Tornádo - jak vzniká a co při něm dělat

Zajímá vás jak vzniká tornádo a jak se při něm chovat? Co je to Fujitova stupnice síly tornád? Jaké bylo největší tornádo na světě? V článku mimo to také najdete seznam největších tornád v Česku a video s dalšími zajímavými informacemi o tornádech.

Savé víry tornáda - Veřejná sbírka
Fujitova stupnice - Video vzniku tornáda

Tornádo Foto: Pixabay

Největší tornádo v ČR udeřilo na Moravě

Největší a nejsilnější tornádo v novodobé historii České republiky zasáhlo území Moravy dne 24. června 2021. Několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku se prohnal vzdušný válec se savými víry a zpustošil celé ulice. Nejtvrdší úder tornáda dopadl na obce Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Týnec, Mikulčice a Hodonín. Lidé přišli ve vteřinách doslova o střechu nad hlavou a bohužel po jeho řádění zůstalo 6 obětí na lidských životech.

Největší škodu tornáda způsobí savé víry

Za mimořádně ničivou sílu tornáda mohou takzvané savé víry. Ty vznikají uvnitř rotujícího válce tornáda a jsou mnohem nebezpečnější, než samotné tornádo. V podstatě se jedná o obří vysavač, který vycucne do vzduchu střechy domů, automobily, stromy a vše ostatní, co mu zkříží cestu. Samotné tornádo naopak devastuje spíše tím, že ve vzdušném válci rotuje vysokou rychlostí vzduch spolu s různými nebezpečnými a těžkými předměty. Například rozlámané stromy a třísky, střepy z rozbitých oken, kameny a cihly, či železné úlomky z poničených stavení. Tato třaskavá směs pak drtí a demoluje vše, co potká.

Tabulka největších tornád v Česku:

Rok a místo Stupeň Škody
1119, Praha F3–F4 poničený knížecí palác na Hradě a Vyšehradě
1993, Spálené Poříčí F2 vyvrácený pás lesa dlouhý několik set metrů, škody na domech
1997, Rokycany F2 poničené lesy, rodinné domy, sady
1998, Karlovy Vary F2 poškozené střechy domů, rozsáhle škody na lesním porostu
2000, Málkov F2 škody na lesním porostu, rodinných domcích, zničená sportovní hala
2001, Benešov F3 pokácené celé lesy, zničeny rodinné domky, stodoly, zemědělská stavení
2004, Litovel F3 zbořeno a poničeno množství budov, parků, automobilů
2005, Krušné Hory F2 zničeny střechy budov, automobily
2007, Zbytiny F1 strháno několik střech rodinných domů
2008, Chrudimsko F3 místy zcela vyvrácené lesy, poničené množství budov a automobilů
2010, Prostějov F1 zdecimované pole s řepkou
2011, Pardubice F2 poničené budovy a průmyslové objekty
2013, Krnov - poškozeno množství domů, automobilů a vyvráceny stromy
2016, Červená Hora - poničená střecha zemědělského stavení, zděná stodola, vyvráceny stromy
2018, Chrášťany - ohnuté stožáry vysokého napětí, poničené střechy domů, vyvrácené stromy
2021, Břeclavsko, Hodonínsko F4 zdecimováno 7 obcí, 6 mrtvých, přes 150 zraněných

* u případů, kde je místo stupně tornáda uvedena pomlčka, nebyl stupeň klasifikován

Jak vzniká tornádo a co při něm dělat?

Tornáda vznikají, když se střetnou vzdušné proudy s rozdílnými teplotami - studený výškový vzduch s teplým přízemním vzduchem. Tím, že na sebe tyto vzdušné proudy narazí a zjednodušeně řečeno proti sobě tlačí, může vzniknout horizontální rotační vzdušný proud, který nabírá na síle a postupně se formuje do velmi rychle rotujícího vzdušného válce. Pokud dostatečně zesílí, může se z horizontální polohy "postavit" do polohy vertikální (to se nazývá mezocyklóna) a postupně se jeho trychtýř protáhne až se dotkne povrchu země. V této podobě už se pak jedná o tolik známé ničivé tornádo.

Pokud se nedejbože vyskytnete v blízkosti tornáda, vidíte ho, či máte informace o tom, že se blíží vaším směrem, měli byste okamžitě podniknout kroky, které vám mohou zachránit život. Přemýšlet o škodách na vašich nemovitostech nemá smysl, nelze jim zabránit - tohoto nezvaného hosta nezastaví absolutně nic. Přesuňte se co nejdříve do míst, která poskytují nejvyšší možný stupeň ochrany. To znamená ideálně železobetonový kryt, ve většině případů vám ovšem nezbyde nic jiného, než se schovat ve sklepě.

V žádném případě nezůstávejte v horních patrech budovy, držte se co nejdále od případných oken, jelikož ty budou pravděpodobně vyskleny kamením a jinými předměty, které extrémní rychlostí rotují ve vzdušném válci tornáda. Nestůjte uprostřed místnosti, jelikož hrozí propadnutí stropu. Pokuste se schovat někde, kde minimalizujete možnost, že vás zraní předměty, které mohou létat vzduchem - třeba do těžké dřevěné skříně.

Pokud se nacházíte venku, pokuste se najít útočiště, ideálně výše popsaný dům se sklepem. Pokud se vám to nepodaří, hledejte cokoliv, co poskytne alespoň nějakou ochranu - tunel, most, jeskyni.

Hurikán vs. tornádo - rozdíly

Hurikány vznikají nad oceány a moři, tedy nad vodními plochami s výraznou hloubkou. Pro vznik hurikánů je potřeba, aby měla voda teplotu vyšší, než 26,5 °C a teplota vzduchu nad ní se s rostoucí výškou naopak rychle snižovala. Z těchto míst se poté mohou přesouvat směrem k pevnině, kde způsobují rozsáhlé škody, záplavy, devastující krupobití atp. Jejich rozměry dosahují monstrózních šíří a výší a zjednodušeně se jedná o jakési obří bouře.

Tornáda mohou vznikat jak nad oceánskými a mořskými plochami, tak na pevnině. Na rozdíl od hurikánů dosahují tornáda mnohem menších rozměrů. Mohou se sice vyšplhat do poměrně vysokých výší, ale co se týká samotné šířky, jedná se většinou o desítky metrů široké válce s velmi rychle rotujícím vzduchem. Jejich specifikum je to, že působí škody jen v trajektorii jejich dráhy. Mohou se prohnat částí lesa, kterou zcela zdemolují, ale mimo jejich dráhu zůstane les téměř netknutý. Hurikány naopak decimují silným větrem, kroupami atd. plošně celé oblasti.

Síla tornáda - Fujitova stupnice

Fujitova stupnice slouží k určování síly tornáda. Má 6 stupňů - F0 až F5. Nultý stupeň je nejmírnější, pátý stupeň nejničivější. Klasifikace podle rychlosti větru je spíše orientační. Reálnou sílu tornáda určí až meteorologové spolu se stavebními experty a to na základě škod a dokumentace ze vzdušného a pozemního průzkumu.

Tabulka s Fujitovou stupnicí:

Stupeň Rychlost větru Následky tornáda
F0 do 119 km/h
poškozené komíny, ulámané větve stromů
F1 120 - 180 km/h vytrhané střešní tašky, odfouknuté automobily ze silnic, posunuté lehké dřevěné domky
F2 180 - 250 km/h stržené střechy, převrácené větší automobily a vagóny, vyvrácené vzrostlé stromy
F3 250 - 330 km/h stržené střechy, zbořené zdi, převrácené vlaky, pokácené lesy, odhozená auta
F4 330 - 420 km/h zdevastované bytelné domy, sfouknuté dřevostavby, odhozené automobily na vzdálenost desítek metrů
F5 přes 420 km/h stržené domy až po základy, odhozené automobily na velké vzdálenosti, zůstává po něm měsíční krajina

Největší tornádo na světě

Pod pojmem největší tornádo se dá představit všelicos, my jsme proto vybrali tornádo, které bylo nejničivější a tornádo, jehož vzdušný válec dosáhl největší šíře.

Nejvíce ničivé tornádo, které kdy bylo zaznamenáno, zasáhlo dokonce území tří států USA. Konkrétně se jednalo o státy Indiana, Missouri a Illinois a to konkrétně 18. března 1925. Od toho se také odvíjí jeho název "Tri-State Tornado" - tornádo tří států. Předpokládá se, že dosáhlo stupně F na Fujitovo stupnici tornád, ačkoliv v té době se ještě tornáda na této stupnici neměřila. Vědci vychází ze zachovalých důkazů trosek, které po sobě tento nezvaný host zanechal.

Největší tornádo ve smyslu šířky vzdušného válce se prohnalo také USA, konkrétně ve státě Oklahoma. Dostalo název El Reno a dosáhlo šíře monstrózních 4.2 kilometrů.

Největší výskyt tornád

Nejvíce tornád se každý rok prožene územím USA. Pro jejich výskyt je typická oblast tzv. tornádová ulice (Tornado Alley). Ta se nachází mezi řekou Mississippi, Apalačským pohořím a Skalistými horami - v jihovýchodní části USA na území států Texas, Louisiana, Mississippi a Florida. Dále také v centrální části USA - státy Oklahoma, Nebraska a Kansas.

Video jak vzniká tornádo

V následujícím videu si můžete prohlédnout animaci o vzniku tornáda.

Veřejná sbírka pro oběti tornáda na Moravě

Ihned po této přírodní katastrofě se projevila národní solidarita a spolu se státní pomocí se poškození dočkali také veřejné sbírky. Její výše se v období několika dní vyšplhala až k jedné miliardě korun. Kromě peněz se také v dobrovolné sbírce shromáždilo množství potravin, domácích potřeb a nezapomnělo se ani na spoustu konzerv pro čtyřnohé miláčky.

Čísla účtů pro darování pomoci po tornádu:

Sbírka Číslo účtu Variabilní symbol
Církev československá husitská 2501867242/2010 200
Český červený kříž 333999/2700 2101
Člověk v tísni - SOS Morava 713271329/0300
Darujme.cz (Nadace Via) 200900222/0800
Diecézní charita Brno 4211325188/6800 2002
Nadace ADRA 66888866/0300 390

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čtyři základní druhy mraků: Jak vznikají a jak je poznat?

Čtyři základní druhy mraků: Jak vznikají a jak je poznat?

Rádi oslňujete svou drahou polovičku znalostí hvězd a souhvězdí? Nečekejte na setmění. Naučte se poznávat typy mraků a staňte se znalcem...

V online casinu si může zahrát každý i bez peněz

Online casino bonusy bez vkladu – přehledné informace

Věděli jste, že v českých online casinech si můžete zahrát zcela zdarma v demu, a navíc můžete získat casino bonusy bez vkladu?

Registrace dronů v ČR – cena testu, sankce a otázky

Registrace dronů v ČR – cena testu, sankce a otázky

Od Nového roku platí nová pravidla, která regulují provoz dronů ☝ Podívejte, se kde a jak můžete zaregistrovat svůj stroj a kteří piloti...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY