Milostivé léto - jak postupovat a zastavit exekuci

Co je milostivé léto? Od kdy je a kdy končí? Jak se zbavit exekucí během milostivého léta? Bude se v příštích letech tato akce opakovat? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v článku!

Milostivé léto - Jak postupovat - Jak se zbavit exekuce
Promlčení exekuce - Marné exekuce - Chráněné účty

Během milostivého léta se můžete zbavit dluhů za velmi výhodných podmínek Foto: Pixabay

Co je to milostivé léto

Milostivé léto je jedinečná příležitost, jak se zbavit dluhů vůči státu. Tzv. veřejnoprávní dluhy bude možné splatit za velmi výhodných podmínek. Pro dlužníky je to šance, jak se relativně snadno zbavit exekucí a dluhů, které často během let narostly do neuvěřitelných výšek - například dluhu z nezaplaceného poplatku za popelnice.

Milostivé léto platnost - od kdy je a kdy končí (2021-2022)

Platnost milostivého léta je od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Zatím je to jednorázová akce, která se jen tak nemusí opakovat. Pokud máte šanci milostivé léto využít, pak neváhejte. Další taková příležitost by už nemusela přijít.

Milostivé léto - exekuce v České republice

V roce 2020 bylo v České republice přes 4 miliony exekucí. Počet dlužníků je několikrát menší. Z toho vyplývá, že na jednotlivé dlužníky je běžně uvaleno několik exekucí zároveň. Milostivé léto nabízí jedinečnou možnost pro všechny, koho se exekuce týkají. Pro někoho to může být vysvobození z velmi těžké situace. Předpokládá se, že své dluhy splatí díky milostivému létu desítky tisíc dlužníků.

Milostivé léto pro dlužníky - jak postupovat

Abyste se mohli zbavit svých dluhů, musíte splnit několik podmínek:

 • zaplacení jistiny + poplatku 750 Kč (+ DPH) do konce milostivého léta
 • dlužník nesmí být v oddlužení
 • exekuci musí řešit soudní exekutor

Splněním těchto podmínek je možné ukončit jakoukoliv pohledávku vůči veřejné správě. To se týká i institucí, kde má stát nějaký podíl či podniků s účastí města. Největší podíl těchto exekucí bude pravděpodobně u těchto institucí:

 • zdravotní pojišťovny
 • dopravní podniky
 • ČEZ

Milostivé léto - Daniel Hůle a Člověk v tísni

Daniel Hůle, expert na exekuce z instituce Člověk v tísni, se k celé akci milostivé léto vyjadřoval už od jejího návrhu. Například se vyjádřil k tomu, jak dluhy z minulosti rostly závratnou rychlostí: „V řadě případů je příslušenství nemravně vysoké díky špatným zákonům, které zde byly. Například mnoho let byl úrok z prodlení za dlužné nájemné 90 % ročně. Když si představíme, že by si někdo bral úvěr v bance, a banka by chtěla 90 % ročně, tak by měl pocit, že se úplně zbláznila.“

Celou akci hodnotí Daniel Hůle velmi kladně: „Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh.“

Jak se zbavit exekuce - návrh na zastavení a ukončení exekuce po zaplacení

Po zaplacení jistiny a poplatku 908 Kč je potřeba podat návrh na zastavení exekuce. V takovém případě musíte uvést, že se jedná o využití milostivého léta. Tato poznámka nesmí v návrhu chybět, proto na ni určitě nezapomeňte.

Jaké jsou náklady na zastavení exekuce

Náklady na zastavení exekuce se obvykle skládají z těchto položek:

 • odměna soudního exekutora
 • náhrady paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů
 • náhrada na ztrátu času při exekuci
 • náhrada za doručování písemností
 • odměna a náhrada správce podniku
 • daň z přidané hodnoty, pokud je exekutor nebo správce plátcem DPH

Exekuční náklady platí vždy dlužník a určuje je soudní exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tento příkaz pak doručí oběma stranám.

Promlčení exekuce

Věděli jste, že existuje možnost promlčení exekuce? To se děje v případě, kdy společnost svoji pohledávku vůči dlužníkovi nestihne zažalovat do konce promlčecí lhůty (tři roky). Neděje se tak ale automaticky. Po promlčecí lhůtě společnost stále může dlužníka zažalovat, ovšem ten má právo se bránit námitkou, že už je pohledávka promlčena. Soud pak musí na námitku reagovat a dlužník se dluhu zbaví. Kdyby dlužník nereagoval námitkou, pak by skončil v exekuci. Je tedy důležité vědět, jak se můžete bránit.

Marné exekuce

Marné exekuce, které pocházejí z dluhů velmi malých částek, by se měli brzy ukončovat. Marné exekuce (nebo-li bezvýsledně vedené exekuce), u nichž byl původní dluh menší než 1500 Kč a které jsou vymáhány déle než tři roky kvůli nemajetnosti dlužníka, se budou jednoduše rušit. Věřitelé by přitom měli dostat 30 % z původní jistiny jako náhradu. Ta se uplatní formou slevy daně z příjmů.

Exekutor v takovém případě také získá nárok na 30 procent, tentokrát z paušálních hotových výdajů, které jsou 3500 Kč. Exekutorům bude tedy náležet 1050 Kč, které jim zaplatí stát přes exekuční soud.

Chráněné účty

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, kteří jsou zatíženi exekucemi. Umožňuje držitelům těchto účtů platit bezhotovostně stejně jako u běžných účtů, ale lze na něm využívat pouze tzv. chráněný příjem. Chráněný účet smí mít každý dlužník pouze jeden. Jeho výhoda je, že nelze exekuovat ani obstavit. Prostředky, které vám na tento účet budou chodit, jsou už osekané o poplatky na exekuce, které jsou na vás uvalené. Hlavní význam těchto účtů je zajistit dlužníkům alespoň životní minimum, na které už exekutoři nedosáhnou.

Lustrace exekucí

V České republice, jak už bylo řečeno, je obrovské množství exekucí. Není proto divu, že se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete využít evidence exekucí. Například pronajímáte-li byt, určitě budete chtít vědět, zda je váš potenciální nájemník zatížen exekucemi.

Ocitnout se můžete i na druhé straně, když potřebujete někomu dokázat, že na vás žádné exekuce uvalené nejsou. Nebo si chcete nyní před začátkem milostivého léta sami ověřit, že jste na žádnou dávnou pokutu nezapomněli a nejste nikde vedeni jako dlužník.

K tomu slouží tzv. lustrace exekucí, která je dostupná i online. Stačí vám vyplnit dotazník se jménem a datem narození a zaplacení poplatku, který je dán vyhláškou. Není tedy možné získat informace z evidence exekucí zcela zdarma. Zároveň by poplatek neměl přesáhnout 100 Kč.

*️⃣Jak zjistit dluh na zdravotním pojištění

Chcete-li si ověřit, zda máte dluh na zdravotním pojištění, máte většinou dvě možnosti. Jednou z nich je zajít přímo na pobočku své zdravotní pojišťovny. Ta vám pouze na základě vašeho občanského průkazu informaci sdělí a to zcela zdarma. Využíváte-li aplikaci své zdravotní pojišťovny, pak stejnou informaci najdete i tam.

Pokud byste měli zájem o potvrzení o bezdlužnosti, pak si o něj můžete zažádat opět na pobočce, či e-mailem nebo poštou. Tato služba je také zcela zdarma.

*️⃣Jak zjistit dluh za popelnice

Nejste si jistí, zda jste letos zaplatili poplatek za popelnice? Tuto informaci vám sdělí městský úřad, pod který spadá místo vašeho trvalého bydliště. Tuto informaci se většinou dozvíte i po telefonu. Osobní návštěvou daného úřadu určitě nic nezkazíte.

*️⃣Jak zjistit dluh na sociálním pojištění

Tuto informaci zjistíte na pobočkách ČSSZ či OSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení či Okresní správa sociálního zabezpečení) v místě svého bydliště. Podrobné informace najdete také na portálu eportal.cssz.cz. Informace o stavu vašeho sociálního pojištění si můžete zjistit, ať už jste zaměstnanec, nebo OSVČ.

Facebookový profil

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak na výpočet DPH - kalkulačka ceny bez a s DPH

Jak na výpočet DPH – kalkulačka ceny bez a s DPH

Zajímá vás co je DPH a jak se dá vypočítat? V tomto článku naleznete odpovědi na vaše otázky, kalkulačku DPH a všechny podstatné informace.

Daňové ráje nabízejí ideální podmínky pro praní špinavých peněz

Jak fungují offshore firmy a daňové ráje

Co je to offshore? Jak fungují offshore společnosti? Kdo využívá daňové ráje? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v článku!

Jak fungují vkladové bankomaty (vkladomaty) + seznam

Jak fungují vkladové bankomaty (vkladomaty) + seznam

Bankomaty už dávno neslouží jen k výběru peněž. Hotovost si díky nim můžete také vložit na účet. Veškeré informace o vkladomatech najdete v...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY