Neobvyklá jména pro kluka – staročeská i cizokrajná

Čekáte chlapečka a chtěli byste mu vybrat nějaké pěkné neobvyklé jméno? Připravili jsme pro vás seznam těch nejzajímavějších staročeských i cizokrajných, staročeských i nových jmen, mezi nimiž možná najdete to pravé pro svou novorozenou ratolest. U každého jména najdete i jeho význam a původ.

staročeskáseverská (germánská)
orientálnířeckálatinská

Neobvyklá jména pro kluka
Foto: Profimedia

Stará česká jména pro chlapečka

Nejprve se pojďme pohroužit do minulosti a oprášit stará česká jména, která kdysi bývala v módě. Vybrali jsme pro vás deset nejpozoruhodnějších.

Andělín

 • mužský protějšek jména Andělína, české obdoby řeckého jména Angelika (Angelina)
 • odvozené od božího posla, anděla
 • v současné době je v ČR 51 nositelů tohoto jména
 • existuje i velmi řídká mužská varianta - Andělín

Bivoj

 • staré české jméno odvozené od slovesa "bít", znamená "bojovník", "ten, který se bije"
 • v současné době je v ČR 17 nositelů tohoto jména
 • ženská varianta neexistuje

Bohdar

 • stará česká obdoba řeckého jména Teodor
 • znamená "boží dar" (se stejným významem máme i jméno Božidar)
 • vzniklo ze slovního spojení "Bohem daný", "Bohem darovaný"
 • údaje o počtu nositelů tohoto jména v ČR chybí
 • existuje i častější varianta - Bohdan

Horymír

 • staré jméno slovanského původu, jehož význam nebyl přesně určen
 • je zřejmě odvozeno od hor a míru, znamená tedy něco jako zjednatel míru v horách, ochránce hor
 • v současné době je v ČR 160 nositelů tohoto jména
 • velmi řídká ženská varianta je Horymíra

Chrudoš

 • archaické české jméno odvozené od slovesa "chruditi" (slábnout, oslabit)
 • znamená "ten, který slábne" nebo "ten, který oslabuje"
 • v současné době je v ČR 22 nositelů tohoto jména
 • ženská varianta neexistuje

Rastislav

 • archaická verze jména slovanského jména Rostislav
 • pochází ze sloves "rasti", tedy "množit", "rozrůstat" a slova "slavit"
 • znamená "ten, který množí slávu"
 • v současné době je v ČR 445 nositelů tohoto jména
 • řídká ženská varianta je Rastislava (Rostislava)

Radúz

 • staré české jméno, které proslavil Julius Zeyer dílem Radúz a Mahulena
 • pochází od slova "radost"/"radovat se", znamená "radostný"
 • v současné době je v ČR 50 nositelů tohoto jména
 • přímá ženská varianta neexistuje

Spytihněv

 • staré slovanské jméno, které znamená "náchylný k hněvu" nebo "marně se hněvající"
 • v současné době je v ČR pouze 5 nositelů tohoto jména
 • používá se jen u nás a v Polsku, kde mají obdobu Spicygniew
 • ženská varianta neexistuje

Vavřinec

 • jedná se o českou obdobu latinského jména Laurentius, Lorenc
 • je odvozené od slova "vavřín" (lat. "laurus")
 • v současné době je v ČR 197 nositelů tohoto jména
 • ženská podoba existuje jen v latinské verzi, a to Laura, Laurina

Živan

 • slovanské jméno s významem "život", "živoucí"
 • neslovanskou obdobou tohoto jména jsou Zoé, Vivian, Vitus a Vitalik
 • v současné době je v ČR 18 nositelů tohoto jména
 • ženskou podobou tohoto jména je o něco populárnější Živa

Chtěli byste znát termín svého porodu? Vyzkoušejte tuto kalkulačku.

Nejste si zatím jistí pohlavím dítěte? Vyzkoušejte tuto kalkulačku.

Neobvyklá jména cizokrajného původu a jejich původní význam

Dále jsme pro vás připravili obsáhlý seznam neobvyklých jmen rozdělený podle původu. Některá z těchto jmen jsou sice poměrně běžná v zahraničí, ale u nás se používají zřídkakdy anebo vůbec. V závorce za jménem najdete vysvětlení, co dané jméno původně znamenalo. U jmen, kde je etymologie nejasná, jsme použili alespoň přibližný význam.

– severského (germánského) původu

Axel (otec míru)

Bernhard (drsný jako medvěd)

Berthold (skvělý vládce)

Bertram (zářící havran)

Cedrik (milovaný)

Derek (požehnaný vládce)

Dietrich, Jetřich (vládce lidu)

Donar (hrom, severský bůh síly Thor)

Edison (syn Edvarda)

Egon (ostří meče)

Emerik, Imrich (vládce)

Erazim (milovaný, chtěný)

Ernest(ýn) (vážený)

Finn (světlý)

Fridolín (mírumilovný vládce)

Gastón (původem z francouzské oblasti Gaskoňsko)

Gavin (bílý jestřáb)

Gerald (vládce s oštěpem)

Gilbert (jasný slib)

Gleb (boží potomek)

Glenn (údolí)

Graham (šedé stavení)

Gottfried (boží mír)

Gulliver (nenasytný, chtivý)

Gunar (severský válečník)

Gustav(o) (boží pomocník)

Hamilton (holý vrch)

Heinz (pán domu)

Helmut (zdravá mysl, ochrana)

Helmar (divoký boj)

Henry(k) (pán domu)

Herbert (zářící zbroj)

Heřman (voják)

Horst (lesní muž)

Humbert (slavné medvídě)

Ivar (střelec)

Judoc, Jošt (bojovník)

Kelvin (úzká řeka)

Ken (pohledný)

Klaus (vítězství lidu)

Knut (uzel, smyčka)

Konrád, Kunz (statečný rádce)

Kurt (vlk)

Kylián (jasná hlava)

Lambert (světlo na zemi)

Lars (korunován vavřínem)

Lennart, Linhart (odvážný jako lev)

Lothar (slavný bojovník)

Maddox (syn štěstěny)

Manfréd (muž míru a jistoty)

Marduk (býček boha slunce Utu)

Milton (z města s mlýnem)

Morten (oddaný bohu Marsu)

Nils, Nigel, Niall (vítězný)

Nelson (syn vítěze)

Nolan (vítězný)

Norbert (severní zář)

Norman (muž ze severu)

Norris (severský)

Odin, Oden (bouřlivý)

Olaf, Olev (památka předků)

Oleg (svatý, požehnaný)

Osborn (bůh-medvěd)

Osman, Osmar (boží sláva)

Osvald (boží vládce)

Otokar (kdo střeží bohatství, bdělý)

Otomar (slavné bohatství)

Ralf (vlčí rádce)

Randolf (vlčí štít)

Redmond (ochranná rada)

Reinhard, Reino (statečný rádce)

Reinhold, Reino (vládcův poradce)

Roderik (slavný vládce)

Roland (slavná země)

Rupert, Ruprecht (zářná sláva)

Sander (ochránce lidu)

Sigfríd (vítězný mír)

Sigmund, Zikmund (vítězná ruka, ochránce)

Stuart (ochránce domova, opatrovník)

Tanel (Bůh je můj soudce)

Theobald, Tibald (odvážný lid)

Thorvald (vládce boha Thora, vládce nad bouří)

Torsten (kámen boha bouře Thora)

Torvi(d) (bouřlivý)

Tristan, Tristram (dusot, odvážný)

Ulrich (bohaté dědictví)

Urban (měšťan)

Valdemar, Waldemar (slavný vládce)

Verner (ochránce)

Vernon (jarní, kvetoucí, plný životní síly)

Vilibald, Willibald (odvážná touha)

Vilmar (slavná touha)

Walter (velitel armády)

Will(iam), Wilhelm (rozhodný ochránce, pevná síla)

Winston (radostný kámen)

Wolfram (vlk-havran)

Yvo (lukostřelec)

– maďarského původu

Andor (mužný - maď)

Ervin (válečný přítel - maď)

Ferenc (svobodný člověk - maď)

Gábor (Bůj je moje síla - maď)

Ištván (koruna)

– orientálního původu

Akim, Achim, Ioachim (Bohem schválený)

Ábel, Havel (lehký vánek)

Abrahám (otec mnoha)

Aladin (výtečnost náboženství)

Almir (princ)

Ámos (Bohem nesený)

Baltazar (Bůh chraň krále)

Daniar (vzdělaný, moudrý)

Duong (mužný)

Eliáš (mým pánem je Bůh)

Evan (skála)

Hasan (pohledný)

Ibrahím (otec mnoha)

Imanuel, Manuel (Bůh je s námi)

Ismael (Bůh nás vyslyší)

Izák (smějící se)

Izajáš (Bůh spasí)

Jordán (tekoucí voda)

Kaleb (pes, oddaný Bohu)

Kasper, Kašpar (strážce pokladu)

Malik (svrchovaný vládce)

Melchior, Melichar (Bůh je světlo)

Mio (krásná třešeň)

Mohamed (chvályhodný)

Mustafa (vyvolený)

Nader (výjimečný, jedinečný)

Nadim (přítel, společník)

Natan(ael) (Bůh obdařil)

Nazar (původem z Nazareta)

Noe (odpočinek)

Ravil (poutník / jarní slunce)

Ruben (spatřit syna)

Saleh (věřící, oddaný víře)

Sámer (společník ve večerní konverzaci)

Samson (sluneční dítě)

Sofian (oddaný)

Takaši (ctihodný)

Tarik (jitřní hvězda)

Timur (železo)

Uriáš, Uriel (Bůh je mé světlo)

Yusuf, Youssif (Bůh navyšuje)

Zayn (půvab, krása)

– řeckého původu

Anatol (východ Slunce)

Ambrož (božský, nesmrtelný)

Andriel (bojovník)

Arkádij (původem z oblasti Arkadia)

Arsen(ij) (mužný, odvážný)

Barnabáš (syn povzbuzení)

Bartoloměj (syn Talmajův, oráč)

Dimitrij (věřící)

Dionýs (boží dítě, řecký bůh vína)

Erasmus (milovaný, chtěný)

Fábio, Fabián

Fedor (boží dar)

Fidel (věrný)

Georgij (oráč, zemědělec)

Greg(orij) (bdělý, hbitý)

Hektor (vytrvalý)

Heliodor (dar Slunce)

Hieroným(us), Jeroným (svaté jméno)

Ikar(us) (ten, který dosáhne do nebe)

Isidor (dar bohyně Isis)

Kiril (Pán)

Kleofáš (otcova sláva)

Kosmas (vesmír)

Leander (lví muž)

Leonidas (lví syn)

Lysandr (osvoboditel)

Metódios, Metoděj (za cílem jdoucí)

Napoleón (původem z Neapole)

Nestor (navrátilec)

Nikandr (vítězný muž)

Nikodém (vítězství lidu)

Odysseus (syn bolesti)

Oktavián (osmý)

Pankrác (všemocný)

Plató(n) (širokoramenatý)

Serafím (zapálený, plamenný, planoucí)

Sotiris (záchrana, spása)

Stavros (kříž)

Theodor(us), Tadeus, Ted (boží dar)

Theofan (boží zjevení)

Timotheos, Timotej, Tim (ten, kdo ctí Boha)

– latinského (románského) původu

Albín (bílý)

Aurelián (zlatý)

Dexter (pravý, pravosměrný)

Faust (šťastlivec)

Galileo (původem z izraelské oblasti Galileo)

Horác(io) (časoměřič)

Hyacint (hyacint)

Christián (následovník Krista)

Ignát (plamenný, nezkrotný)

Justýn (spravedlivý)

Kajetán (původem z italského města Gaeta)

Kastor (zářný, skvělý)

Kliment, Klementýn (milostivý)

Kornelius (rohatý)

Laurent(ýn), Lorenc (vavřín)

Leontýn (jako lev)

Livius (plamenný, hořící závistí)

Lucián, Lucius, Luciáš (světlonoš)

Mauricius, Mořic (mourovatý, tmavý)

Nero (vážný, přísný)

Rémus (dvojče)

Renát (znovuzrozený)

Salvátor, Salvador (spasitel)

Saturn(us), Saturnin (bůh úrody a zemědělství)

Sergej, Servác (sloužící)

Severín (vážný, přísný)

Silvestr (lesní muž)

Sebastián, Šebestián (úctyhodný)

Terentius, Terenc, Terry (hladký, jemný)

Titus (obří, silný)

Valér (silný, zdravý, dobře prospívající)

Vincenc, Vincent (dobyvatel)

 • španělského původu:

Diego (chraň Bůh)

Franko (svobodný / původem z Francie)

Felipe (přítel koní)

Miguel (ten, kdo se vyrovná Bohu)

Orlando (světoznámý, slavný)

Pablo (pokorný)

Pedro (kámen, skála)

Ramón (ochranná rada)

Raúl (vlčí rádce)

Ricardo (odvážný vládce)

Zorro (mazaný jako liška)

 • italského původu:

Florián, Florentýn (kvetoucí, vzkvétající)

Francisko (svobodný / původem z Francie)

F(r)ederiko (mírumilovný vládce)

Marian (oddaný bohu Marsu)

Matteo (Boží dar)

Neptun (římský bůh moře)

Paolo (pokorný)

Romeo, Romul(us) (Říman)

Stefano (korunovaný)

 • francouzského původu:

Marlon (malý sokol)

Pascal (velikonoční)

Pierre (kámen, skála)

...další jména slovanského původu

Bohuš, Borek, Budislav, Ctibor, Ctimír, Ctislav, Česlav, Dobromír, Dragan, Duchoslav, Goran, Hostivít, Hvězdoslav, Chranibor, Jacek, Jánoš, Jarolím, Jaroš, Jasan, Ješek, Jerguš, Kazimír, Krasomil, Křesomysl, Laco, Lesan, Lešek, Lidumil, Ludovít, Lubor, Maroš, Matuš, Matvěj, Mečislav, Měšek, Miro, Nepomuk, Nezamysl, Olbram, Pavlín, Pomněn, Pravdomil, Pravomír, Přibyslav, Radan, Radegast (Radhošť), Radivoj, Ruslan, Řehoř, Slavoj, Soběslav, Střezimír, Svatopluk, Svatoslav, Šťáhlav, Toman, Vadim, Věnceslav, Vlad(an), Vojmír, Všemír, Záviš, Zbyhněv (Zbigněv), Zderad, Zlatan, Zlatoslav, Zoran, Želibor

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výpočet pohlaví dítěte

Výpočet pohlaví dítěte: Jak to funguje? Pomůže kalkulačka?

Můžeme pomocí výpočtu pohlaví zjistit, co se nám narodí? Je to opět výplod bujné fantazie nastávajících rodiček, nebo na tom skutečně něco...

Kdy je mezinárodní den otců?

Kdy je mezinárodní den otců?

Den otců slaví v různých zemích na světě v různých termínech. Podívejte se, kdy se slaví u nás a kdy v zahraničí. Inspirujte se tipy na...

dite-v-autosedacce.jpg

Vybíráme autosedačku - druhy, rady a tipy

Jak vybrat autosedačku pro miminko? Jaké jsou ty nejlepší autosedačky na trhu? Jak oblékat miminko do autosedačky? Odpovědi najdete v...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY