Jak správně citovat knihu, webovou stránku a další

Správná citace zdrojů je v bakalářských a diplomových pracích velmi důležitá. Jen tak se vyhnete tomu, že bude vaše práce označena jako plagiát. Poradíme vám proto, jak správně citovat knihu, obrázky, webové stránky a další zdroje. Citace názorně ukážeme s použitím citační normy APA a ISO 690.

Jak citovat grafJak citovat obrázek
Jak citovat webJak citovat knihu
Jak citovat časopisJak citovat přednášku
Jak citovat zákonJak citovat film
Jak citovat video

Jak správně citovat knihu, webovou stránku a další
Foto: Pixabay

Co je citace

Citace v práci označuje uvedení použitého zdroje. Využívá se v případě, kdy v odborných textech udáváte data či informace, která nepocházejí z vlastního výzkumu. Zpravidla se využívají u teoretických částí. Setkat se můžeme se třemi normami citace, které se běžně používají. Jedná se o:

  • Citační norma ISO 690
  • Citační norma APA
  • Harvardský styl citace

V odborných textech vždy citujte pouze jednou normou či stylem. Kombinace více norem je v rámci jednoho textu nepřípustná a považuje se za hrubou chybu.

Citační norma ISO 690 a APA

Když dva dělají totéž, není to totéž. Tato okřídlená fráze se skvěle hodí pro citační normy. Citační norma ISO 690 i APA jsou běžně používané při citování v bakalářských a diplomových pracích. Každá z nich má trošku jiná pravidla, která je potřeba dodržovat. Konkrétní příklady citací si ukážeme dále v článku.

Některé vysoké školy preferují citační normu ISO 690 jiné APA. Měli byste se proto před psaním bakalářky nebo diplomky informovat o tom, jaký ze stylů škola vyžaduje. Za obecně jednodušší citační normu se považuje APA.

Co je harvardský styl citace

Harvardský styl citace uvádí přímo v textu jméno autora, rok publikace a rozsah stran, které citujeme. Tyto údaje se píšou do kulatých závorek. Na konci práce pak uvedete celé bibliografické citace, které můžete vytvořit pomocí různých online generátorů, pomocí Wordu a případně i ručně.

Zcela přesně se jedná o harvardský systém citace, který označuje jeden ze způsobů odkazování v rámci ISO 690. Harvardský styl, z angličtiny Harvard style se na českých vysokých školách nepoužívá. Mějte to proto, prosím, na paměti.

Jak citovat bakalářskou a diplomovou práci

Ještě uvedeme, že citace, přesněji bibliografické údaje se nepočítají do normostran. Nemůžete je tedy zahrnout do celkového obsahu práce. Pohlídejte si proto, aby byla vaše práce v dostatečném rozsahu.

Jak správně citovat seminární práci a grafy

Na citace se neklade důraz pouze v rámci bakalářských a diplomových prací, ale také na seminárkách. Dá se říct, že pro citování seminárek platí úplně stejná pravidla, jaká platí pro bakalářky a diplomky. Citovat a uvádět zdroje byste měli také u obrázků, grafů, tabulek a závěrů, ke kterým jste nedospěli sami.

Pozor byste si měli dát také na správné citování grafů. Každý graf v práci by měl být očíslován, abyste na něj mohli v práci odkazovat. Vždy v práci používejte řádné označení grafu s číslem. Nepřipouští se v práci odkazovat na „graf výše“ nebo „graf níže“.

Pod grafem tedy uveďte „Graf 1“ a jednou větou jej popište. Dále je potřeba uvést zdroj, ze kterého jste čerpali. Napište tedy název publikace (kurzívou!) a za něj napište číslo stránky, na které může čtenář graf najít. Dále uveďte autora, datum vydání, místo a vydavatele. Zde uvádíme příklad správné citace:

Graf 1. Vliv zálivky na výtěžnost chilli papriček. Pěstujeme chilli celý rok (str. 57), autor Mr. Chilli, 2021, Vydatně pálivé nakladatelství.

Citace grafu podle normy APA

Druhou možností, jak citovat graf, je pomocí normy ISO 690. V tomto případě nejdříve napíšeme číslo grafu. Do hranatých závorek uvedeme, co graf znázorňuje. Nyní následují informace o publikaci. Tu uvedeme „In:“ a přidáme příjmení a jméno autora. Zapomenout nesmíme na jméno publikace, nakladatelství, stranu, na které se konkrétní graf uvádí, rok vydání publikace a celý ISBN kód. Příklad správné citace:

Graf 1. [Vliv zálivky na výtěžnost chilli papriček]. In: PŘÍJMENÍ Jméno autora. Pěstujeme chilli celý rok. Vydatně pálivé nakladatelství, s. 57. 2021, ISBN xxx

Citace grafu podle normy ISO 690

Obě ukázky jsou v tomto případě zaměřeny na tištěnou publikaci. I z nich je občas nutné do své práce převzít graf. Pokud budete mít graf z webové stránky, můžete postupovat stejně, jako byste citovali obrázek.

Jak citovat obrázek

Odborné práce, mezi které se řadí právě bakalářky a diplomky, občas odkazují na nejrůznější obrázky. Už víme, jak citovat graf, nyní se ale pojďme podívat na to, jak můžete snadno ocitovat obrázek. Opět začneme normou APA.

U citace obrázku pomocí normy APA vždy začnete příjmením a jménem autora. Následují informace o tom, kdy byl obrázek zveřejněný. Tato data se uvádějí do kulatých závorek ve formátu rok, měsíc a den. Zpravidla ale stačí pouze rok. Následně uvedete název obrázku, do hranatých závorek typ dokumentu. Následuje název webu, do hranatých závorek datum citace, tentokrát ve formátu rok-měsíc-datum, a nakonec odkaz na konkrétní obrázek. Citace vypadá následovně:

Chilli M. (2022). První plod chilli. [fotografie]. Facebook [2021-04-12]. Dostupné z: facebook.com/photo/?fbid=12345

Citace obrázku podle normy APA

Pokud se rozhodnete citovat obrázek pomocí normy ISO 690, najdeme zde odlišnosti oproti normě APA. Nejdříve kapitálkami uvedeme příjmení a jméno autora. Následuje název obrázku a do hranatých závorek typ nosiče. Následuje „In:“ a název webu nebo knihy, kde se obrázek nachází. Toto blíže specifikujeme v hranatých závorkách. Následují další hranaté závorky s datem citování. Poslední, co musíte do citace uvádět, je dostupnost, tedy odkaz na fotografii. Příklad:

CHILLI M. První plod chilli. [fotografie]. In: Facebook [online][cit. 2021-04-12]. Dostupné z: facebook.com/photo/?fbid=12345

Citace obrázku podle normy ISO 690

Jak citovat webovou a internetovou stránku

Pokud ve své práci použijete informace z webových a internetových stránek, musíte je také uvést jako zdroj. Opět můžeme využít citační normu APA nebo ISO 690. Začneme nejdříve citační normou APA.

Nejjednodušším a přijatelným způsobem citování webových stránek je uvedení příjmení a jména autora. Do kulatých závorek napíšeme rok, měsíc a den, kdy byl konkrétní článek, který z webu citujeme, vydán. Následuje název a podnázev stránky a nakonec dostupnost, tedy odkaz na konkrétní článek. Uvedeme si i příklad:

Fučíková J. (2022, leden, 7). Nejlepší drinky: Recept na nejlepší domácí ořechový domácí likér. Dostupné z: https://www.nejlepsidrinky.cz/rubriky/likery/recept-na-nejlepsi-domaci-orechovy-liker_997.html

Citace webové stránky pomocí normy APA

Druhou možností je pak citační norma ISO 690. Zde postupujeme tak, že nejprve uvedeme autora a rok vydání příspěvku. Následuje název článku a název webové stránky. Před názvem samotné stránky musí být uvedeno „In:“. Do hranatých závorek následuje tzv. nosič, v tomto případě vždy ve tvaru [online]. Následuje datum publikování, do hranatých závorek datum citace, a nakonec odkaz na samotný článek. Příklad zde:

Horák, Lukáš, 2022. Recept na nejlepší vaječný likér neboli vaječný koňak. In: nejlepsidrinky.cz [online]. 2. 1. [cit. 11. 4. 2022]. Dostupné z: https://www.nejlepsidrinky.cz/rubriky/likery/recept-na-nejlepsi-vajecny-liker-neboli-vajecny-konak_869.html

Citace webové stránky podle normy ISO 690

Jak citovat knihu

Ukázali jsme možnosti, jak citovat graf nebo webové stránky. Je čas se podívat na to, jak pomocí nejpoužívanějších citačních norem můžeme citovat knihy, obrázky, časopisy ale klidně i přednášky.

Citovat knihu pomocí citační normy APA je poměrně jednoduché. Je ale potřeba znát několik důležitých údajů. V rámci citace je potřeba uvést příjmení a jméno autora. Do kulatých závorek následně uvedeme rok vydání. Následuje název knihy a do kulatých závorek údaj, o kolikáté vydání se jedná. Následuje místo vydání a název samotného nakladatelství. Citace vypadá následovně:

Chilli M. (2022). Pěstujeme chilli celý rok (2. vyd). Praha: Vydatně pálivé nakladatelství

Citace knihy podle normy APA

Pokud byste chtěli citovat knihu podle normy ISO 690, poradíme vám, jak na to! Nejdříve vyplňte jméno autora a název publikace. Název knihy by měl být vždy psán kurzívou. Nezapomeňte uvést číslo vydání, místo vydání, nakladatele a rok. Nakonec uveďte ISBN. Příklad:

CHILLI M. Pěstujeme chilli celý rok (2. vyd). Praha: Vydatně pálivé nakladatelství, 2022. ISBN xxx

Citace knihy podle normy ISO 690

Bibliografické údaje knihy

Mezi bibliografické údaje knihy se řadí především jméno autora či autorů, název knihy případně i její podnázev, rok vydání, informace o nakladateli, identifikátor ISBN a pokud se jedná o knihu dostupnou online, tak také o dostupnost.

Všechny tyto bibliografické údaje tak nesmí chybět v řádných citacích. Mnohé nástroje pro generování citací zvládají podle identifikátoru ISBN doplnit všechny podstatné informace. Citování knih je proto mnohem jednodušší.

Jak citovat časopis

Během práce můžete využít také informace, které se nacházejí v odborných časopisech. I zde existují jasná pravidla při citování. Pojďme se na ně blíže podívat, ať neuděláte chybu.

Pokud budete citovat časopis pomocí normy APA, začnete příjmením a jménem autora. Následuje rok vydání článku a jeho název. Poté zapíšeme název časopisu, ročník a do kulatých závorek konkrétní číslo vydání. Nakonec uvedeme rozsah stran a máme hotovo. Příklad citace článku:

Chilli M. (2019). Kdy začít předpěstovávat chilli. Měsíčník chilli, 6(1), 15-16

Citace časopisu podle normy APA

Podobně lze citovat časopis či článek normou ISO 690. I v tomto případě se uvede nejdříve autor. Následuje název článku a kurzívou název celého časopisu. Následuje rok vydání, informace, o jaký ročník a jaké číslo se jedná, rozsah stran, na kterých článek najdeme a ISSN. Například:

CHILLI, Mr. Kdy začít předpěstovávat chilli. Měsíčník chilli. 2016, 6(1), 15-16. ISSN xxx

Citace časopisu podle normy ISO 690

Jak citovat přednášku

Poradíme vám, jak ve své bakalářské nebo diplomové práci snadno citovat přednášku. Nejdříve se podíváme na možnosti, které nám nabízí norma APA, poté se podíváme na možnosti citační normy ISO 690.

Přednášku začneme citovat příjmením a jménem přednášejícího. Do kulatých závorek uvedeme rok, měsíc a datum konání přednášky. Následuje název přednášky a místo konání přednášky. Citovat lze následovně:

Novák, J. (2022, 9. březen). SEO pro začátečníky. VUT, Brno, Česká republika.

Citace přednášky podle normy APA

Přednášku můžeme citovat také pomocí normy ISO 690. I zde začneme jménem přednášejícího. Následuje název přednášky a do hranatých závorek uvedeme typ média. Poté doplníme místo konání, pořadatele a datum konání. Například:

Novák, Jan. SEO pro začátečníky [přednáška]. Brno: VUT v Brně, 9. března 2022.

Citace přednášky podle normy ISO 690

Jak citovat zákon a vyhlášku

V odborných pracích se často nevyhneme nutnosti citovat zákon nebo vyhlášku. Pojďme se tedy podívat, jak můžete zákon nebo vyhlášku citovat. Pokud tyto prameny budete v práci uvádět, doporučujeme použít raději citační normu APA.

Pokud chceme citovat podle normy APA, začneme názvem a označením zákona či vyhlášky. Do závorky uvedeme rok účinnosti. Pomocí kurzívy uvedeme název zdroj, a nakonec i dostupnost. Tím je citace dokončena. Příkladem může být tato citace:

§23a odst. 2 písm. a) zákona č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). (2000). Zákony pro lidi.cz. Dostupné z: https://odkaz...

Citace zákona nebo vyhlášky podle normy APA

Druhou možností je citování pomocí normy ISO 690. Zajímavostí je, že citování těchto dokumentů není vázáno normou ISO 690. Pokud ale tuto normu používáte ve své práci, můžete zákony ocitovat tak, že nejdříve uvedete její název. Dále uvedete „In:“ zdroj, kde zákon/vyhlášku najdeme. Doplníme rok vydání a odkaz. Citujte takto:

§23a odst. 2 písm. a) zákona č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné z: https://odkaz...

Citace zákona nebo vyhlášky podle normy ISO 690

Jak citovat rozhovor a film

Jestliže se rozhodnete citovat ve své práci rozhovor, máme pro vás dobrou zprávu. Ten se totiž prakticky necituje a v textu tak stačí rozhovor pouze zmínit odkazem v podobě Novák J. (rozhovor, 6. února 2021). U citační normy ISO 690 postupujeme obdobným způsobem. Odkážeme na rozhovor v textu v podobě NOVÁK, Jan, relevantní informace (například profesor na VŠ), [ústní sdělení]. Brno 6.2.2021. Díky špatné ověřitelnosti informací se ale nedoporučuje v pracích rozhovory uvádět.

Trošku jiná je situace u filmů. Tyto citace již mají konkrétní zásady, jak správně citovat. V případě normy APA uvedeme příjmení a jméno režiséra. Rok vydání filmu do kulatých závorek, název filmu, do hranatých závorek uvedeme informaci, že se jedná o film. Pokračujeme zemí původu a studiem, které film natočilo. Příklad:

Columbus C. (režisér). (2001). Harry Potter a kámen mudrců [film]. Velká Británie: Warner Bros.

Citace filmu podle normy APA

Jestliže máte práci ocitovanou podle normy ISO 690, musíte i film citovat jiným způsobem. Nejdříve uvedete název filmu a jeho nosič. Následuje údaj o režii, země produkce a rok uvedení v zemi produkce. Víc uvádět nemusíte. Příkladem citace je:

Harry Potter a kámen mudrců [film]. Režie Chris Columbus. Velká Británie, 2001

Citace filmu podle normy ISO 690

Jak citovat video

Pojďme se podívat na příklad, jak citovat video. Pokud ve své práci použijete informace z videa, je vhodné jej řádně ocitovat.

V případě normy APA nejdříve napíšete příjmení a jméno autora. Do kulatých závorek rok uvedení videa. Kurzívou následuje název videa, do hranatých závorek uvedete, že se jedná o online video, a nakonec v citaci zmíníte odkaz, na kterém je video dohledatelné. Příklad:

Binance. (2022)- Buying crypto on Binance P2P – How to stay safe [online video]. Dostupnost: https://www.youtube.com/watch?v=XZ4aiovH4fk

Citace videa podle normy APA

Pokud máte v práci citace podle normy ISO 690, měli byste citovat online video následujícím způsobem. Nejdříve napíšete jméno autora. Pokračujete názvem videa a do hranatých závorek uvedete typ nosiče. Kurzívou doplníte název zdroje a do hranatých závorek typ videa. Doplníte vydavatele, rok vydání a opět do hranatých závorek datum citace. Nakonec přidáte odkaz na video. Citace vypadá následovně:

Binance. Buying crypto on Binance P2P – How to stay safe [online]. YouTube. [Video]. Binance, 2022. [12.4.2022] Dostupnost: https://www.youtube.com/watch?v=XZ4aiovH4fk

Citace videa podle normy ISO 690

Jak citovat obrázky v bakalářské práci

Obrázky se v bakalářských pracích vyskytují velmi často. Ať už se jedná o nejrůznější fotografie například laboratorního vybavení, částečně se může jednat o grafy, ilustrační obrázky ale i mapy. Obrázky v bakalářské práci se citují nejčastěji normou APA, zvolit můžete také citační normu ISO 690. Obě tyto metody jsme popsali výše v článku.

Jak citovat elektronické zdroje

Mezi elektronické zdroje se počítají především různé webové stránky, videa ale klidně i online filmy. To vše můžete v rámci svých prací bezproblémově použít. Jediným předpokladem je samozřejmě správné ocitování použitého zdroje. Všem elektronickým zdrojům se věnujeme výše v našem článku. Můžete tak najít, jak citovat webové stránky, jak citovat videa či filmy.

Mezi elektronické zdroje se může řadit také Wikipedie. Tu v článku zmíněnou nemáme, a to zcela ze zřejmých důvodů. Použití Wikipedie jako zdroje není ve většině prací akceptovatelné. Máme pro vás ale malý tip. Wikipedie má poměrně dobře vypracované zdroje ve svých článcích. Na konci stránky pak naleznete kompletní seznam použitých zdrojů. Vyberte si proto zdroj, který se vám do práce hodí a ten ocitujte. Jednoduché, a přitom velmi účinné.

Generátor citací a citace online

Generátor citací se může hodit zejména v případě, kdy máte velké množství citací, a chcete si v nich udržovat pořádek a korektnost. Využít můžete například generátor citací citace.com. Ten cituje podle normy ISO 690. Pro ukládání citací bude potřeba se přihlásit do Citace PRO. Údaje vám zpravidla poskytne vaše univerzita. Licenci si ale můžete sami pořídit.

Druhou možností citací online je webová stránka generator-citaci.cz. Ta se ale zaměřuje pouze na citace webových stránek, a to dle normy ISO 690. Zahraniční webovou stránkou, která umí citovat jak podle normy ISO 690 tak i podle normy APA je citationmachine.net. Jedná se ale o placený nástroj, na stranu druhou vám může psaní diplomky či bakalářky významně usnadnit.

Co je Scopus databáze

Scopus databáze je určená především pro odborníky ve svém oboru, vhodná může být ale také pro psaní bakalářských a diplomových prací. Jedná se totiž o multioborovou citační databázi, která obsahuje nepřeberné množství odborné recenzované literatury. Je dostupná pouze pro registrované uživatele. Všechny časopisy a knihy, které najdete v této databázi jsou každý rok kontrolovány tak, abyste zde našli skutečně jen to nejkvalitnější, co můžete v rámci vědeckých publikací objevit.

Word citace

Citovat můžete také přímo ve Wordu! Ve starších verzích najdete možnosti citace pod záložkou „Odkazy à Vložit citaci“. U novějších verzích pak musíte otevřít „Reference à Vložit citaci“. Jednoduše umístíte kurzor na konec textu, který potřebujete ocitovat a kliknete na vložit citaci. Vybrat si přitom můžete, zda chcete citovat podle normy APA, ISO 690 nebo jiných citačních norem.

Word disponuje seznamem základních pramenů, mezi které se řadí například knihy, referáty a tak dále. Doplníte všechny údaje o prameni a Word připraví citaci v textu a na konci dokumentu sepíše seznam bibliografie.

Na první pohled se zdá, že se jedná o skvělého pomocníka. To je sice pravda, občas ale může tento program od Microsoftu pozlobit a citace nebude zcela korektní. Doporučujeme proto vytvořit citace ručně, případně je po Wordu důkladně zkontrolovat. Vyhnete se tak mnoha problém při odevzdávání vaší práce.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Co je normostrana a jaký má počet znaků + Word

Co je normostrana a jaký má počet znaků + Word

Kdo někdy psal seminární práci, bakalářskou práci, diplomovou práci nebo knihu, setkal se s pojmem 1️⃣normostrana. Může se to zdát jako...

Výpadky Google nejsou běžné. Když k nim ale dojde, znamená to starosti pro miliony lidí.

Aktuální výpadky Google - proč nefunguje

Nefunguje vám Google, nebo některá z jeho služeb? Co dělat, když se vám nenačítají e-maily? Kde jsou aktuálně výpadky? Odpovědi najdete v...

Originální životopis zaujme personalistu víc než okoukaná šablona

Jak napsat dokonalý životopis - vzor online zdarma

Jak správně napsat strukturovaný životopis? Co by měl obsahovat a jakých chyb se vyvarovat? Vše o strukturovaném životopisu se dozvíte v...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY