Kalkulačka alimentů na děti – výpočet, tabulky a zákon

Nevíte si rady s dohodou o výživném? Jak řešit situaci, kdy druhý rodič neplatí alimenty? Jak a z čeho se počítá výživné? Co hrozí neplatičům? Sháníte vzory potřebných formulářů? Pak jste na správném místě. V tomto článku se pokusíme zodpovědět všechny vaše otázky o výživném na děti.

Výpočet alimentů – Kalkulačka
Tabulka výživného – Střídavá péče
Mimosoudní dohoda – Vzor žádostí
Vymáhání – Hypotéka
Insolvence – Alimenty od státu

Kalkulačka alimentů na děti - výpočet, tabulky a zákon Foto: Pixabay

Vyživovací povinnost, alimenty na dítě

Rodiče mají povinnost přispívat na potřeby svých dětí i po rozvodu či rozchodu. Tento příspěvek se nazývá výživné, obecně vzato jde o alimenty. Vyživovací povinnost mají i děti vůči svým rodičům, manželé či příbuzní vůči sobě navzájem. Tento článek se však zaměřuje na alimenty ze strany rodičů na děti.

Alimenty a zákon: Neplacení výživného je trestný čin!

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti je téma, které se řešilo už v dávných dobách. Zákon ukládal otcům povinnost postarat se o své děti, v některých případech i o ty nemanželské, a to ještě v dobách před naším letopočtem za římského císaře Oktaviána Augusta.

Od 16. století měla nárok na výživné i matka dítěte. Rovnoprávnost postavení mužů a žen v této otázce přišlo až v roce 1920 v Ústavní listině, a dokonce až od roku 1948 se začalo mluvit o rodičovské moci na místopůvodní otcovské moci.

Nyní se o vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti dočtete v občanském zákoníku. Ten přesně udává, kdo vyživuje či pomáhá vyživovat nejen děti, ale i příbuzné, rodiče, nebo jak to chodí u manželského páru. S pravidly samozřejmě přicházejí i sankce pro ty, kteří by je nedodržovali.

Podle trestního zákoníku platí, že ten, kdo svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat neplní déle než 4 měsíce, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok. V takovém případě je neplacení výživného trestný čin a rodič, který má výživné dostávat, může podat trestní oznámení.

Na co jsou alimenty a kolik jsou – výpočet výživného (alimentů)

Výživné slouží k zajištění základních potřeb dítěte. Obecně je cílem také to, aby dítě mělo stejnou životní úroveň jako jeho rodiče. Mezi základní potřeby dítěte patří:

Vzhledem k tomu, že je cílem stejná životní úroveň dítěte jako jeho rodičů, vypočítává se výše výživného z platu rodiče, který alimenty platí. Výše alimentů se zvyšuje v závislosti na věku dítěte, jelikož se s věkem zvedají i náklady na jeho život. Ačkoli existují tabulky, podle kterých by se výživné mělo odvíjet, není tomu tak vždy. O jeho výši totiž rozhoduje soud a ten přihlíží k různým faktorům.

Alimenty – kalkulačka také pro zvýšení a snížení alimentů

Přestože soud může rozhodnout jinak, předpokládané rozpětí alimentů si můžete vypočítat na této stránce. Potřebujete znát čistý příjem rodiče, který bude výživné platit, (či už platí) a věk dítěte/dětí. Počítejte s tím, že výsledky jsou pouze orientační.

Kalkulačku na výpočet alimentů a další podrobné informace, které souvisí s tématem, najdete TADY.

Důvody pro zvýšení a snížení výživného

Kromě zvyšování alimentů kvůli věku dítěte je možné upravovat měsíční výživné i z jiných důvodů. Nejčastějším důvodem je pak například začátek studia na nové škole, přechod do školy v jiném městě atd.

Snížení výživného se děje v opačném případě, když dítě přestoupí ze školy v jiném městě zpátky do rodného města. Zde může žít se svým rodičem, a snižují se tak náklady na jeho život. Jelikož jsou tyto případy naprosto individuální, obecné kalkulačky je nedokáží zakomponovat do svých výpočtů.

Alimenty – tabulka výživného

Orientační tabulka výživného v závislosti na věku dítěte vypadá takto:

Věk dítěte Výše alimentů v procentech z čisté mzdy
0-5 let 11 až 15 %
6-9 let 13 až 17 %
10-14 let 15 až 19 %
15-17 let 16 až 22 %
18 a více let 19 až 25 %

Střídavá péče – nižší alimenty

Střídavá péče je jedním ze způsobů, jak se starat o dítě po rozchodu partnerů. Aby střídavá péče fungovala, rodiče dítěte by měli mít relativně dobrý vztah s bezproblémovou komunikací. Při střídavé péči nezaniká nárok na alimenty. Platí je ten, kdo má vyšší příjmy. Na výši výživného se projeví i doba, kterou v průběhu měsíce s dítětem tráví povinný rodič. Pokud tedy rodiče mají přibližně stejné příjmy a o dítě se starají stejně dlouhou dobu, je možné zasílání alimentů úplně zrušit.

Mimosoudní dohoda o placení výživného (alimentů) – vzor

Nejjednodušší způsob, jak se vypořádat s placením výživného, je mimosoudní dohoda. Tím si zajistíte, že částkou nebude překvapená ani jedna strana. Samozřejmě je nutné, aby se rodiče byli schopni domluvit.

Ačkoli se tento způsob nazývá mimosoudní dohoda, budete muset sepsanou dohodu donést k soudu. Ten vám ovšem v 99 procentech případů vyhoví, a vy se tak vyhnete možným tahanicím po soudech, pokud by jedna ze stran nebyla s výsledkem spokojená.

Jak vypadá vzor dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí se můžete podívat na této stránce.

Dohoda o výživném – vzor dohody o zvýšení výživného

S věkem dětí přicházejí nejen starosti, ale i vyšší náklady na život. Domluvíte-li se s bývalým partnerem na úpravě alimentů dohodou, zajistíte si tím rychlejší vyřízení celé záležitosti ke spokojenosti obou stran. Vzor, jak by měla taková dohoda vypadat, najdete například ZDE. Stejně můžete postupovat i při snížení výživného, pokud se změní příjmy rodičů.

Žádost (návrh) o zvýšení či snížení výživného (alimentů) + vzor žádosti

V žádosti o zvýšení alimentů je třeba uvést také důvod, proč požadujete vyšší částku. Je třeba si tedy promyslet, co do formuláře napsat. Pro lepší představu, jak vypadá takový návrh na zvýšení výživného, se podívejte na vzor ZDE.

Neplacení a následné vymáhání výživného (alimentů)

Neplatí-li rodič výživné, druhý rodič (či zletilé dítě) má dvě možnosti, jak se k penězům dostat skrze vymáhání. První možností je soudní rozhodnutí a druhou je exekuční vymáhání. Obě tyto varianty mají své výhody i nevýhody, které najdete v následující tabulce.

Soudní rozhodnutí Exekuční vymáhání
Rodič (či zletilé dítě) se obrací na soud, který o alimentech naposledy rozhodoval. Oprávněný se obrací přímo na exekutora, který na základě soudního pověření zahájí exekuci.
Soud postihne příjem (bankovní účet) povinného, ze kterého se výživné měsíčně strhává, a jde okamžitě na účet druhého rodiče či zletilého dítěte. Exekutor si sám zjišťuje veškeré informace o povinném plátci alimentů díky pravidelné lustraci.
Oprávněný musí dodat soudu informace o příjmu či bankovních účtech povinného plátce alimentů, což může být nesnadný úkol. Za práci exekutora v případě neúspěšného vymáhání vzniká nutnost úhrady nákladů na vedení exekuce.
V případě, že dojde například ke ztrátě zaměstnání, soudní výkon je zastaven pro nemožnost plnění. U úspěšných exekucí získává oprávněný 100 % dlužné částky.

Alimenty a nová rodina

Založení nové rodiny se projevuje na výši alimentů. Pokud plátce výživného založí novou rodinu, kde sdílí domácnost s novým partnerem, sníží se tím (ve většině případů) jeho náklady. Příjmy nového partnera se započítávají do příjmů plátce výživného, protože se tím zvyšuje životní úroveň plátce, a tak by se měla zvýšit i životní úroveň jeho dítěte z předchozího vztahu. Pokud povinný nesdílí domácnost se svým novým partnerem, pak se příjmy tohoto partnera nezapočítávají a výše výživného se nemění.

Alimenty a hypotéka

Z obecného hlediska nemají žádné úvěry vliv na výši výživného. Kdyby to bylo naopak, mohli by si rodiče brát půjčky či hypotéky, a snižovat tak alimenty. V případě hypoték není odpověď tak jednoznačná. Soudci se ne vždy rozhodují stejně. Na otázku hypotéky nahlíží jedním z těchto tří způsobů:

  1. Soud stanoví výživné bez zohlednění splátek hypoték
  2. Soud zohlední splátky hypotéky rodiče, který pečuje o dítě, jelikož tato hypotéka zajišťuje bydlení dítěti. Naopak hypotéka rodiče, který alimenty platí, se nepočítá, protože dítě z ní nemá žádný užitek a plnění vyživovací povinnosti má přednost před placením hypotéky povinného
  3. Soud zohlední splátky hypotéky rodiče, který je povinen platit alimenty, pokud je stejná nebo nižší než obvyklá výše nájmu za byt v dané lokalitě. Platbu pak soud bere jako oprávněný výdaj za bydlení

Alimenty a insolvence

Ocitne-li se plátce alimentů v insolvenci, pro druhého rodiče to není žádná katastrofa. Při podání insolvenčního návrhu má dlužník povinnost uvést své vyživovací povinnosti. Insolvenční správce poté kontaktuje rodiče, kterému jsou alimenty vypláceny, a později vyplácí výživné místo povinného. Má však nárok na pokrytí vlastní odměny, čímž se výše alimentů trochu sníží.

V případě, že dlužník vyživovací povinnost do návrhu neuvedl, může se o alimenty přihlásit druhý rodič (či dítě, pokud je plnoleté). Stačí zaslat písemné sdělení insolvenčnímu správci, ve kterém rodič uvede informace o řádně placeném, případně i dlužném výživném.

Dobrou zprávou je, že výživné má v insolvenčním řízení přednost před ostatními dluhy. Je tedy vypláceno před ostatními platbami, a navíc v plné výši.

Alimenty od státu – zálohované výživné

Zálohované výživné je pomoc, na kterou mají nárok rodiče, jimž druhý rodič dluží na výživném. Výše těchto záloh by se měla rovnat soudem přiděleným alimentům do maximální výše 3 000 Kč. Rodiče samoživitelé tak mají šanci získat chybějící alimenty od státu. To ovšem vyžaduje splnění dvou podmínek:

  1. Příjem rodiče, který o zálohované výživné žádá, nesmí dosahovat průměrné mzdy.
  2. Rodič už podal trestní oznámení na neplatícího rodiče a zároveň zahájil exekuční vymáhání alimentů.

*️⃣Jak probíhá soud o zvýšení alimentů?

Jednotlivá sezení trvají od 20 minut do 1 hodiny. Pokud tento čas nestačí, pak se většinou odročuje a dojde tudíž k dalšímu soudu. Ten už ve většině případů rozhodne. Během soudu se prokazují příjmy rodičů a náklady rodiče, který se o dítě stará. Soudu se účastní zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, aby dohlédl a zhodnotil sociální situaci v rodině dítěte. Soudní úkony o alimentech jsou osvobozeny od poplatků.

*️⃣Jak přestat platit výživné?

Přestat platit výživné můžete v případě, že je vaše dítě plnoleté a dále nestuduje, či už ukončilo studia a začalo být výdělečně činné. Pokud jsou majetkové poměry (čistá mzda) vás a druhého rodiče přibližně stejné, výživné pravděpodobně nebudete platit, pokud zvolíte střídavou péči o své děti.

*️⃣Do kdy se platí alimenty?

Alimenty nekončí plnoletostí dítěte. Rodi má povinnost platit alimenty, dokud studuje a připravuje se tak na budoucí povolání. Pokud by si dítě vydělávalo samo (ať už prací, či podnikáním), pak ve většině případů povinnost platit výživné zaniká.

*️⃣Je možné získat alimenty zpětně?

Při vymáhání alimentů záleží na tom, za rozsudek soudu už nabyl právní moci. V takovém případě můžete výživné na dítě vymáhat až 10 let zpětně. Jinak máte šanci vymáhat zpětně pouze dobu 3 let.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

Dobrý den.
S bývalým manželem mám dvě děti, od soudu máme přiznanou společnou péči. V době kdy jsme si určovali výši alimentů, dětem bylo 6 a 4 a to na oba 4000,-, nyní je dětem 13 a 15 a alimenty jsou na oba 4800,-. Společně se dělíme o nákladnější položky, jako kroužky, tábor, lyžák, rovnátka. To je hodně individuální a rok od roka se mění, ale přibližně rozpočítané na měsíční částku se pohybuje v rozmezí 1500,- až 2500,- na oba. Děti bydlí se mnou a za otcem jezdí jen na všechny prázdniny a svátky. Vánoční a letní si dělíme na půl.
Nyní bydlím s novým přítelem, se kterým mám 2,5 letou dceru, která chodí do školky. Já si hledám práci, ale zatím bez úspěchu. S penězi těžko vycházíme, kolikrát nemáme ani na zaplacení záloh.
Chtěla jsem se zeptat jestli v tomto případě mohu bývalého manžela žádat o zvýšení alimenty. Vím, že se bude cukat, protože má svůj životní styl, kterého se nechce vzdát. Pracuje jako IT a bydlí u rodičů, kde částečně přispívá na náklady. O jeho platu nic nevím, ale vždy pracoval v tomto odvětví a dřív se mu plat pohyboval kolem 30tisic.
Vím, že při společné péči je domluva jen na rodičích a přes soud to nejde.
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, zajímalo by mě, zda soud při určování výše alimentů může nařídit finanční zprávě kontrolu, zda jeden z rodičů nemá dva ůčty a jako příjem udává pohyb peněz jen z jednoho. Příklad - muž vydělává 40k čistého. Žena, samoplátce DPH, udává příjem cca 15k čistého. Z toku peněz na tomto učtu platí daně a toto dokládá výpisem z daňového přiznání. Ale existuje důvodné podezření, že má dva učty a zásadní část příjmů ji chodí na ten druhý. Jelikož jen náklady na bydlení má 9,5k měsíčně + musí platit jídlo na sebe,dvě děti ve střídavé péči, provoz auta, oblečení,kroužky atd atd...děkuji za odpověď.

Mam dceru 10 roku, pracuji v Rakousku. Mam plat cca 50000 + diety.
Minuly soud mi určil 8 tis, teď bývala žádá 20 tis. Vdala se a má další 2 deti a odvolává se, ze má vyzivovaci povinnost na 3 deti kdežto ja jen na dceru.
Muže soud mi vypočítat výživné i s diet které všeobecně nejsou považovány za příjem?
Platím hypotéku, je mi 55 takze splátka vysoká a pokud budu platit nesmyslné vysoké výživné uz nemusím pracovat v zahraničí protože mi zůstane cca 10 tis…
Nezrikam se povinnosti platit na dceru ale byvalkám staci jit znovu na mateřskou a odvolávat se na nízký příjem… to neni moc fér…

Dobrý den, Lukáši. Není mi jasné jak dlouho platíte zmíněných 8tis měsíčně (kolik bylo synovi v době sepsání dohody). Pokud bývalá přítelkyně byla v té době ještě na mateřské/rodičovské dovolené, tedy by ta částka 8tis z části obsahovala i výživné na ni samotnou, tak je ta částka adekvátní. Ale pokud je ona celou dobu výdělečně činná (OSVČ, zaměstnanec...), tak by se jednalo pouze o alimenty na syna, a částka je velmi vysoká. Dejte si do kalkulačky váš průměrný čistý příjem od toho odečtěte její příjem (dnes tedy včetně příjmu jejího současného přítele, pokud sdílejí společnou 5domácnost) a z tohoto rozdílu, pokud je tedy plusový, vypočtěte max 15% což byste měl platit při střídavé péči 50/50. U vás je rozdělení péče trochu v jiném poměru 60/40,takže bych adekvátně přidala.

Ahoj, zajímá mě, jestli výše výživného, které platím je adekvátní. S bývalou máme téměř střídavou péči (60/40). Malému je téměř 5 let. Kupuji mu stejně věci jako ona, bez jednoho dne v týdnu máme syna téměř stejně. Vozím ho do školky, vyzvedávám si ho ve dnech kdy ho mám. Úterý a víkend a další týden středa, čtvrtek. Platím jí 8tisíc měsíčně na základě dohody kterou jsme spolu sepsali, žádný soud neproběhl. Byl jsem ochotný to platit dokud byla sama, ale již téměř rok má přítele a náklady na život se jí snížili. To, že jsem jí vše nechal a první půl rok po rozchodu jsem jí platil 20tisíc/měsíc není důležité a soud by na to asi ohledy nebral. Jak moc jsem mimo s alimenty, nechci živit i jí a jejího přítele :) Když to snížím například na 5tisíc, tak syn na to nijak nedoplatí, protože mu stejně s manželkou všechno kupujeme (boty, bundy, oblečení) a bereme ho na dovolený, takže jediný kdo utrpí je bývalá... Díky za nějaký objektivní názory.

Já spíš přemýšlím že si dítě ani neudělám, mám super plat a nebudu dávat dospělému dítěti 24000....

Já tohle také nechápu. Máme střídavku, mám příjem o cca 12000 vyšší (makám už 20 let s VŠ). Ale půlku z toho předám vesele manželce, které stačí pracovat 4-5 hodin denně, já 9. Tak přemýšlím úplně kariéru ukončit, protože hodinově má víc a ještě jí musím platit a starat se o děti stejně...Je to o tom, že tu máme komunisticko socialistický kapitalismu, kočkopes...

Dobrý den,
mám od soudu přiznané výživné na syna z roku 2001 (velice nízká částka). Později jsme se domluvili s bývalým partnerem, že bude platit výšší částku, ale nebylo to soudně upraveno. Tuto částku mi až do konce dubna tohoto roku platil. Syn studuje vysokou školu a není výdělečně činný. Otázka zní, jestliže podám v tuto chvíli žádost o zvýšení výživného, nebude mít na tuto žádost vliv to, že mi bývalý partner platil více, než kolik bylo soudně přiznáno?

Děkuji.

Dobrý den, exmanzel mi platí výživné na 2deti(3 roky), mezitím mi ale starší dcera šla na střední školu a mladší na 1.stupen ZŠ, takže jejich náklady se zvýšily. Dohodou ex nechce přispět více, tak váhám, zda dát žádost soudně. Ex se znovu oženil a má další dítě, jeho příjmy neznám. Píše, že by mu alimenty soud spíše snížil. Já jsem si v zaměstnání finančně polepšila od rozvodu. Má cenu se do toho pouštět? Dekuji

Dobrý den, rozcházím se s druhou partnerkou s kterou mám 3 leté dítě. Přičemž již platím výživné na jedno dítě první partnerce upravuje se nějakým způsobem první výživné a bere se v potaz při rozhodování o druhém výživném?

Bohuzel pri stridave peci, pane Jindro, si zeny narokuji i plny prijem noveho partnera, pricemz ony samy kamufluji prijmy na minimalni nutne k preziti. Tedy rozdil muze byt pak opravdu velky,protoze cerne prijmy, ci zamerne zamestnani s nizim prijem... Pak se pri stridavce dostavate i treba k tomu, ze zena s prijemm 25K si navymysli vydaje, nepriznava partnera ci dalsi praci bokem a pozaduje vyzivne o ex partnera a jeho nove partnerky, kdy to muz ebyt treba pri slusnem zamestnani 120K cisteho. A tady to mate, zdanlive chuda zena, na stridavce dostava 20K tisic jen tak. Ackoliv sama realne ma partnera bohateho, s bazenem, auty a jezdina drahe podnikani, ale nemate to jak dokazat...

Kdo to vymyslel?Platit alimenty při sřídavce.To je dnešní rovnoprávnost?Směšné.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Podrobná těhotenská kalkulačka a výpočet termínu porodu

Podrobná těhotenská kalkulačka a výpočet termínu porodu

Jak spočítat termín početí a porodu? Jak velké je miminko v bříšku? Jaká váha je v těhotenství normální? Těhotenská kalkulačka vám to...

Kalkulačka odchodu do důchodu – vzorec a tabulka důchodů

Kalkulačka odchodu do důchodu – vzorec a tabulka důchodů

Chystáte se do starobního důchodu? Zajímá vás předčasný odchod do důchodu a důchodová kalkulačka? Veškeré informace se dočtete v článku! ✔️

Originální životopis zaujme personalistu víc než okoukaná šablona

Jak napsat dokonalý životopis - vzor online zdarma

Jak správně napsat strukturovaný životopis? Co by měl obsahovat a jakých chyb se vyvarovat? Vše o strukturovaném životopisu se dozvíte v...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY