Kalkulačka mzdy, odvodů a mzdových nákladů u DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. DPP a DPČ. Nejčastěji používané pracovní smlouvy pro krátkodobé brigády nebo způsob, jak ošetřit vedlejší částečný úvazek. V čem se liší, jaké mají výhody a nevýhody? Dozvíte se v článku.

Co je DPPCo je DPČ – Rozdíly DPP a DPČ
Mzdová kalkulačka DPP a DPČ
Přivýdělek na úřadu práce

Kalkulačka mzdy, odvodů a mzdových nákladů u DPP a DPČ Foto: Pixabay

DPP vs DPČ – jaké jsou rozdíly?

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Často se to plete. V čem je rozdíl? Ve výpočtu mzdy, odvodech, pracovní době i zdanění.

Odlišnosti DPP do 10 500 Kč DPP nad 10 500 Kč

DPČ pod 4 000 Kč

DPČ od 4 000 Kč
Rozsah práce max 300 hod/rok/
zaměstnavatel
max 20hod/týden/
zaměstnavatel/52 týdnů/rok
Tedy 52*20=1 040 hod/rok/firma
Daň Srážková či zálohová daň 15 % Zálohová daň 15 % Srážková či zálohová daň 15 Zálohová daň 15 %
Podepsané Přiznání k dani z příjmů

Daňová sleva: na poplatníka 2 570 Kč, na nízkopříjmovou manželku či manžela 2 070 Kč, na průkaz ZTP/P 1 345 Kč, na invaliditu 210 Kč nebo 240 Kč měsíčně + zvýhodnění na vyživované děti podle jejich počtu a zdraví

Odvody
na pojištění
ne* 11,6 % ne* 11,6 %
Příplatky (svátky, přesčas atd.) ne ne ne ne
Evidence na Úřadu práce nelze nelze ano ano

*Pokud je DPP nebo DPČ jediným zdrojem příjmů, je nutné platit zdravotní pojištění, nehledě na výši příjmu.

Co je DPP – dohoda o provedení práce 2024

Dohoda o provedení práce je smlouva o vykonání práce s limitem 300 hodin za rok pro jednoho zaměstnavatele. Ale pracovat je možné pro libovolný počet zaměstnavatelů.

DPP smlouva – vzor (formulář)

Dohoda o provedení práce musí splňovat určitá kritéria. Je uzavřena v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Písemné vyhotovení musí obsahovat tyto body:

 • Identifikace obou smluvních stran (jméno/RČ, adresa, kontakt).
 • Vymezení pracovního úkolu.
 • Výše sjednané odměny: Odměna nesmí být nižší, než je státem stanovená minimální mzda. Pro rok 2024 se jedná o částku 112,50 Kč za hodinu hrubého. Pokud je nižší, zaměstnavatel musí rozdíl brigádníkovi doplatit.
 • Pracovní doba, případně doba, ve které má být úkol proveden.
 • Místo výkonu práce.
 • Podpisy obou stran.
 • Datum podpisu smlouvy.

DPP do 10 500 Kč – daně

Pokud se nejedná o jediný příjem a měsíční odměna DPP nepřesáhne 10 500 Kč/měsíc, neztrhává se sociální ani zdravotní pojištění.

Co se týká daní, jsou dvě varianty:

 • 15% srážková daň, pokud nepodepíšete Přiznání k dani z příjmů. Příjem dále nikde nevykazujete.
 • 15% zálohová daň mínus vaše daňové slevy, pokud podepíšete Přiznání k dani z příjmů.

Pokud měsíční odměna DPP přesáhne 10 500 Kč/měsíc, automaticky bude stržena 15% záloha na daň.

Tabulka: Při podpisu daňového přiznání můžete uplatnit následující slevy na dani 2023 a 2024

Typ slevy na dani 2023 2024
Na poplatníka 2 570 Kč 2 570 Kč
Student 335 Kč 0 Kč
Invalidita 210 Kč nebo 420 Kč 210 Kč nebo 420 Kč
Držitel ZTP/P 1 345 Kč 1 345 Kč
Na nízkopříjmové manžele 2 070 Kč 2 070 Kč

Uvádíme částky v Kč/měsíc. Díky slevám může být konečná zálohová daň nulová.

DPP překročení 300 hodin

Povinností zaměstnavatele je pečlivě si hlídat, aby k překročení 300 hodin nedošlo. Dohoda o provedení práce, dle které rozsah odvedené práce překračuje 300 hodin, je neplatná.

Práce bez platné smlouvy podléhá dle zákona o inspekci práce těmto sankcím:

 • porušení stanovené povinnosti při vzniku, změnách skončení pracovního poměru, DPP nebo DPČ – hrozí pokuta do výše 300 tis. Kč
 • neuzavření písemné pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ – hrozí pokuta do výše 10 mil. Kč

Ale pokud se přece jen stane, že je na DPP u jednoho zaměstnavatele odpracováno více než 300 hodin, tak na přebytek musí být sepsána DPČ a odvedeno zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň.

DPP student – daně a vratka

Středoškoláci a vysokoškoláci byli donedávna zvýhodnění, protože dostávali speciální slevu na daň z příjmu. V roce 2024 tento benefit odpadl. Studenti na DPP a DPČ však stále dostávají standardní slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč měsíčně. Stačí, když o tuto úlevu požádají v daňovém přiznání.

Tabulka: Kalkulačka – DPP student

Mzda Daň Částka Sleva na dani Vratka daně
10 500 Kč Srážková 15 % 1 575 Kč ne ne
10 500 Kč Záloha na daň 15 % 1 575 Kč 2 570 Kč
1 575 Kč*

* Vrácena bude celá záloha, protože daň je menší než sleva.

Využijte kalkulačku k dohodě o provedení práce a lehce tak zjistíte příjem z brigády.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy – práce na dohodu DPP a DPČ 2024

Pokud jste student, senior nebo zkrátka patříte mezi chudší lidi, pravděpodobně počítáte každou korunu. U DPP existuje více variant, jak dohodu koncipovat. Můžete využít srážkové daně nebo podepsat daňové přiznání a případně se těšit na vratku (přeplatek). Nejelegantnější řešení, jak mít jasno, je využít některou z dostupných mzdových kalkulaček na internetu.

sipka Postup výpočtu čisté mzdy – online mzdová kalkulačka

DPP odvody – sociální a zdravotní pojištění

Nezaopatřené děti, důchodci, registrovaní uchazeči o zaměstnání, ženy na mateřské dovolené nebo příjemci rodičovského příspěvku jsou takzvanými státními pojištěnci. Jejich povinné veřejné pojistné platí stát. Lidé, kteří nejsou státními pojištěnci, musejí sami odvádět zdravotní pojištění. Nejnižší přípustná taxa v takovém případě činí 13,5 % minimální mzdy, což v roce 2024 znamená 2 552 Kč měsíčně.

Veřejné nemocnice potřebují peníze, aby mohly fungovat, ale také jejich příjmy jsou limitovány. Pokud pracujete na pracovní smlouvu a navíc vyděláváte maximálně 10 500 Kč měsíčně na dohodu o provedení práce, potom na DPP sociální ani zdravotní pojištění neplatíte.

Sociální pojištění odvede zaměstnavatel za brigádníky s DPP od 1. 7. 2024 ve dvou následujících případech:

 • brigádník pracuje pro jednu firmu a jeho mzda je vyšší než 25 % vyhlašované průměrné mzdy, která činí v roce 2024 43 967 Kč – limit 10 500 Kč,
 • brigádník pracuje pro více firem s DPP a jeho mzda je vyšší než 40 % vyhlašované průměrné mzdy – limit pro odvod sociálního pojištění je 17 500 Kč.

Kromě pojistného za brigádníky odvede i své pojistné ve výši 24,8 %.

Co je DPČ – dohoda o pracovní činnosti 2024

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 76 zákoníku práce. Uzavírá se písemně ve dvou verzích, přičemž každá strana dostane jeden oboustranně podepsaný originál. Opět se jedná o zkrácený zaměstnanecký úvazek, ačkoli může trvat déle než DPP. Průměrná týdenní pracovní doba nesmí překročit 20 hodin, přičemž průměr počítáme maximálně za 52 týdnů.

DPČ smlouva vzor (formulář)

Dohoda o pracovní činnosti svědčí zaměstnancům, kteří chodí na pravidelnou brigádu, ale nehledají plný úvazek. Takže jestli máte dlouhodobého zaměstnavatele, jemuž pomáháte například každé dopoledne nebo 2 dny v týdnu, možná uvítáte DPČ. Náležitosti smlouvy jsou shodné jako při DPP.

Výpověď z brigády vzor – DPP, DPČ

Ať už máte uzavřenou DPP nebo DPČ, tak je možné ji ukončit i před oficiálně sjednanou dobou platnosti. Stejně jako každá jiná výpověď by měla i ta z brigády obsahovat pár základních náležitostí.

 • Vždy výpověď z brigády podejte písemně a nechte si jednu kopii potvrdit zaměstnavatelem či jeho zástupcem.
 • Ukončit DPP nebo DPČ můžete i bez udání důvodu, platí však vždy 15denní (nebo písemně určená) výpovědní lhůta od data, kdy jste výpověď doručili.
 • Pokud jste získali právo na dovolenou, je dobré ji vyčerpat před ukončením smlouvy nebo si ji po domluvě nechat proplatit.

Pokud vás práce ohrožuje na životě, výpovědní doba neplatí a výpověď z brigády platí dnem doručení zaměstnavateli. Vzor výpovědi z DPP a DPČ si můžete stáhnout z internetu.

DPČ daně

Dohoda o pracovní činnosti přijde vhod, pokud v průměru neodpracujete více než polovinu standardní pracovní doby, v norrnálním provozu tedy maximálně 20 hodin týdně. Také na DPČ se vztahuje 15% daň z příjmu. Ale pokud využijete daňové přiznání, můžete ušetřit díky slevám a případně také rodičovskému bonusu.

DPČ odvody – sociální a zdravotní pojištění

Lidé uzavírají zaměstnanecké dohody, aby ušetřili. Ale pokud nejste státní pojištěnci a DPČ představuje váš jediný příjem, vaše hrubá odměna klesne o povinné zdravotní pojištění. Nejnižší taxu spočítáme jako 13,5 % z minimální mzdy, což v roce 2024 činí 2 552 Kč měsíčně.

V jiné situaci jsou lidé, kteří mají sjednaný hlavní pracovní poměr (HPP) a vedle toho ještě brigádničí na dohodu. V takovém případě platíte na DPČ sociální a zdravotní pojištění pouze tehdy, jakmile váš brigádnický příjem dosáhne 4 000 Kč měsíčně nebo vyšší částky.

DPČ student

Také pracovití vysokoškoláci a středoškoláci podléhají dani z příjmů, takže teoreticky přijdou o 15 % svého hrubého výdělku. Letos přitom přišli o speciální studentskou daňovou slevu, kterou požívali ještě vloni. Ale když podepisují daňové přiznání, stále mají nárok na paušální úlevu, kterou může nárokovat každý zaměstnanec nebo živnostník. A studentům nadále zůstávají jisté výhody.

Nezaopatřené děti, které zatím nedosáhly 26 let, naleží ke státním pojištěncům. Stát hradí jejich zdravotní a sociální pojištění. Studenti ovšem povinně platí pojistné, jestliže vydělávají na základě pracovní smlouvy, nebo překročí limitní výdělek na dohodu: nad 10 500 Kč na DPP, od 4 000 Kč na DPČ.

Nemocenská DPČ, DPP kalkulačka

Veřejné nemocnice a lékařské ordinace závisejí na všeobecném zdravotním pojištění, které je v České republice povinné. Minimálně jde o 2 552 Kč měsíčně. Nemocní pojištěnci mají právo na profesionální zdravotnickou péči, základní léky, případně také na hospitalizaci nebo operaci.

Ale jestli chcete, aby vám stát jako marodovi vyplácel nemocenskou, musíte vydělávat peníze a platit nemocenské pojištění. Nic nedostanou například mnozí brigádníci, kteří vydělají méně než 4 000 Kč měsíčně na DPČ nebo do 10 500 Kč měsíčně na DPP. Jakmile zaberete, stoupnou vaše odvody, ale také vaše práva. Při vyšších výdělcích totiž povinně platíte sociální pojištění, které má nemocenskou a důchodovou složku.

Nárok na nemocenské nemají:

 • nezaměstnaní, nepracující studenti a senioři
 • nízkopříjmoví brigádníci (DPP, DPČ)
 • podnikatelé, kteří si neplatí nemocenské pojištění.

DPP/DPČ: Úřad práce a přivýdělek

Možná pátráte po lepší brigádě, plném úvazku nebo rekvalifikaci. Potom vězte, že pracovní úřad nepřijímá uchazeče, kteří pracují na DPP nebo podnikají. Ale zaregistruje vás, pokud máte uzavřenou pouze DPČ a vyděláváte maximálně polovinu aktuální minimální mzdy. V roce 2024 jste tedy limitováni částkou 9 450 Kč hrubého měsíčně. Nicméně dokud máte uzavřenou DPP nebo DPČ, nedostanete podporu v nezaměstnanosti.

sipka Výše minimální mzdy v České republice - hrubá, čistá a hodinová

DPČ, DPP a zaručená mzda

V odměně z dohod musí být podle MPSV zohledněna právní úprava ze zákoníku práce, který upravuje úrovně nejnižších zaručených mezd. Za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží zaměstnanci stejná odměna, a to i v případě, že práci vykonává v jiném typu pracovněprávního vztahu (DPP, DPČ…).

Dohody a srážky z odměn

Podle § 145 zákoníku práce, který upravuje srážky ze mzdy, se za jiné příjmy zaměstnance považují i odměny z dohod. Z odměn je podle § 147 zaměstnavatel oprávněn strhávat povinné i nepovinné srážky ze mzdy zaměstnance. U druhých jmenovaných k tomu nepotřebuje ani souhlas zaměstnance.

Pozor! Některé srážky nelze odečíst ze mzdy automaticky, ale zaměstnavatel k tomu musí vytvořit dohodu o srážkách ze mzdy, kterou zaměstnanec odsouhlasí a podepíše. Jedná se například o přeplatky vzniklé vinou účetní nebo náhradu škody, kterou zaměstnanec způsobil).

Dohody a dovolená

Od ledna 2024 platí nově možnost čerpání dovolené brigádníků pracujících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti v případě, kdy:

 • jejich pracovněprávní vztah u daného zaměstnavatele trvá nepřetržitě alespoň čtyři týdny,
 • a zároveň u něj odpracovali minimálně 80 hodin.

Poznámka: Nepřetržitým pracovněprávním vztahem jsou i dohody, které na sebe bezprostředně navazují. Může se jednat také o kombinaci obou druhů dohod (první DPP poté DPČ a naopak, nebo klasicky DPP a poté opět DPP či DPČ a poté znovu DPČ). V případě, kdy brigádník uzavře více dohod, právo na dovolenou se posoudí u pro každou dohodu zvlášť.

DPČ a DPP, diskuze a nejčastější dotazy

Pro přehlednost vám ještě závěrem přinášíme několik nejčastějších dotazů ze sféry brigád a dočasných přivýdělků.

*️⃣ Daň z příjmu na brigádě DPP a DPČ?

Každý příjem podléhá dani, která snižuje výdělky brigádníků o 15 %. Záleží na vás, jestli preferujete srážkovou, nebo zálohovou daň. V prvním případě neřešíte formality, všechno zařídí zaměstnavatel. Ve druhém scénáři podepisujete daňové přiznání, můžete uplatit slevu a v dalším roce eventuálně dostanete vratku.

*️⃣ Sociální a zdravotní pojištění na brigádě?

Pokud nejste státní pojištěnec (například nezaopatřené dítě, příjemce rodičovského příspěvku, důchodce) a jediný příjem máte z DPP nebo DPČ, pak musíte platit zdravotní pojištění. Jinak existují limity, kdy jste od povinných pojistných odvodů osvobozeni. Detaily popisujeme ve článku.

*️⃣ Jsem na úřadu práce. Můžu mít DPP nebo DPČ?

Můžete pracovat na DPČ a vydělávat maximálně polovinu letošní minimální mzdy. Nesmíte pracovat na DPP ani podnikat. Zajímá-li vás podpora v nezaměstnanosti,  přečtěte si článek.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Dobrý den. Mám své stálé zaměstnání na hpp a k tomu brigádu na DPČ. Na DPČ udělám průměrně 50 až 80 hodin měsíčně. V lednu 2022 jsem měl 3 týdny nemocenskou (covid) a nemocenská mi plynula dle zákona od zaměstnavatele a poté od státu. Měl jsem nárok na nemocenskou i od zaměstnavatele, kde pracuji na DPČ? Dle mého asi ano, když odvádím sociální a zdravotní pojištění. Děkuji za odpověď.

V roce 2021 jsem pracovala na DPP a neplatila jsem žádnou daň ze mzdy. V roce 2022 pokračuji v této práci a za měsíc leden 2022 mi byla sražena daň ze mzdy. Jsem v důchodu ale to jsem byla i loni, tedy v r.2021. Proč minulý rok jsem nep!latila daň ze mzdy a letos v r.2022 mi ji hned srazily. Děkuji za odpověď.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY