Jak získat rybářský lístek bez zkoušek?

Rybářský lístek je nezbytným předpokladem k tomu, abyste mohli chytat ryby na státních svazových vodách v České republice. Jaký je postup, když se rozhodnete získat rybářský lístek? Jaké povinnosti vás čekají?

První rybářský lístek & testŽádost Cena rybářského lístku
Rybářský lístek bez zkoušek
Rybářská povolenkaCena povolenky

Jak získat rybářský lístek bez zkoušek? Foto: Freepik

Rybářský lístek je vydáván občanům České republiky podle místa trvalého pobytu a je povinným dokladem pro lovení ryb v rybářském revíru. Vydávají ho pověřené obecní nebo městské úřady na dobu 10 let, 3 let, 1 roku dále s dobou platnosti 30 dní a na dobu neurčitou.

První rybářský lístek, test online

Pokud se rozhodnete pro svůj první rybářský lístek, nevyhnete se nutné podmínce, kterou je kvalifikační předpoklad. Kvalifikačním předpokladem se rozumí osvědčení o vykonaných zkouškách ze znalostí v oblasti rybářství:

 • poznání ryb a vodních organismů
 • biologie ryb a vodních organismů
 • způsoby lovu ryb
 • rybářské hospodaření v rybářských revírech
 • zákon o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky

Chcete si test vyzkoušet nanečisto? Otestujte se na webu Českého rybářského svazu – test.

Jak získat rybářský lístek, formulář online

Ten, kdo žádá o první rybářský lístek, musí podat písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech požadovaných náležitostí.

Na místě se budete muset prokázat občanským průkazem a k žádosti připojit doklad o získané kvalifikaci (v závislosti na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno) a doklad o zaplacení správního poplatku. Formulář žádosti o vydání rybářského lístku si můžete stáhnout ZDE.

Doklad o kvalifikačních předpokladech se nemusí dokládat u rybářského lístku s platností na 30 dní.

O každý další rybářský lístek se žádá s lístkem vydaným v minulosti, nebo jiným dokladem o tom, že jste dříve byli držiteli rybářského lístku.

Podle Deníku.cz počty rybářů v Česku rostou a k lednu 2023 měl Český rybářský svaz 262 000 členů. Pokud byste rybářský lístek ztratili, nelze vystavit duplikát a je nutné, abyste požádali o vydání nového a opět zaplatili správní poplatek.

Kolik stojí rybářský lístek: Cena 2023

Cena rybářského lístku se odvíjí podle jeho doby platnosti. V druhé tabulce je uvedena i cena lístku pro děti, která je poloviční. Uvedené údaje jsou podle Ministerstva zemědělství ČR.

Vydání rybářského lístku Cena
platnost 30 dní 200 Kč
platnost 1 rok 100 Kč
platnost 3 roky 200 Kč
platnost 10 let 500 Kč
platnost na dobu neurčitou 1 000 Kč
Vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Cena
platnost 1 rok 50 Kč
platnost 3 roky 100 Kč
platnost 10 let 250 Kč

Rybářský lístek bez zkoušek: Krátkodobý, měsíční

Zkoušku ze znalosti rybářského řádu a poznávání ryb není potřeba vykonávat u krátkodobých lístků na 30 dní a k vydání vám bude stačit pouze občanka. Nicméně stejně se budete muset seznámit s rybářským řádem, legislativou a pravidly pro daný revír. V tomto konkrétním případě je velkou nevýhodou vysoká cena povolenky.

Povolenka na ryby

Abyste mohli rybařit v příslušném rybářském revíru, musíte mít povolenku. Podle webu Ministerstva zemědělství „povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva.“

Několik typů povolenek vydává spolek Český rybářský svaz (ČRS):

 • celorepubliková a celosvazová povolenka (mají nejrozsáhlejší působnost)
 • územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS
 • místní povolenky na určité rybářské revíry

Portál Rybářský lístek uvádí, že „většina revírů v České republice spadá pod správu Českého rybářského svazu (ČRS) a Moravského rybářského svazu (MRS). Území je dále rozděleno na Místní organizace (MO), které obhospodařují přidělené vody a sdružují rybáře ve svém okolí.“

Úplný seznam místních organizací naleznete: ZDE.

Až povolenku získáte, musíte v ní vždy vyznačit datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře si lze prohlédnout ZDE. Povolenky se pak k určitému datumu odevzdávají.

Cena povolenky, rybářská povolenka 2023

Pro koupi povolenky budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Její cena závisí na délce platnosti a šířky působnosti. Obecně se povolenky rozdělují na pstruhové a mimopstruhové a na různé územní platnosti. Od délky platnosti a šířky působnosti se odvíjí cena.

Svou roli tu hraje i to, zda jste členem Českého rybářského svazu. Pokud byste se chtěli rybaření věnovat naplno a nerybařit pouze na soukromých revírech, vyplatilo by se vstoupit do nějaké Místní organizace Rybářského svazu. Rybářské svazy totiž stojí za 99 % revíry v celé zemi.

Nejvíce zaplatíte za celorepublikovou, která je platná na všech revírech územních svazů, na revírech ČRS a na revírech Moravského rybářského svazu (MRS).

Druh povolenky Kategorie člen ČRS/MRS
Celorepubliková mimopstruhová roční Dospělí 4 150 Kč
Celorepubliková pstruhová roční Dospělí 4 350 Kč

Platnost celosvazové povolenky je na všech revírech územních svazů a na revírech Rady ČRS.

Druh povolenky Kategorie nečlen ČRS člen ČRS
Celosvazová mimopstruhová roční Dospělí 9 700 Kč 2 950 Kč
Mládež, ZTP - 1 600 Kč
Děti 4 500 Kč 750 Kč
Celosvazová pstruhová roční Dospělí 10 450 Kč 3 150 Kč
Mládež, ZTP - 1 650 Kč
Děti 4 950 Kč 800 Kč

Územní povolenky pak platí na revírech územního svazu, který je vydal. Územní povolenky pro členy ČRS se pro dospělého pohybují od 500 Kč za 3denní, od 1 200 Kč za rok.

Cena povolenek pro nečleny ČRS/MRS je od 600 Kč za tři dny, od 4 000 Kč za rok. Ceny se napříč územními svazy výrazně liší.

Rybářský svaz, členství

Při vstupu do svazu je povinností zaplatit za členství, zápisné a řídit se pravidly (např. splnit povinnosti brigády, případně se z toho vyplatit). V roce 2023 členský příspěvek vyjde dospělého na 700 Kč, mládež 16–18 let 300 Kč a děti do 15 let na 150 Kč a jeho výše je stejná pro všechny místní organizace ČRS.

#️⃣Kde vyřídit rybářský lístek?

Rybářský lístek vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště žadatele.

#️⃣Kde obnovit rybářský lístek?

Zajděte si na pověřený obecní úřad, kde máte trvalé bydliště, předložte svůj starý lístek a kupte si nový. Pokud jste lístek ztratili, budete muset absolvovat znovu testy. V místní organizaci si pak zaplaťte členství a rovnou si tam kupte povolenky.

Zdroje:

 • eagri.cz
 • denik.cz
 • aktivni-rybolov.cz
 • www.rybsvaz.cz
 • www.rybarsky-listek.info

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Ne každý losos dosáhl své barvy přirozeným způsobem.

Losos ve spárech obchodníků: Není růžová jako růžová!

Pokud si v obchodě vybíráte lososa podle nejvýraznější narůžovělé barvy, pak byste možná měli zbystřit. Výsledný odstín totiž může být...

underwater-g1d34625d5-1280.jpg

Nebinární rybka mění pohlaví několikrát za život

Některé druhy ryb dokážou během života hbitě měnit pohlaví, jak a kdy se jim zachce. Malá rybka zvaná hlaváč modropruhý je v tom učiněný...

Nejlepší cyklotrasy a cyklostezky na Moravě

Nejlepší cyklotrasy a cyklostezky na Moravě v roce 2024

Jaké jsou nejlepší cyklostezky na Moravě? 🚴‍♂ Jsou to cyklostezky v Brně a okolí, nebo snad cyklostezky v Ostravě? Nebo spíše cyklostezky...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY