy jste patrně spadl z Marsu. Vyzkoušel jste si někdy, co to je online výuka a jak dokáže učitele odrovnat? Přípravy jsou nesrovnatelně náročnější, opravování online testů frustrující, protože nelze zajistit, aby studenti neopisovali. Jsem učitelka jazyků, takže vaše teorie o "kázání do kamer" (které měly děcka stejně vypnuté) je směšná. Zkuste si někdy 6 hodin online denně a pak kritizujte.

Učitelům nepřidávat. Žádná inovace, učí se dle herbartismu už od 50. let minulýho století, dokud nebude reforma školství tak naše školství bude stát za stejný prd jako doposud. To, že jim zvyšují platy většinu vůbec nemotivuje něco změnit. Sám jsem absolvent peďáku,jiný obor naštěstí, a když vidí, co z MUNI leze za lidi, tak bych je do školství nepustil a rozhodně neplatit tolik. Za covid přidávat je taky blbost, když "odučili" pár hodin přes skype, kdy jim u toho děcka spali páč taky žádná inovace, zase jen kázání do kamer..

Učitelům atestace. 5 let studia na VŠ je v dnešní době směšné.

Teď jsem se opravdu pobavila..., takže ve finále jsem nuzák já a další,aby jste si náhodou neumazal ruce od dělníků a na to, že jste studoval hezké názory a nebudu nad tím přemýšlet kdo je na tom líp....

Jsem učitel a souhlasím s panem Milanem, že přirovnávat učitelské povolání k dělníkům není relevantní. Abychom mohli vykonávat tuto profesi, museli jsme studovat několik let na vysoké škole, napsat závěrečné práce, absolvovat státnice. Každý den pracujeme s velkou skupinou dětí. Je to psychicky náročná práce, což lidé pracující manuálně většinou nedokážou docenit. Pracovní doba je u učitele v rámci přímé pedagogické činnosti dána rozvrhem. Nepřímou pedagogickou činnost potom může kantor vykonávat i doma. Tedy to, že je doma pak neznamená, že má volno! Někteří z našich řad pracují o víkendu nebo po večerech. Tady je vidět, že ti, kteří píšou tyhle nesmysly, si nikdy nic takového nevyzkoušeli. Ale pokud je to tak super práce, pak si ji můžete jít vyzkoušet taky. Jen nejprve vystudujte. A není kantor jako kantor! Někteří makají o sto šest, jiní se vezou na vlně. Je pak na ředitelích, koho mají na svých školách.

Dobrý den, jsem učitel a popravdě mě uráží, když mě někdo srovnává s dělníkem nebo jinou podobnou profesí na kterou stačí základní vzdělání! Vzdělání které učitele musí podstoupit, aby mohli svou činnost vykonávat rozhodně není zadarmo a nenašli jsme ho na hnoji a dále byrokracie, která je spojena s výukou není pro každého lahváče, který zde komentují svou neschopnost si vydělat více peněz!

Myslim,ze vetsi plat by mely mit ucitelky ms.Jejich prace je velmi narocna a znacne podhodnocena.

Platy třídních učitelů se zvyšují, ale asistentům pedagoga nikoli, na ty stát nemyslí a spc jin snižují úvazky.

Jsem pro další zvýšení platů učitelů, ale podle výsledků, což je náročné hodnotit. Jsou učitelé, co si zaslouží 50 tisíc a učitelé, kterým bych nedala ani 20 tisíc, protože na práci a i děti doslova kašlou. Mimochodem, jsem učitelka, ale předtím jsem 20 let dřela v zahraničí a zkusila si různé profese. Kolegové, co v životě nemuseli makat, většinou vyklouzli z pedagogických fakult před 30 lety, zabírají místo a berou ideály všem mladým, šikovným a nadšeným.

Je pravda, že větší mzdu by potřebovala i jiná zaměstnání. Co se ale týče učitelů, jejich plat mi přijde adekvátní. Spousta lidí na ně prská, ale jsou to lidé, kteří neučí a nikdy neměli na starost 30 dětí v jedné místnosti několikrát denně po celý školní rok. Je pravda, že se nejedná o manuální práci, ale to neznamená, že to není náročné. Samozřejmě není učitel jako učitel, někteří si jedou podle svých zažitých postupů, někteří jsou kreativní a snaží se obměňovat svůj styl výuky. Avšak plány hodin, tvorba materiálů a jak již bylo zmíněno, oprava písemek, probíhá doma, mimo pracovní dobu.

Jano, kde žijete? Nenasytní učitelé a jejich obří platy a co ostatní vysokoškoláci? Podívala jste se někdy na tabulku ostatních státních zaměstnanců? Očividně asi ne. Nehledě na to, že učitel je chudák který musí mít vše v základu, takže i kdyby byl sebehorsi nikdo s ním nic neudělá. Proberte se, a hlasujme za snížení jejich ohodnocení.

Reakce na paní Annu, každý učitel může být prodavačem, ale ne každý prodavač může být učitelem, volbu svého povolání si musí udělat každý sám podle svých schopností

Jaký plat by podle vás měl mít učitel matematiky na vysoké škole technické a ekonomické. Je absolventem matematicko-fyzikální fakulty, RNDr, PhD a má více než 25 let praxi ve výuce na VŠ.

Souhlasím. Pokud dítě neumí pozdravit, na vině opravdu není učitel, ale rodič. Copak už rodič dítětě předškolkového věku nemá naučit své dítě říct "dobrý den?"
Učitel je odborník, který se na svou praxi připravoval pět let na vysoké škole. Z profesí, které vyžadují dosáhnutí takového stupně studia je učitelská profese jednou z nejméně ohodnocených.

Jsem toho názoru,že mládež, která neumí pozdravit, tak není na vinně učitel, ale rodič, není povinností učitelů vychovávat ale vzdělávat, pokud jde o to, jak často jsou doma, doma se neválí, ale často opravují písemné práce, domácí úkoly, vymýšlí, co se bude dělat následující týden po prázdninách a podobně a nejsem učitelka.

Vůbec se mně nelíbí stálé zvyšování platů učitelům. Mládež neumí ani pozdravit, nemluvě o jejich slovníku a celkovém chování. Učitelé jsou imrvere doma. Samé svátky a prázdniny. Myslím že jejich platy jsou adekvátní jejich výkonu až moc. Někteří chlapi pracují za dvacet tisíc a musí živit rodinu, nemluvě o prodavačkách(17900.-).Minimální mzda se zvýšila o šestset. To je výsměch. To nemluvím o platech zákonodárců a státních zaměstnanců.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Chcete svým dětem ukládat kapesné na bankovní účet? 🤗 Rádi byste jim zřídili dětskou platební kartu? Chcete vědět, jaký je aktuálně...

co-je-rvo.jpg

Co je rejstřík vyloučených hráčů z hazardních her (RVO)

Co je rejstřík vyloučených hráčů hazardních her?✂️ Můžete být v rejstříku zapsáni i vy? Co je sebevyloučení a jak ho provést?🎰 Všechny...

bankovni-identita.jpg

Co je bankovní identita, jak funguje a které banky ji podporují?

Co je bankovní identita? 🤵 K čemu slouží? Jak ji získáte? Jaká je bezpečnost přihlašování k bankovní identitě? ☑️ Odpovědi na tyto otázky...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY