Kalkulačka elektřiny - srovnání cen elektřiny online

Leckoho při pohledu na vyúčtování elektřiny napadne, zda by se vyúčtovaná částka nedala snížit. Jednou možností je snížit svou spotřebu, druhou pak poohlédnout se po jiném dodavateli. Této úvaze by měla předcházet detailní analýza vyúčtování, ale rozumíte mu? Víte, z čeho se skládá cena elektřiny?

Z čeho s skládá cena elektřiny - Kalkulačka elektřiny
Srovnání cen elektřiny - Ceny elektřiny

Kalkulačka elektřiny - srovnání cen elektřiny online Foto: Pixabay

Z čeho se skládá cena elektřiny v ČR

Částka, kterou musíte dodavatelům elektřiny zaplatit, se totiž zdaleka nerovná ceně za spotřebovanou energii. Tvoří ji totiž i různé další poplatky subjektům, které se na procesu distribuce elektřiny podílejí. Z čeho se tedy konečná cena elektřiny skládá?

Cena elektrické energie se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované a neregulované složky. Součástí regulované složky jsou různé poplatky spojené s provozem elektrické soustavy. Neregulovanou složku tvoří samotná cena silové elektřiny.

O regulované složce ceny elektřiny rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ), a to v souladu se zákonem o cenách. Cenová rozhodnutí jsou pak uveřejňována v Energetickém regulačním věstníku, jehož vydání zabezpečuje ERÚ prostřednictvím Portálu veřejné správy. Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad zcela nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy.

Regulovaná část ceny elektrické energie

Určuje ji nezávislá státní instituce – Energetický regulační úřad (ERÚ) – a nelze ji ovlivnit výběrem dodavatele elektřiny. V současné době tvoří tato složka ve vyúčtování domácností mírně nadpoloviční část celkové ceny.

Tato část ceny elektřiny zahrnuje:

 • Poplatek za distribuci
  Ten se může lišit podle toho, od které firmy, resp. ve kterém regionu elektřinu odebíráte. V různých částech ČR totiž působí různí distributoři: PREdistribuce v Praze a Roztokách, EG.D v jižních Čechách a na jižní Moravě a ČEZ Distribuce ve zbylých asi dvou třetinách země. Výše tohoto poplatku se mimo jiné odvíjí od investic do přenosových a distribučních soustav v daném období.
 • Poplatek za rezervovaný příkon
  Jedná se o měsíční poplatek za určité množství energie, které je pro vaše odběrné místo rezervováno v rozvodné síti. To znamená, že čím vyšší jistič máte, tím více energie můžete ze sítě odebrat. Tento poplatek se platí i v případě nulové spotřeby elektrické energie a jeho výše závisí na velikosti vašeho hlavního jističe.
 • Příspěvek na obnovitelné zdroje energie
  Tímto příspěvkem je dotována výkupní cena elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
 • Poplatek za systémové služby
  Tento poplatek slouží k financování provozu České přenosové soustavy (ČEPS).
 • Poplatek operátorovi trhu
  Jedná se o příspěvek na činnost Operátora trhu s elektřinou (OTE), státem vlastněnou akciovou společnost, která řídí každodenní provoz trhů s elektřinou a plynem.

Poslední tři složky se občas označují také souhrnně jako „související služby“.

Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem elektrické energie?

Distributoři elektrické energie jsou na trhu jen tři:

 • EG.D – jižní Čechy, jižní a střední Morava
 • PREdistribuce – Praha a blízké okolí
 • ČEZ Distribuce – zbytek ČR

Distributora si nemůžete vybrat. Dodavatelů, resp. prodejců elektrické energie je na českém trhu několik desítek a můžete mezi nimi vybírat zcela libovolně.

Neregulovaná část ceny elektřiny

Určuje ji její dodavatel a odběratel ji tedy může změnou tohoto dodavatele ovlivnit.

Neregulovanou cenu elektřiny tvoří dvě položky:

 • Cena za spotřebovanou silovou elektřinu
  Cena se počítá podle skutečně odebraných MWh.
 • Měsíční fixní poplatek za správu odběrného místa
  Tento poplatek platíte i v případě, že žádnou elektřinu nespotřebujete.

Při srovnání cen elektřiny pozor na triky dodavatelů elektřiny

Na trhu je dnes poměrně velké množství dodavatelů elektřiny. Jejich nabídky se často výrazně liší, a to jak cenově, tak smluvními podmínkami. Proto je třeba být při sjednávání smlouvy s poskytovatelem elektřiny ostražitý, přečíst si smlouvu pozorně a případné nejasnosti si nechat vysvětlit. Nejlevnější elektřina totiž může být vykoupena nevýhodnými smluvními podmínkami, které mohou ve svých důsledcích znamenat i výrazné prodražení.

Obchodník s elektřinou by vám určitě měl předložit takové smluvní podmínky, které adekvátně reflektují typ odběrného místa, tedy že například umožňují podle potřeby využívat jednotarifovou nebo dvoutarifovou sazbu. Dvoutarifní sazba totiž není určena pro všechny odběratele. Mohou ji využívat například domácnosti, které elektřinou vytápějí nebo ohřívají vodu.

Ujistěte se rovněž, že vaše smlouva se stávajícím dodavatelem není vázaná termínově, tedy že se nejedná o smlouvu na dobu určitou a že vám v případě výpovědi smlouvy nehrozí pokuta. O tom, jak vypovědět smlouvu či jak od smlouvy odstoupit, je proto dobré se informovat ještě před jejím podpisem.

Nabídky dodavatelů elektřiny je proto nutné posuzovat z více hledisek a kromě srovnání cen elektřiny se zaměřit také na:

 • srozumitelnost obchodních podmínek,
 • poskytovaný klientský servis,
 • délku trvání smlouvy,
 • podmínky odstoupení od smlouvy.

Ceny i podmínky se u jednotlivých poskytovatelů mohou relativně často měnit. Porovnání cen elektřiny a podmínek dodavatelů proto provádějte pravidelně – minimálně jednou za rok, když obdržíte vyúčtování.

Díky mnoha kalkulačkám elektřiny, které lze nalézt na internetu, je takové srovnání velmi pohodlné a rychlé. Kalkulačky navíc umějí udělat i poměrně detailní výpočet, zohledňují totiž všechny klíčové parametry, jako je distribuční oblast, velikost bytu, počet osob, které jej obývají, k čemu se elektřina používá ap.

Změny dodavatele jsou i díky takovýmto nástrojům v ČR poměrně časté. Portál Elektřina.cz například uvádí, že v loňském roce změnilo dodavatele elektřiny přes 300 000 domácností.

Kalkulačka elektřiny – jak získat nejlevnější elektřinu

Většina tuzemských domácností kupuje elektrickou energii od společností ČEZ  a E.ON. Na trhu však působí několik desítek dalších dodavatelů, mezi jejichž cenovými nabídkami může být až 20% rozdíl. To může za celý rok znamenat úsporu až několik tisíc Kč. Proč si tedy porovnat ceny prostřednictvím kalkulačky elektřiny?

 • Můžete díky ní výrazně ušetřit.
 • Okamžitě a přehledně vidíte cenové nabídky dalších dodavatelů elektřiny.
 • Máte přehled o smluvních podmínkách jednotlivých dodavatelů.

Srovnání cen elektřiny – tabulka

Distribuční území ČEZ

Produkt Cena silové elektřiny/kWh Cena silové elektřiny Fixní platby dodavateli/rok Průměrná cena za kWh
ČEZ Elektřina na 3 roky v akci 3,91 Kč 8 595 Kč 1 292 Kč 7,63 Kč
E.ON Variant PRO 24 4,43 Kč 9 737 Kč 1 152 Kč 8,09 Kč
Innogy Garance 36 5,32 Kč 11 711 Kč 1 292 Kč 9,05 Kč
Distribuční území EG.D

Produkt Cena silové elektřiny/kWh Cena silové elektřiny Fixní platby dodavateli/rok Průměrná cena za kWh
ČEZ Elektřina na 3 roky v akci 3,91 Kč 8 595 Kč 1 292 Kč 7,86 Kč
E.ON Variant PRO 24 4,43 Kč 9 737 Kč 1 152 Kč 8,32 Kč
Innogy Garance 36 5,32 Kč 11 711 Kč 1 074 Kč 9,18 Kč
Distribuční území PRE

Produkt Cena silové elektřiny/kWh Cena silové elektřiny Fixní platby dodavateli/rok Průměrná cena za kWh
ČEZ Elektřina na 3 roky v akci 3,91 Kč 8 595 Kč 1 292 Kč 7,49 Kč
E.ON Variant PRO 24 4,43 Kč 9 737 Kč 1 152 Kč 7,94 Kč
Innogy Garance 36 5,32 Kč 11 711 Kč 1 147 Kč 8,84 Kč

Ceny elektřiny 2022 na burze a největší dodavatelé

Po prudkém nárůstu cen elektřiny v závěru loňského roku to na začátku roku 2022 vypadá, že se situace na trhu začíná stabilizovat. Krátkodobé ceny na burze (takzvané spotové ceny) se propadly o 70 %. Ještě na začátku prosince ceny atakovali 400 eur za MWh, na začátku ledna se cena pohybovala okolo 80 - 90 euro za MWh. Jedním z důvodů je i přesycení evropského trhu kapalným plynem z USA.

Jde o dobrou zprávu pro domácnosti, protože za tyto ceny energii nakupují dodavatelé elektřiny, kteří ji pak prodávají koncovým spotřebitelům. Nové ceníky dodavatelů na rok 2022 zatím nepřinesly výrazné zdražení, i když Energetický regulační úřad varoval, že může dojít ke zdražení až o desítky procent. Na druhou stranu se ale určitě nedá čekat ani žádné velké zlevňování.

1️⃣ Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních částí – ze státem regulované a neregulované složky. Součástí regulované složky jsou poplatky spojené s provozem elektrické soustavy. Neregulovanou složku tvoří samotná cena elektřiny.

2️⃣ Na čem mohu ušetřit?

Právě na neregulované složce, kterou si mohou obchodníci s elektřinou stanovit sami. Na trhu jich dnes působí několik desítek a mezi jejich cenovými nabídkami může být až 20% rozdíl.

3️⃣ Na co si dát při změně dodavatele pozor?

Především je třeba si dobře přečíst novou smlouvu. Ujistěte se, že podmínky smlouvy jsou pro vás srozumitelné, že v nich nejsou skryté žádné další poplatky, o nichž jste nebyli předem informováni. Zkontrolujte si také, na jak dlouho se dodavateli k odběru elektřiny zavazujete a jaké jsou podmínky vypovězení smlouvy.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Souhlasím s panem Zdeňkem

Martine, taky jsem si to myslel, že mám vystaráno. Bohužel mi od nich přišlo navýšení o 200 procent bez ohledu na smlouvu. Chci podat hromadnou žalobu na BOHEMIA ENERGY... Asi se také přidáte

Těch prodejců energií je dneska fakt šíleně, takže porovnat to všechno snad jde jen přes ten porovnávač, používám na netu jen jeden, kde jsou komplet všechny nabídky a jde si tam upravit výběr i podle svých preferencí. Letos jsem přes něj v březnu vybíral novýho dodavatele elektřiny a přešel jsem k Bohemia energi, cenu mám podepsanou na dva roky, tak už teď jak se zdražuje, tak můj účet je levnější a s další vlnou se mi to nezvedá.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Srovnání dětských bankovních účtů od 15 let

Chcete svým dětem ukládat kapesné na bankovní účet? 🤗 Rádi byste jim zřídili dětskou platební kartu? Chcete vědět, jaký je aktuálně...

bankovni-identita.jpg

Co je bankovní identita, jak funguje a které banky ji podporují?

Co je bankovní identita? 🤵 K čemu slouží? Jak ji získáte? Jaká je bezpečnost přihlašování k bankovní identitě? ☑️ Odpovědi na tyto otázky...

Registrace dronů v ČR – cena testu, sankce a otázky

Registrace dronů v ČR – cena testu, sankce a otázky

Od Nového roku platí nová pravidla, která regulují provoz dronů ☝ Podívejte, se kde a jak můžete zaregistrovat svůj stroj a kteří piloti...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY