Kalkulačka procent online - vysvětlení a slovní úlohy

Jak počítat procenta? Díky příkladům a slovním úlohám s procenty zjistíte, jak je to snadné. Na pomoc si můžeme přizvat i excelové tabulky či různé kalkulačky procent online. Výpočet procenta z celku pak díky našemu tipu zvládnete i bez pomoci přístrojů.

Výpočet procent - Zlomky - Excel - Slovní úlohy

Výpočet procent
Zdroj: Pixabay

Procenta - vysvětlení, úvod do počítání procent

Setkáváme se s nimi dnes a denně, už od dětství, od základních škol. Procenta nás provázejí už od dob starověkého Říma a patří k našim užitečným pomocníkům a rádcům v každodenních i méně všedních situacích.

Uvažujete nad půjčkou a poměřujete hodnoty RPSN u jednotlivých bankovních domů? Porovnáváte slevové akce jednotlivých obchodů před velikonočními svátky? Pokukujete po volebních průzkumech? Chcete prostě žít svůj život na 100 %? V těchto a nespočtu dalších příkladů se setkáváte právě s procenty. Vypočíst je lze snadno.

Stejně prostá je i základní definice procenta. Jedno procento představuje jednu setinu celku, nebo-li základu (1/100). Sama procenta jsou způsobem, který vyjadřuje část celku pomocí jednoduššího, lépe uchopitelného čísla. Pro správný výpočet procent je třeba seznámit se se základními pojmy. A základem v tomto případě opravdu myslíme základ.

Pojem Vysvětlení
Základ Jde o celek, s nímž se chystáme manipulovat. Základ se vyjádří jako 100 %. Jako například mzda před zdaněním.
Procentová část Část základu, která odpovídá určitému počtu procent. Třeba částka, kterou ze své mzdy odvedeme na daních.
Počet procent Vyjádření relativní části celku. Jako počet %, které zaplacené daně tvořily ze mzdy. Tedy ze základu.

Procenta - výpočet procenta základu a výpočet procent z celku

Celek a základ jsou pro procenta stejným pojmem. Podle latinské definice per cento znamená na sto a právě těch sto je základem. Srovnáním cen elektřiny jste snížili náklady o 15 %, dřívější částka na vaší složence je základem (celkem), z něhož se procenta počítají. Dočkali jste se povýšení v práci a současně s tím navýšení platu o 10 %? Gratulujeme - a také zde je váš dřívější plat základem.

Pro výpočet procenta z celku si daný celek vydělíme stem, případně vynásobíme 0,01 (jednou setinou). Snad nejsnadnějším způsobem, jak vypočítat procento, je posunout desetinnou čárku o dvě místa doleva: 1 % z 333 je 3,33. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli, kterým je zisk hodnoty jednoho procenta. Tu pak vynásobíme počtem procent podle potřeby. Zajímá vás, kolik je 30 % z 500? Pak pětistovku vydělte stem a zjistíte, že 1 % je 5. 30 % tedy bude 150.

Tip pro rychlý výpočet procent z celku: Základ vynásobte procenty ve tvaru desetinného čísla. Například 22 % z 200 lze vypočíst postupem 200 x 0,22 = 44 %.

Výpočet základu probíhá tak, že nám známou procentovou část vydělíme počtem procent a vynásobíme stem. Nebo-li si nejprve určíme 1 % a to potom vynásobíme 100.

  • Příklad: Posledních parlamentních voleb v roce 2017 se zúčastnilo zhruba 5 100 000 voličů, volební účast dosáhla 61 %. Kolik bylo v ČR evidovaných voličů?
  • Postup: Procentovou část vydělíme počtem procent a vynásobíme stem, tedy 5 100 000 : 61 x 100 = 8 360 656.

Procenta - příklady správného zápisu v češtině

Zápis Význam
100 % výkonu sto procent výkonu
100% výkon stoprocentní výkon
20 % sleva dvacet procent sleva
20% sleva dvacetiprocentní sleva

Výpočet procenta navýšení, výpočet procenta z částky

Od 1. ledna 2021 došlo k navýšení minimální mzdy v České republice. Ta se zvedla ze 14 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc. Jak toto navýšení vyjádříme procentuálním (či percentuálním) údajem? Velmi snadno. Při výpočtu procenta navýšení nejprve zjistíme rozdíl, což je v tomto případě 600. Tímto rozdílem vydělíme výchozí hodnotu, tedy 600/14600. Výsledek v desetinném čísle, zde po zaokrouhlení 0,041, pak vynásobíme stem. A v tu chvíli už víme, že v Česku došlo k 4,1% navýšení minimální mzdy.

Výpočet procenta z částky patří k nejpraktičtějším způsobům práce s procenty. Ať už z hlavy, s pomocí tužky a papíru či některé z online kalkulaček procent si tuto techniku velmi rychle osvojíte. Je to práce jako s jakýmikoli jinými čísly, mnohdy navíc práce velmi příjemná.

  • Příklad: Dejme tomu, že v roce 2020 jste v pokerových turnajích vyhráli 2 000 000 Kč čistého a chystáte se odvést 15% daň z výhry. Kolik to bude?
  • Postup: Pro zisk 1 % dva miliony vydělíme stem a dostaneme 20 000. Pro zisk 15 % pak toto číslo vynásobíme 15 a dostáváme se k 300 000 Kč. Právě takové by bylo zdaněné úspěšného hráče. Pokud do kalkulačky zadáme 2 000 000 x 0,15, výsledek bude stejný.

Zlomky na procenta? Počítání procent vám půjde samo

Zlomky jsou takovými bratranci procent. Vždyť procento je už ze své základní definice zlomkem, tedy setinou celku (1 % = 1/100). Společně s desetinnými čísly patří procenta a zlomky ke způsobům, jak můžeme zapsat číslo: 50 %, ½ a 0,5 představují jedno a totéž číslo, jednu polovinu. Při převodu zlomku na procenta postupujeme tak, že zlomek po jeho vydělení vynásobíme stem. Voilà, a je hotovo!

6/8 na procenta = (6 děleno 8) krát 100 = 0,75 x 100 = 75 %
15/6 na procenta = (15 děleno 6) krát 100 = 2,5 x 100 = 250 %

Procenta a kalkulačka - jak počítat procenta na kalkulačce?

Skvělým pomocníkem je při výpočtu procent kalkulačka. Pracovat lze i s tou nejobyčejnější, kterou má po ruce každý z nás například v mobilu. I když jí chybí tlačítka pro výpočet procent, stále stačí mít na mysli, že procento je jedna setina základu. Vystačíte si tak se základními matematickými operacemi. Pro složitější operace jsou tu pak speciální matematické kalkulačky - a skvělou zprávou je, že můžeme narazit i na spoustu kalkulaček procent online.

Zajímá vás, kolik ušetříte díky slevovému kuponu? Pak proveďte rychlý výpočet procenta ze základu. Kniha například stojí 400 Kč (Z) a vy máte nárok na 20% slevu (n). Do kalkulačky zadejte 400, stiskněte krát, zadejte 20 a stiskněte tlačítko %. Námi hledaným výsledkem (X) bude 80 a právě o tolik korun vás knížka vyjde levněji. Náš postup tedy vypadá: (Z)(krát)(n)(%).

Jak naopak zjistit, kolik procent z 400 je 80? Při výpočtu množství procent do kalkulačky zadejte číslo 80, stiskněte děleno (/), zadejte základ 400 a zmáčkněte %. Zcela správným výsledkem bude 20 %. Při takovém percentuálním výpočtu postupujeme: (n)(/)(Z)(%).

Výpočet procent v Excelu? Procenta v excelkové tabulce vám ulehčí život

Kalkulačka, to je taková babička počítačů. A jedním z nejvyužívanějších softwarových nástrojů pro různé příklady s procenty jsou tabulkové procesory. Tím nejznámějším je Microsoft Excel. Jeho první verze byla představena již v roce 1987, od roku 1993 se pak těší z dominantního postavení na trhu. Výpočty procent v Excelu jsou snadné a brzy vám přejdou do krve. Důležité je si uvědomit, že procenta se v excelové tabulce ve výsledku zobrazí tehdy, když danou buňku převedete do formátu procent.

Výpočet procent v Excelu Zdroj: Screenshot aplikace Excel

Toho dosáhnete zvýrazněným tlačítkem. Případně můžete kliknout na buňku pravým tlačítkem myši a z nabídky vybrat "formát buněk". V dalším okně si můžete vybrat, kolik desetinných míst bude ve vašem příkladu s procenty zobrazeno.

Nejběžnější výpočty probíhají pomocí základních matematických operací. V Excelu se k procentům můžeme dobrat přímo zapsáním vzorce do buňky, respektive vstupní řádky. V tom případě je třeba příklad začít znakem „=“ a pak zadat příklad. Pracovat lze samozřejmě i s již existujícími buňkami a daty, jak je ukázáno na obrázku níže. Pokročilí uživatelé v Excelu narazí na spoustu rozšířených nástrojů pro práci s procenty. V nejběžnějších situacích si ale vystačíme s prostými základními funkcemi. A ušetříme si tím čas, který můžeme raději investovat třebas do očisty svého organismu.

Nemůžete vypočítat procenta online? S trojčlenkou procenta spočtete i na papíře

I když po ruce zrovna nemáte výdobytky moderní technologie, k počítáním procent vám bude stačit i obyčejná tužka, papír a trojčlenka. S tou jsme se všichni setkali na základní škole, mechanicky řeší příklady přímé a nepřímé úměry.

Pro procenta trojčlenka používá přímou úměru. To je ta, kterou shrnuje hláška z televizního Okresního přeboru: Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme.

Podstatné je si uvědomit, co a kam budeme dosazovat. Rozhodli jsme se pořídit sud s investiční whisky za 60 000 Kč, partner by se na naší investici rád podílel 19 200 Kč. Jaký podíl od nás partner získá? Známe tři údaje a pomocí trojčlenky a přímé úměry snadno vypočteme ten čtvrtý.

Výpočet procent pomocí trojčlenky

Ve směru šipek pak pokračujeme: 19 200 děleno 60 000 = x děleno 100. Výpočtem této lineární rovnice přijdeme na to, že hodnota x je 32 a náš partner si tedy pořídil 32% podíl.

Převod promile na procenta, převod stupňů na procenta

Tatranským čajem 82 obsahuje více alkoholu než tradiční Tatratea 52? Samostatnou kapitolou jsou pak promile, která po požití alkoholických nápojů určují objem alkoholu v těle. Při převodu promile na procenta je důležité si uvědomit, že jedno promile (‰) je desetinou procenta, respektive tisícinou celku. Tento vztah můžeme vyjádřit jako 1 ‰ = 0,1 % = 0,001. Vzpomínáte si na jednoduchý trik s posunem desetinné čárky? Při převodu promile na procenta čárku posuneme ještě o jedno místo doleva, tedy celkem o tři. Zatímco 1 % z 888 je 8,88, jedno ‰ ze stejného základu bude 0,888.

S převodem stupňů na procenta se setkáme především ve stavebnictví, například při rekonstrukcích za účelem získání lepšího energetického štítku. Sklon schodišť či šikmých střed bývá obvykle udáván ve stupních, u střech plochých se naopak sklon často udává v procentech. Nejdůležitější je ujasnit si, s kterou že jednotkou pracujeme, se zbytkem vám pomůže převodní tabulka stupňů na procenta. Její část naleznete zde.

Sklon ve stupních (°) Sklon v procentech (%)
0,5° 0,87 %
1,75 %
1,5° 2,62 %
3,49 %
8,75 %
10° 17,36 %
15° 26,80 %
20° 36,40 %
25° 46,63 %
30° 57,74 %
40° 83,91 %
45° 100 %

Procvičte si procenta - slovní úlohy a příklady

S mobilem v ruce, s kalkulačkou online, pomocí trojčlenky nebo například v excelové tabulce. Procenta vypočítáte mnoha různými způsoby a na internetu či v učebnicích od zhruba 7. třídy prvního stupně základních škol narazíte na nespočet příkladů a slovních úloh.

Procvičit se můžete například s pomocí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), z jehož zadání pro přijímací zkoušky na střední školy pocházejí i tyto příklady. Procvičte si výpočet procent, ke každé úloze přiřaďte odpovídající výsledek. A pustíte-li se skutečně do počítání procent, o výsledky se s námi podělte v komentářích.

  1. Každé balení 150 kostek obsahuje 6 % modrých kostek. Kolik modrých kostek obsahují 2 tato balení?
  2. Pouze 18 studentů jelo na výlet. Zbývajících 40 % zůstalo doma. Kolik studentů zůstalo doma?
  • Možnosti: A) 8 - B) 9 - C) 12 - D) 18 - E) 26

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Ve vzdálenosti 8 km od přímé cesty je umístěna dělostřelecká baterie sdostřelem 10 km. Jak velký úsek cesty může ostřelovat?

Vařením ztrácí maso průměrně 28 % své hmotnosti. Kolik kg syrového masa je třeba na 120 stogramových porcí?

Připravujeme dárkové balíčky pro 28 děti .máme 7kg mandarinek .kolik kg navazime do každého sáčku ?

Ze dvou druhů pracího prášku v ceně 100 Kč za 1 kg a 204 za 1 kg máme připravit směs v ceně 128 Kč za 1 kg. Kolik kilogramů prvního druhu musíme přidat k 12 kilogramům druhého druhu, abychom požadovanou směs získali?

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak se počítá fond pracovní doby + přehled jednotlivých měsíců

Jak se počítá fond pracovní doby + přehled jednotlivých měsíců

Co je fond pracovní doby? 🛠 Kolik hodin může mít týdenní fond pracovní doby? ⏳ Jaký je fond pracovní doby pro nepřetržitý provoz? Odpovědi...

Výpočet BMI pro dospělé i děti + tabulka a vzorec

Výpočet BMI pro dospělé i děti + tabulka a vzorec

Bojujete s nadváhou? ⭕ Nebo byste jen chtěli vědět, zda máte ideální váhu? ❎ Spočítejte si index tělesné hmotnosti neboli BMI. Že nevíte,...

Angličtina online pro samouky - procvičování, kurzy a učebnice

Procvičování angličtiny online pro samouky - učebnice a kurzy

Na internetu v dnešní době existuje opravdu velmi široká nabídka online kurzů angličtiny.🤗 Vypadá to, že výuka angličtiny nebyla nikdy...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY