K čemu je energetický štítek budov a jak jej získat

Lámete si hlavu nad tím, jak získat energetický štítek domu nebo energetický štítek na byt? Ptáte se, k čemu je vlastně energetický štítek nemovitosti dobrý? Zda se na vás vůbec vztahuje povinnost energetického štítku? Vše důležité k tomuto tématu se dozvíte na následujících řádcích.

Povinnost energetického štítku - K čemu je energetický štítek
Jak získat štítek
- Energetický štítek na byt

K čemu je energetický štítek budov a jak jej získat Zdroj: Pixabay

Co je energetický štítek a co PENB

S energetickými štítky se můžeme běžně setkat při koupi domácích elektrických spotřebičů. Určitě už je každý viděl: samolepky s barevnými pruhy a písmeny, které označují energetickou třídu daného spotřebiče. Energetické štítky se ale používají i k označení energetické náročnosti budov.

Přísně vzato není správné používat označení „energetický štítek“ pro energetickou náročnost domu, protože se vztahuje pouze k jeho tepelně-izolačním vlastnostem, tedy především k tzv. obálce budovy. V oficiálních dokumentech (stavební dokumentaci, kupních a nájemních smlouvách) byste se tedy měli setkávat pouze s označením Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

PENB je součástí tzv. energetického posudku, který hodnotí spotřebu energie při běžném provozu budovy. Jde především o energetické a finanční výdaje na vytápění, ohřev vody, osvětlení nebo třeba větrání. Pokud má budova v těchto směrech nějaké nedostatky, měl by být součástí PENB i návrh stavebních úprav vedoucích ke zvýšení energetické efektivity.

Nejdůležitější informací uvedenou v PENB je energetická třída, ve které se daná budova nachází. Podstatné jsou ale rovněž informace o ploše obálky budovy včetně oken, dveří a podlah, obestavěném prostoru nebo energetické vztažné ploše. Do obálky se v neposlední řadě počítá i střecha budovy. Důležitý je také graf, který zobrazuje energetické vstupy (elektřina, plyn, biomasa, uhlí nebo jiné). Díky němu lze spočítat náklady na vytápění domu. V PENB najdete i označení šetrnosti objektu k životnímu prostředí nebo informace o izolačních vlastnostech budovy.

Navzdory tomu, že výpočty předcházející vystavení průkazu jsou poměrně složité, je jejich výsledek vyjádřený v podobě přehledného energetického štítku a  srozumitelný i laikovi. Štítek budovu zařazuje na konkrétní pozici sedmibodové škály prostřednictvím písmene a barvy.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Pozice na této škále se celkem pochopitelně promítá i do ceny nemovitosti – pokud se nachází v horní části, bývá obvykle dražší než ta ze spodních pater škály.

PENB se týká energetických výdajů spojených zejména s:

 • vytápěním,
 • ohřevem vody,
 • větráním a klimatizací,
 • osvětlením.

Povinnost energetického štítku

PENB dnes musejí mít všechny novostavby a budovy, na kterých byla v nedávné době provedena větší rekonstrukce.

Povinnost mít PENB se vztahuje konkrétně na:

 1. stavebníka, vlastníka nebo společenství vlastníků při výstavbě domu nebo větších změnách,
 2. vlastníka nebo společenství vlastníků při prodeji nebo pronájmu budovy,
 3. vlastníka bytové jednotky při jejím prodeji nebo pronájmu.

Jak se vyhnout energetickému štítku

Energetický štítek není potřeba, jedná-li se o budovu:

 • s energeticky vztažnou plochou do 50 m2,
 • používanou k bohoslužbám a náboženským účelům,
 • pro rodinnou rekreaci, využívanou jen po část roku (s odhadovanou spotřebou energie nižší než 25 % spotřeby při celoročním užívání),
 • nacházející se na území památkové rezervace (nikoli památkové zóny, tam PENB potřebujete),
 • která má status kulturní památky,
 • používanou k průmyslové a zemědělské výrobě se spotřebou do 700 GJ ročně,
 • postavenou před 1. 1.1947, pokud na ní nebyla provedena žádná významná rekonstrukce,
 • z okruhu tzv. vybraných budov (např. těch, které zajišťují bezpečnost státu).

K čemu je energetický štítek nemovitosti

Díky energetickému štítku, resp. energetickému posudku se můžete coby vlastník domu či bytu dozvědět, jak energeticky náročné je vaše užívání dané nemovitosti. Na základě toho si pak můžete naplánovat její modernizaci.

V případě, že kupujete nemovitost, štítek vám pomůže rychle a snadno zjistit, jak energeticky náročná tato nemovitost je. Můžete si tak snadno spočítat, na kolik vás vyjde po případné koupi její dlouhodobé užívání. PENB je tedy nezbytnou součástí prodeje/koupě nemovitosti, ale nutností je i v případě jejího pronájmu.

Platnost energetického štítku

PENB platí 10 let ode dne jeho vyhotovení. Pokud však dojde k rozsáhlejší změně budovy, je třeba jej aktualizovat. Zákon tuto změnu definuje jako změnu na více než 25 % plochy obalových konstrukcí budovy.

Jak získat energetický štítek domu

PENB smějí vyhotovovat pouze certifikovaní odborníci, jejichž seznam najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, které za jejich odbornost zodpovídá.

Cena vypracování PENB může být velmi různá, záleží na velikosti stavby, jejím technickém vybavení a také na tom, zda se jedná o novostavbu nebo starší objekt. Počítejte však s tím, že PENB vás přijde minimálně na částku kolem 2 000 Kč.

A co všechno si budete muset k žádosti o PENB připravit?

 • projektovou dokumentaci,
 • údaje o provozním režimu budovy,
 • zprávu o úrovni technického zařízení budovy (TZB) a stavu tohoto zařízení,
 • údaje o orientaci budovy vzhledem ke světovým stranám,
 • technickou zprávu souhrnnou – případně její technické části,
 • půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností,
 • pohledy na objekt ze všech stran,
 • minimálně jeden řez objektem.

Energetický štítek na byt

Pokud hodláte prodat byt nebo jej pronajmout, měli byste energetickou třídu domu, v němž se byt nachází, uvést již v inzerátu. V případě, že PENB ještě nemáte, musíte uvést třídu G, tedy tu nejhorší. Tím se však nezbavujete povinnosti nechat si PENB vypracovat. Nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy jej totiž budete muset předložit.

Náležitosti spojené s PENB kontroluje Státní energetická inspekce. Pokud předepsaná nařízení porušíte, může vám hrozit pokuta až ve výši 100 000 Kč. Ještě vyšší pokuty – až do 5 milionů Kč – mohou dostat právnické nebo podnikající fyzické osoby, takže se určitě vyplatí mít všechny záležitosti spojené s PENB v  pořádku.

Energetický štítek a zákon – nové energetické štítky 2024

Povinnost mít PENB platí od 1. ledna 2013, a to na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. Povinnost se zprvu vztahovala jen na některé typy budov a formy právního vztahu k nim. V následujících letech se pak tento seznam postupně rozšiřoval a v současné době se vztahuje na stavby a formy právního vztahu k nim tak, jak je uvedeno výše v článku.

Dne 1. září 2020 došlo k úpravě předpisů pro energetické štítky. V platnost vstoupila vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetických průkazech, která nahradila do té doby platnou vyhlášku č. 78/2013 Sb. Cílem této úpravy je ještě více zefektivnit hodnocení energetické náročnosti budov, aby odpovídalo aktuálním technologickým a ekologickým trendům. Změnila se proto například metodika výpočtu, protokol nebo grafické znázornění.

Obecně lze říci, že novější PENB byl více zaměřen na ekologii, protože obsahoval nejen informace o energii dodané do budovy, ale také o neobnovitelné primární energii. Tím je v PENB výslovně vyjádřen vliv provozu budovy na životní prostředí.

Na základě paragrafu 6 odstavce prvního výše zmíněné vyhlášky č. 264/2020 Sb. byla od 1. ledna roku 2022 uvedena v platnost zásadní změna - došlo ke zpřísnění ukazatele primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Tento náročnější ukazatel musel být využíván u žádostí o výstavbu nové budovy podaných na stavební úřad právě od ledna loňského roku.

Když už jsme u těch změn, tak na výše zmíněné informace volně navazuje další novelizace zákona - tentokrát 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákonem číslo 382/2021 Sb., jenž k 1. lednu 2022 pozměnil hranice pro vydávání závazných stanovisek Státní energetickou inspekcí, která je dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem, na celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 750 m² (původně větší než 350 m²).

Energetický štítek – výpočet online

V současné době existuje na trhu řada firem, které nabízejí vypracování PENB online cestou. Děje se to tak, že vy firmě elektronicky pošlete všechnu požadovanou dokumentaci a ona na jejím základě v relativně krátkém čase – některé firmy uvádějí, že do dvou či tří dnů – připraví PENB. Pokud vůbec nevíte, jak se v energetických štítcích orientovat a jak v nich číst, tak se podívejte na následující odkaz

Rada na závěr: Pokud se rozhodnete obstarat si PENB touto cestou, určitě se nejprve podívejte do výše zmíněného seznamu certifikovaných specialistů, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, a vybranou firmu či experta si tam ověřte.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Dobrý den,
prosím o kontakt kdo mi udělá Energetický štítek domu, který mám v Pardubicích a já žiji v Brně.
Děkuji Adamec

Prosím o informace a kontakt na někoho kdo energetický štítek dělá ,lokalita Olomouc, děkuji

Dobrý den,

obrátit se můžete např. na Ing. Ondřeje Patera na adrese ePrukaz.eu

Prosím o informace a kontakt na někoho kdo energetický štítek dělá ,lokalita Olomouc, děkuji

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Kde najdu číslo elektroměru a plynoměru (EAN a EIC)

Kde najdu číslo elektroměru a plynoměru (EAN a EIC)

Nemůžete najít EAN kód? Jak zjistíte svého dodavatele plynu a elektřiny?⚡ K čemu slouží EIC kód? Na tyto i další otázky odpovíme v článku!

Kalkulačka elektřiny - srovnání cen elektřiny online

Kalkulačka elektřiny - srovnání cen elektřiny online

Víte, z čeho se skládá cena elektřiny? Chtěli byste mít nejlevnější elektřinu a přitom nenaletět? Udělejte si přehled o aktuální nabídce...

Máte výpadek elektřiny? Podívejte se, kde jsou aktuálně odstávky

Máte výpadek elektřiny? Podívejte se, kde jsou aktuálně odstávky

Co všechno může být příčinou výpadku elektřiny?⚡Kde získat spolehlivé informace o délce výpadku či odstávky?⚡Jak se na takovou situaci...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY