Jak je to s exekucí na účet a kdy na něj exekutor nemůže

Exekuce patří k velmi nepříjemným životním situacím, je ale řešitelná. K tomu je však třeba znát odpovědi na několik otázek: Co znamená obstavení účtu při exekuci? Jak a kdy je účet chráněný před exekucí? Jak poznám exekuci na účtu? Je možná exekuce na účet v zahraničí? Odpovědi přináší tento článek.

Chráněný účet - Jak poznám exekuci na účtu
Žádost o chráněný účet
Exekuce na zahraniční účet - Dětský účet a exekuce

Jak je to s exekucí na účet a kdy na něj exekutor nemůže Foto: Pixabay

Obstavení účtu při exekuci

Jednou ze stinných stránek exekuce je to, že dlužník nemůže volně disponovat penězi, které mu zbývají na bankovním účtu. A často si nemůže být jistý ani tím, že mu exekutor nesáhne na tzv. nezabavitelné minimum.

Aby se této ne zcela morální praktice předešlo, došlo ke změně občanského soudního řádu. Výsledkem byl tzv. chráněný účet za účelem obchrany nezabavitelných financí dlužníka.

V letošním roce 2023 nezabavitelná částka při exekuci činí 13 638 Kč. Kromě toho dlužníkovi přísluší navýšení nezabavitelné částky o 3 409,50 Kč za každou vyživovanou osobu (děti a manželku či manžela). Součástí nezabavitelné částky jsou mzdy z výkonu pracovní činnosti a většina příjmů z jednorázových sociálních dávek.

Účet chráněný před exekucí – nový typ účtu, na který nemůže exekuce

Novela zákona o chráněném účtu nabyla účinnosti 1. 7. 2022. Na základě tohoto zákona všechny banky v České republice nabízejí dlužníkům chráněný účet, který by jim měl přinést jistou úlevu.

Podle serveru Finance „Každý, komu byl minimálně jeden běžný účet obstaven exekutorem, má pak právo požádat svoji banku o založení chráněného účtu." Tímto účtem pak může dlužník disponovat běžně jako s klasickým.

Chráněný účet banka zaládá dlužníkovi zdarma a bezplatné bude je i jeho vedení. Shromažďovat se na něm budou peníze, které nepodléhají exekuci a jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny (spadají do tzv. chráněných příjmů - např. dávky státní sociální podpory, příspěvek na bydlení, nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, důchody, podpora v nezaměstnanosti atd.). Dlužník může mít pouze jeden chráněný účet.

Nezabavitelné minimum na tomto účtu tedy je skutečně nezabavitelné, díky čemuž si dlužník nebude muset půjčovat u lichvářů, protože se nedostane ke své výplatě. Taková půjčka totiž většinou znamená ještě větší prohloubení finančních problémů.

Změnou zákona se měl rovněž snížit počet dlužníků pracujících načerno, protože již nebudou mít tak velkou snahu nechávat si vyplácet peníze na ruku ze strachu, že na účtu o ně přijdou.

Nařízené srážky ze mzdy nově provádějí banky, což zaměstnavatelům šetří čas i náklady spojené s účetní a součinnostní agendou.

Počty dlužníků a exekucí v ČR v letech 2018 až 2022

Rok Počet dlužníků Počet exekucí Počet osob s 1 exekucí Počet osob s 2 exekucemi Počet osob s 5 exekucemi Počet osob s 10 a více exekucemi
2022 683 200 4 102 662 - - - -
2021 711 939 4 426 812 - - - -
2020 719 503 4 330 351 - - - -
2019 783 053 4 476 069 223 013 86 055 49 161 157 334
2018 821 337 4 679 186 241 275 90 961 51 483 158 879

Zdroj: Exekutorská komora ČR
Pozn.: Počty osob s vícečetnými exekucemi v r. 2020 až 2022 Exekutorská komora neuvádí.

Žádost o chráněný účet

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy je proti vám vedené exekuční řízení, máte nárok na zřízení chráněného účtu. Musíte v tu chvíli mít minimálně jeden obstavený běžný účet exekutorem.

Dalším vaším úkolem je požádat všechny fyzické a právnické osoby vyplácející vám chráněný příjem o potvrzení k chráněnému účtu – tiskopis najdete ZDE. Poté potvrzení doručíte vykonavateli exekuce (soud, exekutor), který následně informuje banku o veškerých chráněných příjmech a jejich identifikátorech.

Podle serveru Finance je „banka, kterou informoval vykonavatel exekuce o plátcích chráněného příjmu dlužníka, je povinna na žádost dlužníka uzavřít smlouvu o chráněném účtu.“

Banka tak musí zřídit účet ze zákona do 5 pracovních dnů od podání žádosti dlužníka. V den založení chráněného účtu je banka „povinna oznámit tuto skutečnost všem soudům, které nařídily výkon plnění vymáhaných pohledávek. Povinnost informovat soud má i tehdy, když o dlužníkovi zjistí, že vede více než jeden chráněný účet.“ Oznámení této skutečnosti musí vykonat do 7 dní od té doby, co tento fakt zjistila. Soud pak rozhodne, který z účtů zůstane chráněným.

Jak poznám exekuci na účtu a kdy je opět bankovní účet bez exekuce

Exekuci na účtu poznáte jednoduše – s penězi nemůžete volně disponovat. Zjištění to může být náhlé a překvapivé, obvykle totiž exekutor vyrozumí nejprve banku a až poté posílá vyrozumění dlužníkovi. Je tomu tak proto, aby dlužník nemohl vybrat finanční prostředky z bankovního účtu – pokud tam nějaké ještě má – ještě před jeho obstavením.

Důležité je však vědět i to, že jestliže dojde k obstavení účtu, nemůžete s penězi manipulovat ani vy, ani banka, a to minimálně po dobu 30 dnů. Takovou dobu totiž trvá zákonná lhůta, během níž můžete podat návrh na zastavení exekuce. Tady najdete vzor návrhu na zastavení exekuce na účet v bance.

Po uplynutí této lhůty je účet opět uvolněn v případě, že je exekuce po vašem podnětu zastavena, nebo že máte na účtu dostatek peněz k uspokojení věřitele. Pokud na účtu tolik peněz nemáte, zůstává účet zablokovaný i po této 30denní lhůtě až do vypořádání dluhu. K tomu může dojít později finančními prostředky (srážkami ze mzdy), nebo v krajním případě i zabavením movitého a nemovitého majetku.

Problémy často vznikají v případech, kdy je dlužníkovi nařízena exekuce na mzdu. Její určitá část mu sice zůstává jako nezabavitelná částka, ale pokud zaměstnavatel posílá výplatu dlužníkovi na obstavený bankovní účet, dlužník nemá přístup ani k nezabavitelné částce a zůstává tak zcela bez prostředků.

Řada dlužníků proto požaduje po svých zaměstnavatelích výplatu v hotovosti, to je ale v současné době stále méně obvyklé. I z tohoto důvodu nemá mnoho zaměstnavatelů o zaměstnance-dlužníky zájem. Dlužníkům pak často nezbývá nic jiného než pracovat načerno.

Exekuce na účet v zahraničí

Pokud máte bankovní účet v zahraničí, jistotu, že uniknete tuzemským exekutorům, to pro vás ještě neznamená. Exekutor z České republiky sice na finanční prostředky uložené v zahraniční bance nedosáhne, ale věřitel může podat návrh na zahájení exekuce i v cizí zemi. To zvláště v zemích EU není nic obtížného, mnohem těžší je zjistit, do které země a banky se dlužník „ukryl“.

Ve většině zemí EU je navíc třeba počítat i s vyššími náklady spojenými s exekucí. Pokud se tedy jedná „pouze“ o dluh ve výši několika tisíc Kč, příliš se toto snažení nevyplatí.

Jestliže již v exekuci jste a chcete se jí vyhnout založením účtu v zahraničí, nejspíše si příliš nepomůžete. Pokud totiž pracujete na území ČR, je velmi pravděpodobné, že váš zaměstnavatel odmítne posílat vám mzdu na zahraniční účet.

Nově zahájené exekuce v krajích 2018 a 2019

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Můžu si založit účet, když mám exekuci a potřebuji účet?

Možné to je, ale není to bez rizika. Většina bank totiž umožňuje zřízení tzv. dětského účtu, který je veden na jméno dítěte, ale dispoziční práva k němu má rodič, i když je to třeba dlužník. Faktickým majitelem účtu je dítě, které nemá odpovědnost za dluhy rodičů a exekutor na tento účet nemůže.

Založení dětského účtu přitom banky většinou umožňují již od narození dítěte, přičemž k některým těmto účtům je možné získat i platební kartu. Obecně je pak možné dětský účet používat ke všem účelům jako běžný účet.

Dětský účet a exekuce

Pokud se však rozhodnete ukládat své peníze na dětský účet, musíte počítat s tím, že vám hrozí postih za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí či poškození věřitele. Za tento trestný čin je přitom možné uložit i trest odnětí svobody. Riziku přitom vystavujete nejen sebe, ale také své dítě, kterému patří účet, protože za určitých okolností může být žalováno i ono.

Měli byste počítat i s tím, že pokud jste zaměstnáni oficiálně a pobíráte řádnou mzdu, váš příjem tímto způsobem – tedy posíláním na dětský nebo jakýkoli jiný cizí účet – fakticky „odklonit“ nelze, zaměstnavatel to zkrátka nedovolí.

Exekuce na bankovní účet třetí osoby

Typickým příkladem exekuce na bankovní účet třetí osoby je, že je exekučně vymáhána pohledávka, která vznikla během manželství. V takovém případě může exekutor zcela v souladu se zákonem zablokovat jak účet dlužníka, tak i účet manželky či manžela.

Avšak pozor: pokud se jedná o dluh, který vznikl ještě před uzavřením manželství, je exekuce na účet manželky nebo manžela nepřípustná a v takovém případě je namístě se bránit právní cestou.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

potřeboval bych účet,ale mám exekuce,už s tím mám zkušenost,že jsem si účet založil a mě tam nenechaly nic,co mám teda udělat,aby mě exekuce na ten účet nemohla sáhnout?

Dobrý den mám exekuci a na účet mi chodí jen příspěvek na bydlení může mi exekutor účet zablokovat.Dekuji

Mám ekzekuce a potřebuji založit účet můžou mi sáhnout na penize

Mám ekzekuce a potřebuji založit účet můžou mi sáhnout na penize

Jsem v starobním duchode důchod posílají na účet Moze mě exekutor zastavit ucet

Chci se zeptat.kdyz je napriklad muj ucet a da si ke me posilat penize sestrenice.ktera ma exekuci.Je možne ze vezmou moji vyplatu

Mám inv. Důchod 6700 Kč a chci si založit účet.. Může mi exekutor tento účet obstavit děkuji za odpověď

Potřebuji si kvuly praci založit účet ale nemohu mám exekuci .Jak mám postupovat exekuci splácí i je strávené že mzdy .

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR

Co je minimální mzda a kolik aktuálně je v ČR (2024)

Víte, co je minimální mzda 💰? Jaká je aktuální výše minimální mzdy v ČR? Jaká je minimální mzda v Německu? Víte, do jaké skupiny zaručené...

bankovni-identita.jpg

Co je bankovní identita, jak funguje a které banky ji podporují?

Co je bankovní identita? 🤵 K čemu slouží? Jak ji získáte? Jaká je bezpečnost přihlašování k bankovní identitě? ☑️ Odpovědi na tyto otázky...

Během milostivého léta se můžete zbavit dluhů za velmi výhodných podmínek

Milostivé léto - jak postupovat a zastavit exekuci

Co je milostivé léto?☝ Od kdy je a kdy končí?☝ Jak se zbavit exekucí během milostivého léta?☝ Odpovědi na tyto i další otázky najdete v...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY