Jak se stát podnikatelem a být úspěšný + podnikatelský záměr

Chcete rozjet svůj vlastní byznys? Podívejte se na všechny základní informace, které potřebujete znát, na jednom místě. Poradíme vám, jak se stát OSVČ, jak si založit eseróčko, jak sestavit podnikatelský plán a jak sehnat peníze na start podnikání.

OSVČ - jak začít - Jak založit s. r.o.
Podnikatelský plán - Financování podnikání

Jak začít podnikat od nuly a vytvořit podnikatelský záměr
Foto: Pixnio

Začínáme podnikat - co je potřeba a jaké jsou právní formy podnikání

Pokud se chystáte rozjet vlastní podnikání, je třeba se nejdříve zamyslet nad tím, jakou by mělo mít právní normu. Formy podnikání se dají rozdělit na dvě skupiny - na fyzické a právnické osoby. Fyzickou osobou je v tomto případě osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), právnickou osobou může být firma, společnost, ale také různé spolky a družstva.

OSVČ jak začít - Živnostenský list 2022

Nejsnadnější cesta jak začít podnikat je založit si živnost a fungovat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Založení živnosti vyjde na 1000 Kč a OSVČ má obvykle velmi snadné papírování a odvádění daní.

Živnostníci, kteří se vejdou do některé z paušálních daňových kategorií, si nemusí vést žádné složité účetnictví a daňové přiznání si zvládnou snadno vyplnit sami. Ti, kteří mají roční obrat nižší než 1 milion korun, mohou navíc od roku 2021 využít takzvanou paušální daň a platit každý měsíc pevnou částku, která nahrazuje daň z příjmu i zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Živnost si založíte na jakémkoliv živnostenském úřadě. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a 1000 Kč na zaplacení správního poplatku. Na živnostenském úřadě se rovnou můžete zaregistrovat k placení sociálního a zdravotního pojištění a následně se už jen zaregistrujete na finančním úřadě k dani z příjmu (pokud se vás týká).

Nejjednodušší je založit si takzvanou volnou živnost. Tu si může založit kdokoliv, kdo je plně svéprávný (za nezletilého může dát souhlas zákonný zástupce) a bezúhonnost.

O něco složitější je to v případě řemeslné živnosti. Tady už zájemce musí prokazovat odbornou způsobilost - buď výučním listem v daném oboru, nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání a praxi.

Zhruba do sedmi dnů od ohlášení živnosti získáte IČ (identifikační číslo) a budete mít hotový výpis ze živnostenského rejstříku.

Jak založit s. r.o. společnost

Podnikání formou OSVČ má jednu slabinu. Osoba výdělečně činná ručí za své počiny celým svým majetkem, což může být v některých případech dost riskantní. To neplatí u společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Zde podnikatel za své skutky ručí jen do výše nesplaceného vkladu.

"Eseróčka" mají složitější administrativu a mají také méně výhodné zdanění než OSVČ. Od zisku se nejdříve odečítá 19% daň z příjmu právnických osob, zisk se rozpočítá na jednotlivé společníky a ti z něj ještě platí 15% daň z příjmu fyzických osob. Málokdo se při provozování společnosti s ručením omezením obejde bez profesionálního účetního. Přechod z OSVČ na s.r.o. se proto doporučuje, až když podnikání generuje vyšší zisky.

Založení s.r.o. je poměrně jednoduché a nemusí být ani příliš drahé. Eseróčko založíte snadno u notáře, který rovnou společnost nechá zapsat do obchodního rejstříku. Minimální výše základního kapitálu je dnes 1 Kč, v praxi se ale takové základní jmění nedoporučuje. Za korunu žádné podnikání nerozjedete, takže do společnosti bude třeba stejně dodat více peněz, a společnost s nízkým jměním není ani příliš důvěryhodná pro své okolí. A základní jmění je jedna z veřejně dostupných informací.

Definice podnikání

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ § 420 občanského zákoníku.

Podnikání při zaměstnání

Podnikání při zaměstnání je dnes poměrně běžnou záležitostí. Pokud s ním chcete začít, podívejte se nejdřív do své pracovní smlouvy, zda nemáte povinnost zaměstnavatele o zahájení samostatně výdělečné činnosti informovat. V některých případech bude potřeba jeho písemný souhlas. Automaticky to platí pro všechny státní zaměstnance (na úřadě, u armády, u policie apod.).

Vykonávat samostatně výdělečnou činnost při zaměstnání má na rozdíl od klasického OSVČ několik výhod:

 • Neplatí se zálohy na zdravotní pojištění - zdravotní pojištění doplácí jednorázově za celý rok a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu.
 • Pokud se hrubý zisk vejde do určeného limitu, nemusí se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění. Pro rok 2021 je limitem částka 85 058 Kč.
 • Běžní OSVČ mají nárok na nemocenské dávky jen v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Lidé, kteří podnikají při zaměstnání, mají ale nemocenské pojištění vyřešené a nemocenské dávky berou vždy.
 • Většina OSVČ musí počítat s nízkým starobním důchodem. Zaměstnanci odvádějí sociální pojištění ze zaměstnání a to je při výpočtu penze výhodnější.

Jak úspěšně podnikat? Na začátku je nápad a podnikatelský plán

Jedna věc je mít nápad na podnikání, druhá věc je dobře promyslet, zda je reálné takový nápad úspěšně realizovat. K uspořádání všech nápadů a jejich analýze slouží podnikatelský plán. V podnikatelském plánu odpovíte sobě, případně investorům nebo bance, na všechny důležité otázky. Kdo jste, co je váš produkt, jaká bude vaše strategie na trhu.

Podnikatelský plán si může sestavit začínající podnikatel, ale i člověk, který má podnikání rozjeté. Začínající podnikatel si díky němu lépe naplánuje první kroky nebo včas zjistí, že jeho nápad je s velkou pravděpodobností odsouzený k neúspěchu, zkušený byznysmen si může třeba naplánovat vstup na nový trh.

Byznys plán - vzor

Podnikatelský plán může posloužit jako podklad při rozhodování pro investory nebo banky, zda budou váš projekt financovat, především by ale měl sloužit svému autorovi. Nemá proto žádnou pevně danou formu. Každý může mít o byznys plánu trochu jiné představy a tak jak se liší různé druhy podnikání, mohou se lišit i jejich podnikatelské plány.

Standardní podnikatelský plán by měl obsahovat:

 • Titulní strana - základní informace o vašem podnikatelském záměru, stručně a výstižně.
 • Představení společnosti - základní informace o firmě a jejích klíčových osobách.
 • Představení produktu či služby - proč jste lepší než konkurence a proč byste měli u zákazníka uspět.
 • Analýza trhu - kde je pro vás na trhu mezera, kdo je váš zákazník, kdo je vaše konkurence.
 • Marketingový plán - jak svůj produkt dostanete k cílovým skupinám.
 • Cenotvorba - jaká bude prodejní cena vašeho produktu a jaká bude vaše marže.
 • Finanční plánování - nemusí jen o samostatnou položku, ale o samostatný plán vedle podnikatelského plánu. Jaké plánujete příjmy a výdaje, jaký je váš základní kapitál a jaké budou náklady na rozjezd.

Jak získat peníze na podnikání

Vlastní zdroje

Mít vlastní peníze na rozjezd podnikání je samozřejmě nejjednodušší varianta, ne každý začínající podnikatel si ale s vlastními zdroji vystačí. Pomoct mohou také příbuzní, tady ale buďte opatrní, aby to neskončilo rozpadem rodinných vztahů.

Půjčka na podnikání

Nejběžnějším poskytovatelem financí jsou banky. Domácí finanční ústavy nabízejí celou řadu úvěrů pro začínající podnikatele, není ale zase tak snadné nějaký získat. Žádná banka nepůjde do velkého rizika. Bude po vás chtít perfektní podnikatelský plán včetně finančního plánu, úspěšnou podnikatelskou minulost nebo majetek, kterým za úvěr můžete ručit. To je ale pro začínajícího podnikatele opět velká překážka.

Dalším, poměrně novým způsobem financování je takzvané peer-to-byznys financování. Nepůjčujete si od banky, ale od běžných lidí prostřednictvím nějaké online platformy. Výhodou je nižší úrok než v bance, nevýhodou je nutnost vypořádat se s mnoha individuálními věřiteli při neschopnosti splácet půjčku.

Crowdfunding pro váš podnikatelský záměr

Dalším moderním způsobem financování je takzvaný crowdfunding (v překladu financování davem). Váš projekt financuje větší množství jednotlivců, které váš nápad zaujal a kteří za odměnu dostanou váš produkt, často v nějaké exkluzivní podobě nebo v exkluzivním termínu, ale také třeba jen symbolický dárek. V tomhle případě je nutné přijít s nějakým originálním projektem nebo příběhem, který lidi nadchne.Výhodou je, že riskujete maximálně to, že se nevybere dost peněz.

Investor

Sehnat investora pro začínající byznys není jednoduché a má to i celou řadu úskalí. Investor bude chít podobně jako banka dokonalý podnikatelský plán, často bude požadovat velký podíl na zisku a velkou návratnost své investice. Investor vám do vašeho podnikání narozdíl od banky bude mluvit. Spojení se správným investorem, ale na druhou stranu může váš byznys raketově nastartovat. Investor s sebou do firmy nepřináší jen peníze, ale i zkušenosti, kontakty a know-how.

Dotace

Pro podnikatele existuje celá řada dotací, jako jsou třeba různé dotační programy Evropské Unie na podporu konkurenceschopnosti a podnikání všechny ale mají velmi konkrétní podmínky, takže se pro váš byznys nemusí žádná z nich hodit. Pokud už budete splňovat všechna kritéria, nedá se říct, že dostanete úplně peníze zdarma. Budete muset bezchybně vyplnit všechny žádosti, reportovat plnění cílů a místo jako podnikatel si budete připadat jako administrativní pracovník.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Podnikám 30 let a stále nevydělávám.

Být úspěšná je i mým snem. Být velká paní podnikatelka, to by se mi líbilo. Zatím máme jen malou firmu, ale věřím tomu, že se za pár let rozroste. Začala jsem si u https://kvalitneseo.cz/ platit SEO, aby nás měl google víc rád a ukazoval nás více lidem :-) . Tak teď to pojede samo :-D .

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jaká je aktuální inflace v ČR - jak se počítá a vyvíjí

Jaká je aktuální inflace v ČR - jak se počítá a vyvíjí

Máte peníze pod polštářem? Inflace je potichu krade. A bohužel i ze spořících účtů. Zkuste jednoduchou kalkulačku inflace a mějte lepší...

Kalkulačka odchodu do důchodu – vzorec a tabulka důchodů

Kalkulačka odchodu do důchodu – vzorec a tabulka důchodů

Chystáte se do starobního důchodu? Zajímá vás předčasný odchod do důchodu a důchodová kalkulačka? Veškeré informace se dočtete v článku! ✔️

Co je eIdentita a jak si ji založit a aktivovat online

Co je eIdentita a jak si ji založit a aktivovat online

Identita občana (E-identita) vám zjednoduší vyřizování úředních záležitostí on-line ✔️ Přečtěte si, jak se ke službě zaregistrovat a...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY