Co je to osciloskop a k čemu slouží?

Jako osciloskopy označujeme elektronické měřicí přístroje, jenž na své obrazovce dokážou ukazovat větší počet elektrických napětí současně. Prim při měření hraje zejména časový průběh napěťových křivek a jejich změny během času.

profimedia-0102999490-1.jpg
Foto: Profimedia

Seznámení se záhadným přístrojem

Pro osoby, které nejsou úplně z oboru, může být pojem osciloskop zcela neznámý, a tak se pojďme ve stručnosti seznámit s tím, k čemu vlastně slouží a jak funguje. Jak už bylo zmíněno výše, jedná se o přístroj, který se využívá k měření elektrických signálů přiváděných na vstupní zásuvky ve formě tzv. průběhů. Tyto přístroje dynamicky vykreslují časově proměnné elektrické signály v kartézských souřadnicích. Pro elektroniky jde o velmi důležitou součást vybavení, která má své místo v laboratořích při testování nově navržených zařízení, v servisech při pátrání po vadných součástkách či na vysokých a středních školách, kde vizualizace jevů usnadňuje studentům pochopení specializovaného učiva.

Analogy a digitály

Osciloskopy se dále dělí na poněkud zastaralé analogové a na moderní digitální, jejichž nepřeberné množství naleznete například zde: https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-osciloskopy_112665/.

Přesnost obou kategorií s různými technikami zobrazování bývá shodná, výhodou digitálních osciloskopů jsou ovšem pokročilé funkce. Původní analogová verze funguje tak, že se měřené napěťové signály přivádějí do zesilovače a směřují na vertikální vychylovací cívky. Ty následně vychylují proud elektronů, který při dopadu na luminofor na obrazovce osciloskopické trubice způsobí rozzáření bodu. V téže době je signál z vnitřního generátoru hnán do horizontálních vychylovacích cívek, což způsobuje horizontální vychýlení elektronového paprsku, a tím i kreslení obrazu, který je pozorovaným průběhem.

Kvalita, za kterou se platí

Jedním z hlavních negativ analogové verze je kromě celkové zastaralosti i neschopnost ukládat průběh, takže pro jeho kontinuální zobrazení na obrazovce osciloskopu musel být cyklicky přiváděn. Tento problém vymizel po vynalezení digitální verze přístroje, která si dokáže zapamatovat průběh signálu a reprodukovat jej na obrazovce i po jeho odeznění. Ať už se v případě potřeby rozhodnete pro analogovou verzi nebo pro tu digitální, faktem zůstává, že budete muset sáhnout poměrně hluboko do kapsy. Osciloskopy patří vzhledem ke své složitosti mezi nejdražší měřicí přístroje vůbec a cenovka se u nich pyšní minimálně čtyřmístnou, ale daleko častěji spíše pětimístnou číslicí.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostNEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY