Kalkulačka mzdy, odvodů a mzdových nákladů u DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. DPP a DPČ. Nejčastější používané pracovní smlouvy pro krátkodobé brigády nebo způsob, jak ošetřit vedlejší částečný úvazek. V čem se liší, jaké mají výhody a nevýhody? Dozvíte se v článku.

Co je DPPCo je DPČ – Rozdíly DPP a DPČ
Mzdová kalkulačka DPP a DPČ
Přivýdělek na úřadu práce

Kalkulačka mzdy, odvodů a mzdových nákladů u DPP a DPČ Foto: Pixabay

DPP vs DPČ – jaké jsou rozdíly?

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Často se to plete. V čem je rozdíl? Ve výpočtu mzdy, odvodech, pracovní době i zdanění.

Odlišnosti DPP do 10 000 Kč (včetně) DPP nad 10 000 Kč DPČ do 3500 Kč (včetně) DPČ nad 3500 Kč
Rozsah práce max 300 hod/rok/
zaměstnavatel
max 20hod/týden/
zaměstnavatel/52 týdnů/rok
Tedy 52*20=1040 hod/rok/firma
Daň Srážková daň 15 % nb zálohová 15 % Zálohová daň 15 % Srážková daň 15 % nb zálohová 15 % Zálohová daň 15 %
Podepsané prohlášení poplatníka daně? Daňová sleva:
na poplatníka 2 570 Kč měsíčně,
student 335 Kč měsíčně,
invalidita 210 Kč nebo 240 Kč měsíčně.
Odvody
na ZP a SP
ne* 13,5 % ne* 13,5 %
Příplatky (svátky, přesčas atd.) ne ne ne ne
Evidence na Úřadu práce nelze nelze ano ano

*Pokud je DPP nebo DPČ jediným zdrojem příjmů, je nutné SP a ZP platit nehledě na výši příjmu.

Co je DPP – dohoda o provedení práce 2023

Dohoda o provedení práce je smlouva o vykonání práce s limitem 300 hodin za rok pro jednoho zaměstnavatele. Ale pracovat je možné pro libovolný počet zaměstnavatelů.

DPP smlouva vzor (formulář)

Dohoda o provedení práce musí splňovat určitá kritéria. Je uzavřena v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Písemné vyhotovení a ústně musí obsahovat tyto body:

 • Identifikace obou smluvních stran (jméno/RČ, adresa, kontakt).
 • Vymezení pracovního úkolu.
 • Výše sjednané odměny: Odměna nesmí být nižší, než je státem stanovená minimální mzda. Pro rok 2023 tedy 17 300 Kč za měsíc, respektive 103,80 Kč hrubé mzdy za hodinu práce.
 • Pracovní doba, případně doba, ve které má být úkol proveden.
 • Místo výkonu práce.
 • Podpisy obou stran.
 • Datum podpisu smlouvy.

DPP do 10000 Kč – daně

Pokud měsíční odměna DPP nepřesáhne 10 tisíc, neplatí se z příjmu zdravotní ani sociální pojištění (pokud se nejedná o jediný příjem dané osoby).

Co se týká daní, jsou dvě varianty:

 • 15% srážková daň, pokud nepodepíšete prohlášení k dani z příjmu. Příjem dále nikde nevykazujete
 • 15% zálohová daň + vaše daňové slevy, podepsání prohlášení k dani z příjmu.

Pokud měsíční odměna DPP přesáhne 10 tisíc, automaticky bude stržena 15% záloha na daň.

Tabulka: Při podpisu přihlášení k dani z příjmu, můžete uplatnit následující slevy na dani 2022 a 2023

Typ slevy na dani 2021 2023
Na poplatníka 2 570 Kč Změna není v plánu
Student 335 Kč Změna není v plánu
Invalidita 201 Kč nebo 420 Kč Změna není v plánu
Držitel ZTP/P 1345 Kč Změna není v plánu

Díky slevám na dani může být konečná zálohová daň nulová. Studenti u dohody o provedení práce pak při podepsání prohlášení k dani dokládají i potvrzení o studiu.

DPP překročení 300 hodin

Povinností zaměstnavatele je pečlivě si hlídat, aby k překročení 300 hodin nedošlo. Dohoda o provedení práce, dle které rozsah odvedené práce překračuje 300 hodin, je neplatná.

Práce bez platné smlouvy podléhá dle zákona o inspekci práce těmto sankcím:

 • porušení stanovené povinnosti při vzniku, změnách skončení pracovního poměru, DPP nebo DPČ – hrozí pokuta do výše 300 tis. Kč
 • neuzavření písemné pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ – hrozí pokuta do výše 10 mil. Kč

Ale pokud se přece jen stane, že je na DPP u jednoho zaměstnavatele je odpracováno více než 300 hodin, tak na přebytek musí být sepsána DPČ a odvedeno ZP, SP a daň.

DPP student – daně a vratka

Studenti u DPP při podepsání prohlášení k dani dokládají potvrzení o studiu. Mohou pak využít slevu na dani, která je 335 Kč měsíčně + sleva na poplatníka 2 320 Kč.

Tabulka: Kalkulačka – DPP student

Mzda Daň Částka Sleva na dani Vratka daně
10 tis Kč Srážková 15 % 1500 Kč ne ne
10 tis Kč Záloha na daň 15 % 1500 Kč Poplatník 2570 Kč
+ student 335 Kč
= 2905 Kč
1500 Kč*

*Vrácena bude celá záloha na daň, protože daňová povinnost studenta je menší než nárok na slevu na dani.

Využijte kalkulačku k dohodě o provedení práce a lehce tak zjistíte příjem z brigády.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy – práce na dohodu DPP a DPČ 2023

Pokud jste student, nebo si přivyděláváte na brigádách, je pro vás každá koruna důležitá. U DPP je více variant, jak s pracovní smlouvou naložit. Můžete využít srážkové daně nebo podepsat daňové prohlášení a případně se těšit na vratku daně. Nejelegantnější řešení, jak mít jasno, je využít některou z dostupných mzdových kalkulaček na internetu.

sipka Postup výpočtu čisté mzdy - online mzdová kalkulačka

DPP odvody – sociální a zdravotní pojištění

Z každé pracovní činnosti je nutné odvádět zdravotní pojištění. To platí pro všechny, kteří mají DPP jako jedinou výdělečnou činnost. Pro rok 2023 činí 13,5 % z minimální mzdy, tedy 2 336 Kč. Tolik je nezbytné ze mzdy uhradit, pokud nejste zaměstnaní na hlavní pracovní poměr nebo pokud za vás nehradí zdravotní pojištění stát. To se týká např. dětí, lidí pobírajících mateřský nebo rodičovský příspěvek, důchodců atp.

Pokud máte ovšem hlavní pracovní poměr a k tomu brigádu formou DPP, pak odvody SP a ZP neplatíte, pokud váš výdělek nepřesáhne částku 10 000 Kč.

Co je DPČ – dohoda o pracovní činnosti 2023

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 76 zákoníku práce. Jedná se pracovní smlouvu řekněme na zkrácený úvazek. Uzavírá se písemně. Obě strany obdrží jednu kopii dohody. Roční rozsah hodin není v tomto případě na rozdíl od dohody o provedení práce nijak omezen, týdenní rozsah však nesmí v průměru překračovat 20 hodin, a to maximálně za dobu 52 týdnů.

DPČ smlouva vzor (formulář)

Tato dohoda se většinou uzavírá jako druhý pracovní poměr na částečný úvazek nebo jako přivýdělek (brigáda) např. u studentů nebo žen na mateřské dovolené. Může být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Náležitosti smlouvy jsou shodné jako u DPP smlouvy.

Výpověď z brigády vzor – DPP, DPČ

Ať už máte uzavřenou DPP nebo DPČ, tak je možné ji ukončit i před oficiálně sjednanou dobou platnosti. Stejně jako každá jiná výpověď by měla i ta z brigády obsahovat pár základních náležitostí.

 • Vždy výpověď z brigády podejte písemně a nechte si jednu kopii potvrdit zaměstnavatelem či jeho zástupcem.
 • Ukončit DPP nebo DPČ můžete i bez udání důvodu, platí však vždy 15denní (nebo písemně určená) výpovědní lhůta od data, kdy jste výpověď doručili.
 • Pokud jste měli u DPČ sjednanou dovolenou, je dobré ji vyčerpat před ukončením smlouvy nebo si ji po domluvě nechat proplatit, pokud to zaměstnavatel umožňuje.

Pokud vás práce ohrožuje na životě, výpovědní doba neplatí a výpověď z brigády platí dnem doručení zaměstnavateli. Vzor výpovědi z DPP a DPČ si můžete stáhnout z internetu.

DPČ daně

Dohoda o pracovní činnosti je vhodná, pokud víte, že nebudete pracovat více než průměrnou polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tj. 20 hod týdně). Odvádíte 15% zálohu na daň z příjmů. Na výši výdělku se zde nebere ohled. Pokud u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, budete moci využít i daňová zvýhodnění a slevy (např. na poplatníka)

DPČ odvody – sociální a zdravotní pojištění

Pokud je DPČ vaší jedinou výdělečnou činností, musíte platit odvody. Pro rok 2023 činí 13,5 % z minimální mzdy, tedy 2 336 Kč. Tolik je nezbytné ze mzdy uhradit, pokud nejste zaměstnaní na hlavní pracovní poměr nebo pokud za vás nehradí zdravotní pojištění stát.

Pokud ale pracujete na HPP a k tomu máte brigádu formou DPČ, pak odvody SP a ZP neplatíte, v případě že váš výdělek nepřesáhne částku 3 500 Kč.

DPČ student

I student na DPČ musí odvádět daně, zdravotní a sociální pojištění. V tomto ohledu je pro studenta výhodnější DPP, kde se sociální a zdravotní pojištění platí až od příjmu 10001 Kč za měsíc. U DPČ zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí pokud odměna činí maximálně 3 499 Kč za měsíc.

Daňové zatížení studentů je stejné jako u jiných zaměstnanců 15 %. Ale navíc si studenti mohou uplatnit slevu na dani na studium a v dalším roce čekat vratku daně (pokud podepíší prohlášení k dani).

Nemocenská DPČ, DPP kalkulačka

Aby vám vznikl nárok na vyplácení nemocenské, musíte se nejprve účastnit na nemocenském pojištění. Tato povinnost vzniká zpravidla dnem, kdy se člověk stává ekonomicky aktivním, tedy v momentě, kdy začne vykonávat práci, a končí dnem skončení doby zaměstnání.

Pokud jste zaměstnanec, pojištění za vás každý měsíc odvádí zaměstnavatel jako součást zdravotního pojištění.

Nárok na nemocenské pak nemají:

 • lidé pracující na dohody (DPČ, DPP),
 • nezaměstnaní,
 • podnikatelé, kteří si neplatí nemocenské pojištění.

DPP/DPČ: Úřad práce a přivýdělek

Není možné pracovat na dohodu o provedené práci a být evidován na úřadu práce. Stejně tak není možné podnikat. Ale je povoleno pracovat na DPČ, pokud měsíční nepřesáhne polovinu minimální mzdy platné v příslušném roce (pro rok 2023 je to 8 650 Kč „hrubého“). Pokud ovšem budete mít příjem z DPČ, nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti. Podpora bude pozastavena a vyplacena až po skončení činnosti na DPČ.

sipka Výše minimální mzdy v České republice - hrubá, čistá a hodinová

DPČ a DPP diskuze a nejčastější dotazy

Pro přehlednost vám ještě závěrem přinášíme několik nejčastějších dotazů z sféry brigád a dočasných přivýdělků

*️⃣ Daň z příjmu na brigádě DPP a DPČ?

Z každého příjmu se platí daň. Můžete si vybrat mezi srážkovou daní nebo zálohou na daň. Obě jsou 15 %. V případě záloh na daň může dojít k vratce daně v dalším roce.

*️⃣ Sociální a zdravotní pojištění na brigádě?

Pokud je DPP nebo DPČ vaším jediným příjmem, pak máte povinnosti platit sociální i zdravotní. Pokud je to pouze brigáda, jsou limity, kdy jste od SP a ZP osvobozeni. Více viz článek.

*️⃣ Sociální a zdravotní pojištění na brigádě?

Pokud je DPP nebo DPČ vaším jediným příjmem, pak máte povinnosti platit sociální i zdravotní. Pokud je to pouze brigáda, jsou limity, kdy jste od SP a ZP osvobozeni. Více viz článek.

*️⃣ Jsem na úřadu práce. Můžu mít DPP nebo DPČ

Můžete pracovat na DPČ a vydělat si maximálně polovinu minimální mzdy platné v příslušném roce. Co se během té doby děje s podporou v nezaměstnanosti se dozvíte v článku.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Dobrý den. Mám své stálé zaměstnání na hpp a k tomu brigádu na DPČ. Na DPČ udělám průměrně 50 až 80 hodin měsíčně. V lednu 2022 jsem měl 3 týdny nemocenskou (covid) a nemocenská mi plynula dle zákona od zaměstnavatele a poté od státu. Měl jsem nárok na nemocenskou i od zaměstnavatele, kde pracuji na DPČ? Dle mého asi ano, když odvádím sociální a zdravotní pojištění. Děkuji za odpověď.

V roce 2021 jsem pracovala na DPP a neplatila jsem žádnou daň ze mzdy. V roce 2022 pokračuji v této práci a za měsíc leden 2022 mi byla sražena daň ze mzdy. Jsem v důchodu ale to jsem byla i loni, tedy v r.2021. Proč minulý rok jsem nep!latila daň ze mzdy a letos v r.2022 mi ji hned srazily. Děkuji za odpověď.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY