Kalkulačka elektřiny - srovnání cen elektřiny online

Leckoho při pohledu na vyúčtování elektřiny napadne, zda by se vyúčtovaná částka nedala snížit. Jednou možností je snížit svou spotřebu, druhou pak poohlédnout se po jiném dodavateli. Této úvaze by měla předcházet detailní analýza vyúčtování, ale rozumíte mu? Víte, z čeho se skládá cena elektřiny?

Z čeho se skládá cena elektřiny - Kalkulačka elektřiny
Srovnání cen elektřiny - Ceny elektřiny

Kalkulačka elektřiny - srovnání cen elektřiny online Foto: Pixabay

Z čeho se skládá cena elektřiny v ČR

Částka, kterou musíte dodavatelům elektřiny zaplatit, se totiž zdaleka nerovná ceně za spotřebovanou energii. Tvoří ji totiž i různé další poplatky subjektům, které se na procesu distribuce elektřiny podílejí. Z čeho se tedy konečná cena elektřiny skládá?

Cena elektrické energie se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované a neregulované složky. Součástí regulované složky jsou různé poplatky spojené s provozem elektrické soustavy. Neregulovanou složku tvoří samotná cena silové elektřiny.

O regulované složce ceny elektřiny rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ), a to v souladu se zákonem o cenách. Cenová rozhodnutí jsou pak uveřejňována v Energetickém regulačním věstníku, jehož vydání zabezpečuje ERÚ prostřednictvím Portálu veřejné správy. Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad zcela nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy.

Regulovaná část ceny elektrické energie

Určuje ji nezávislá státní instituce – Energetický regulační úřad (ERÚ) – a nelze ji ovlivnit výběrem dodavatele elektřiny. V současné době tvoří tato složka ve vyúčtování domácností zhruba třetinovou část celkové ceny.

Tato část ceny elektřiny zahrnuje:

 • Poplatek za distribuci
  Ten se může lišit podle toho, od které firmy, resp. ve kterém regionu elektřinu odebíráte. V různých částech ČR totiž působí různí distributoři: PREdistribuce v Praze a Roztokách, EG.D v jižních Čechách a na jižní Moravě a ČEZ Distribuce ve zbylých asi dvou třetinách země. Výše tohoto poplatku se mimo jiné odvíjí od investic do přenosových a distribučních soustav v daném období.
 • Poplatek za rezervovaný příkon
  Jedná se o měsíční poplatek za určité množství energie, které je pro vaše odběrné místo rezervováno v rozvodné síti. To znamená, že čím vyšší jistič máte, tím více energie můžete ze sítě odebrat. Tento poplatek se platí i v případě nulové spotřeby elektrické energie a jeho výše závisí na velikosti vašeho hlavního jističe.
 • Poplatek za systémové služby
  Tento poplatek slouží k financování provozu České přenosové soustavy (ČEPS).
 • Poplatek operátorovi trhu
  Jedná se o příspěvek na činnost Operátora trhu s elektřinou (OTE), státem vlastněnou akciovou společnost, která řídí každodenní provoz trhů s elektřinou a plynem.
 • Daň z elektřiny
  Od téhle ekologické přirážky je osvobozena energie, kterou vyrobíte ve svojí domácí fotovoltaické elektrárně a sami spotřebujete.

Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem elektrické energie?

Distributoři elektrické energie jsou na trhu jen tři:

 • EG.D – jižní Čechy, jižní a střední Morava
 • PREdistribuce – Praha a blízké okolí
 • ČEZ Distribuce – zbytek ČR

Distributora si nemůžete vybrat. Dodavatelů, resp. prodejců elektrické energie je na českém trhu několik desítek a můžete mezi nimi vybírat zcela libovolně.

Neregulovaná část ceny elektřiny

Určuje ji její dodavatel a odběratel ji tedy může změnou tohoto dodavatele ovlivnit.

Neregulovanou cenu elektřiny tvoří dvě položky:

 • Cena za spotřebovanou silovou elektřinu
  Cena se počítá podle skutečně odebraných kilowatthodin (kWh) či tisícinásobných megawatthodin (MWh).
 • Měsíční fixní poplatek za správu odběrného místa
  Tento poplatek platíte i v případě, že žádnou elektřinu nespotřebujete.

Při srovnání cen elektřiny pozor na triky dodavatelů elektřiny

Na trhu je dnes poměrně velké množství dodavatelů elektřiny. Jejich nabídky se často výrazně liší, a to jak cenově, tak smluvními podmínkami. Proto je třeba být při sjednávání smlouvy s poskytovatelem elektřiny ostražitý, přečíst si smlouvu pozorně a případné nejasnosti si nechat vysvětlit. Nejlevnější elektřina totiž může být vykoupena nevýhodnými smluvními podmínkami, které mohou ve svých důsledcích znamenat i výrazné prodražení.

Obchodník s elektřinou by vám určitě měl předložit takové smluvní podmínky, které adekvátně reflektují typ odběrného místa, tedy že například umožňují podle potřeby využívat jednotarifovou nebo dvoutarifovou sazbu. Dvoutarifní sazba totiž není určena pro všechny odběratele. Mohou ji využívat například domácnosti, které elektřinou vytápějí nebo ohřívají vodu.

Ujistěte se rovněž, že vaše smlouva se stávajícím dodavatelem není vázaná termínově, tedy že se nejedná o smlouvu na dobu určitou a že vám v případě výpovědi smlouvy nehrozí pokuta. O tom, jak vypovědět smlouvu či jak od smlouvy odstoupit, je proto dobré se informovat ještě před jejím podpisem.

Nabídky dodavatelů elektřiny je proto nutné posuzovat z více hledisek a kromě srovnání cen elektřiny se zaměřit také na:

 • srozumitelnost obchodních podmínek,
 • poskytovaný klientský servis,
 • délku trvání smlouvy,
 • podmínky odstoupení od smlouvy.

Ceny i podmínky se u jednotlivých poskytovatelů mohou relativně často měnit. Porovnání cen elektřiny a podmínek dodavatelů proto provádějte pravidelně – minimálně jednou za rok, když obdržíte vyúčtování.

Díky mnoha kalkulačkám elektřiny, které lze nalézt na internetu, je takové srovnání velmi pohodlné a rychlé. Kalkulačky navíc umějí udělat i poměrně detailní výpočet, zohledňují totiž všechny klíčové parametry, jako je distribuční oblast, velikost bytu, počet osob, které jej obývají, k čemu se elektřina používá ap.

Změny dodavatele jsou i díky takovýmto nástrojům v ČR poměrně časté. OTE uvádí, že v loňském roce změnilo dodavatele elektřiny 344 265 domácností.

Kalkulačka elektřiny – jak získat nejlevnější elektřinu

Většina tuzemských domácností kupuje elektrickou energii od společností ČEZ  a E.ON. Na trhu však působí několik desítek dalších dodavatelů, mezi jejichž cenovými nabídkami může být až 45% rozdíl. To může za celý rok znamenat úsporu až několik desítek tisíc Kč. Proč si tedy porovnat ceny prostřednictvím kalkulačky elektřiny?

 • Můžete díky ní výrazně ušetřit.
 • Okamžitě a přehledně vidíte cenové nabídky dalších dodavatelů elektřiny.
 • Máte přehled o smluvních podmínkách jednotlivých dodavatelů.

Srovnání cen elektřiny – tabulka

Ukázkový příklad spočítáme pro průměrnou českou domácnost, která používá běžné elektrospotřebiče, jako ledničku nebo pračku. Elektřinou neohřívá užitkovou vodu ani nevytápí. Používá 3fázový 25ampérový hlavní jistič a ročně spotřebuje 3 457 kWh v nejčastější distribuční sazbě D02d. Srovnáme regulovanou, neregulovanou, celkovou a jednotkovou cenu. Vždycky rovnou započítáme také 21% daň z přidané hodnoty (DPH).

Distribuční území ČEZ

Produkt Regulovaná cena Neregulovaná cena Celková cena Kč/kWh
E.ON Elektřina online Pro na 1 rok 9 763 Kč 17 019 Kč 26 782 Kč 7,75 Kč
PRE PRE Proud Fix 9 763 Kč 17 921 Kč 27 684 Kč 8,01 Kč
ČEZ Elektřina na 1 rok online 9 763 Kč 18 340 Kč 28 103 Kč 8,13 Kč
innogy Start 24 9 763 Kč 19 203 Kč 28 966 Kč 8,38 Kč

Distribuční území EG.D

Produkt Regulovaná cena Neregulovaná cena Celková cena Kč/kWh
E.ON Elektřina online Pro na 1 rok 10 294 Kč 17 019 Kč 27 313 Kč 7,90 Kč
PRE PRE Proud Fix 10 294 Kč 17 921 Kč 28 215 Kč 8,16 Kč
ČEZ Elektřina na 1 rok online 10 294 Kč 18 339 Kč 28 633 Kč 8,28 Kč
innogy Start 24 10 294 Kč 19 203 Kč 29 497 Kč 8,53 Kč

Distribuční území PRE

Produkt Regulovaná cena Neregulovaná cena Celková cena Kč/kWh
E.ON Elektřina online Pro na 1 rok 8 614 Kč 17 019 Kč 25 633 Kč 7,41 Kč
PRE PRE Proud Fix 8 614 Kč 17 921 Kč 26 535 Kč 7,68 Kč
ČEZ Elektřina na 1 rok online 8 614 Kč 18 339 Kč 26 953 Kč 7,80 Kč
innogy Start 24 8 614 Kč 19 203 Kč 27 817 Kč 8,05 Kč

Ceny elektřiny 2024 na burze a největší dodavatelé

Po loňském prudkém cenovém růstu se zdá, že máme nejhorší krizi za sebou. Dlouhodobé kontrakty, které jsou na velkoobchodních burzách uzavírány v předstihu (takzvané futures), spadly o 53 %. Kilowatthodina letos stála kolem 30 eurocentů, příští rok zlevní průměrně na 14 eurocentů. Hlavním důvodem je, že máme nové dodavatele zemního plynu poté, co se loni definitivně zastavily dodávky z Ruska.

Jde o dobrou zprávu pro domácnosti, protože velkoobchodní ceny se postupně projevují v maloobchodních cenících. Dodavatelé ještě před začátkem nového roku 2024 zlevňují. Stále zůstávají dražší než před současnou energetickou krizí, ale mnozí už nepotřebují státní dotace, kterými vláda na přelomu loňského a letošního roku zabrzdila nejprudší inflační vlnu.

1️⃣ Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních částí – ze státem regulované a neregulované složky. Součástí regulované složky jsou poplatky spojené s provozem elektrické soustavy. Neregulovanou složku tvoří samotná cena elektřiny.

2️⃣ Na čem mohu ušetřit?

Právě na neregulované složce, kterou si mohou obchodníci s elektřinou stanovit sami. Na trhu jich dnes působí několik desítek a mezi jejich cenovými nabídkami může být až 45% rozdíl.

3️⃣ Na co si dát při změně dodavatele pozor?

Především je třeba si dobře přečíst novou smlouvu. Ujistěte se, že podmínky smlouvy jsou pro vás srozumitelné, že v nich nejsou skryté žádné další poplatky, o nichž jste nebyli předem informováni. Zkontrolujte si také, na jak dlouho se dodavateli k odběru elektřiny zavazujete a jaké jsou podmínky vypovězení smlouvy.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Souhlasím s panem Zdeňkem

Martine, taky jsem si to myslel, že mám vystaráno. Bohužel mi od nich přišlo navýšení o 200 procent bez ohledu na smlouvu. Chci podat hromadnou žalobu na BOHEMIA ENERGY... Asi se také přidáte

Těch prodejců energií je dneska fakt šíleně, takže porovnat to všechno snad jde jen přes ten porovnávač, používám na netu jen jeden, kde jsou komplet všechny nabídky a jde si tam upravit výběr i podle svých preferencí. Letos jsem přes něj v březnu vybíral novýho dodavatele elektřiny a přešel jsem k Bohemia energi, cenu mám podepsanou na dva roky, tak už teď jak se zdražuje, tak můj účet je levnější a s další vlnou se mi to nezvedá.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Chcete svým dětem ukládat kapesné na bankovní účet? 🤗 Rádi byste jim zřídili dětskou platební kartu? Chcete vědět, jaký je aktuálně...

bankovni-identita.jpg

Co je bankovní identita, jak funguje a které banky ji podporují?

Co je bankovní identita? 🤵 K čemu slouží? Jak ji získáte? Jaká je bezpečnost přihlašování k bankovní identitě? ☑️ Odpovědi na tyto otázky...

Registrace dronů v ČR – cena testu, sankce a otázky

Registrace dronů v ČR – cena testu, sankce a otázky

Od Nového roku platí nová pravidla, která regulují provoz dronů ☝ Podívejte, se kde a jak můžete zaregistrovat svůj stroj a kteří piloti...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY