Nobelova cena: Seznam oceněných osobností a kontroverze

Nobelova cena je nejprestižnější ocenění, které může vědec, spisovatel nebo člověk usilující o mír získat. V článku se dozvíte, za jaké zajímavé objevy ji vybrané české i zahraniční osobnosti obdrželi. Prozradíme vám i další informace ohledně nominací, předávání ceny i kontroverze, které se s cenou pojí.

Nobelova cena: obecné informace – Nobelova cena 2023 – Češi a Nobelova cena Jednotlivé Nobelovky

Nobelova cena medaile Foto: Profimedia

Nobelova cena: Za co se uděluje, kdy a jakou má finanční hodnotu?

Nobelova cena je každoročně udělované nejprestižnější ocenění za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě. Poprvé byla předána roku 1901 na základě poslední vůle vědce a vynálezce dynamitu – Alfreda Nobela. Lze ji získat v 5 oblastech:

 • literatura,
 • chemie,
 • fyzika,
 • mír,
 • fyziologie a lékařství.

Existují také další ceny (např. Nobelova cena za ekonomii). Ty se udělují na památku slavného vědce, a to ve stejnou dobu jako hlavních 5 cen – v den výročí Nobelovy smrti (10. 12.). Předává je švédský král ve Stockholmu (kromě Nobelovky za mír, ta se uděluje v norském Oslu). Vítězové získají medaili, osobní diplom a finanční odměnu ve výši 8 milionů švédských korun, která se vyplácí z fondu (resp. majetku Alfreda Nobela).

Medaile vypadají stejně již od roku 1902. Na přední straně je vyobrazený samotný zakladatel a datum jeho narození i úmrtí, na zadní straně jsou vyryty dvě ženy a nápis: „Inventas vitam iuvat excoluisse per artes.“, který v překladu do češtiny znamená: „Vynálezy zlepšují život, jenž je zkrášlován uměním.“ Kromě toho se na zadní stranu medaile vždy vyrývá jméno laureáta.

Diplom nemá na rozdíl od medaile jednotnou podobu. Jedná se vždy o originální grafické dílo. Nicméně sdělení, za co byla cena udělena, se v čase příliš nezměnilo.

Nobelova cena: Podmínky, výbor, hlasování a vyhlášení

Udílení Nobelovy ceny má svá pravidla:

 • od roku 1968 ji mohou sdílet max. 3 osobnosti,
 • kandidáti mohou být nominováni vícekrát a také cenu vícekrát získat,
 • od roku 1974 může Nobelovku získat i osoba, která byla vyhlášena vítězem, ale zemřela před slavnostním předáním (jinak zemřelé osoby nominovat nelze).

Nominovat kandidáty na Nobelovu cenu mohou podle daného oboru pouze:

 • členové Královské švédské akademie věd a dalších významných institucí,
 • laureáti (již ocenění lidé) Nobelovky za daný obor,
 • univerzitní profesoři ze Švédska, Dánska, Finska, Islandu a Norska a profesoři ze stockholmského Karolinska Institutet,
 • významní vědci určení Akademií věd,
 • lékaři a přírodovědci vybraní podle uvážení Nobelova shromáždění,
 • prezidenti literárních společností,
 • členové národních shromáždění a vlád,
 • členové mezinárodních soudů.

Výbor vybírá v rámci každého oboru kolem 250 osob, a to vždy do 1. února. Nicméně, nominace kandidátů i hlasování je utajené po dobu 50 let. Vyhlašování „vítězů“ za jednotlivé obory probíhá na začátku října, přičemž laureáti se oznamují den po dni.

Nobelova cena 2023: Datum slavnostního předání a kandidáti

V letošním roce se bude Nobelovka předávat v neděli 10. 12 2023. A přestože seznam kandidátů zveřejňuje Nobelův výbor až po 50 letech, konkrétní navrhovatelé tuto podmínku dodržovat nemusejí. I proto se už od ledna ví, že jedním z nominovaných na Nobelovu cenu za mír je i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

A stejně jako loni a předloni, se i letos nominace na tuto cenu pojí s dalšími jmény, která nějakým způsobem souvisejí s válkou na Ukrajině nebo lidskými právy v Rusku. Nominováni jsou také například turecký prezident Erdogan, ruský opoziční politik Navalnyj či publicista Vladimir Kara-Murza.

V roce 2021 a 2022 bylo ocenění uděleno ruskému novináři Muratovi a aktivistům z Běloruska, Ukrajiny a Ruska. Proto se odborníci domnívají, že v tomto roce Nobelovku už nikdo z těchto zemí nezíská. Podle norského analytika Henrika Urdala je totiž „nezbytné zaměřit reflektory i na další mezinárodní problémy v jiných částech světa.“

Nobelova cena: Češi

Doposud získali Nobelovu cenu pouze dva Češi. Poprvé byla udělena Jaroslavu Heyrovskému v roce 1959 za objev polarografické analýzy (slouží k určování výskytu a koncentrace redukovatelných nebo oxidovatelných neznámých látek v roztoku, pozn. red.). O 25 let později (v roce 1984) ji získal Jaroslav Seifert za básně, které „svou smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti“.

Nobelova cena za literaturu

Nobelova cena za literaturu se uděluje za nejvýznačnější literární dílo v ideálním směru. Přečtěte si, kteří vybraní slavní autoři toto ocenění v minulosti získali.

Vítězové Nobelovy ceny za literaturu
Jméno Důvod získání Nobelovky Rok ocenění
Henryk Sienkiewicz Quo vadis 1905
Rabíndranáth Thákur Gitanjali 1913
Romain Rolland Jan Kryštof 1915
Thomas Mann Buddenbrookovi 1929
Ernest Hemingway Stařec a moře 1952
Jaroslav Seifert za poezii 1984
Günter Grass Psí roky 1999
Alice Munroová za mistrovství současné povídky 2013
Bob Dylan za vytvoření nové formy básnického vyjádření 2016
Annie Ernauxová za odvahu a pronikavost, s níž odhaluje kořeny, odcizení a překážky lidské paměti 2022

Nobelova cena za chemii

Nobelova cena za chemii je ocenění, které se uděluje za zásadní vědecký výzkum nebo vynález v tomto oboru. V tabulce níže uvádíme několik laureátů a jejich objevy.

Vítězové Nobelovy ceny za chemii
Jméno Důvod získání Nobelovky Rok ocenění
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer za výzkum organických barviv a hydroaromatických sloučenin 1905
M. Curie-Skłodowská za izolaci čistého radia 1911
Alfred Werner za práce na slučování atomů v molekulách 1913
Hans Fischer za výzkum haeminu a chlorofylu 1930
Walter Norman Haworth za práci na sacharidech a vitamínu C 1937
Sir Robert Robinson za výzkum rostlinných produktů, zvláště alkaloidů 1947
Jaroslav Heyrovský za objev polarografické analýzy 1959
Melvin Calvin za výzkumy využívání oxidu uhličitého v rostlinách 1961
Aaron Klug za rozvoj krystalografického elektronového mikroskopu 1982
Richard R. Ernst za příspěvek k rozvoji vysoce rozlišitelné nukleární magnetické rezonance (NMR spektroskopie) 1991
P. J. Crutzen, M. J. Molina, F. S. Rowland za práce na chemii atmosféry, zejména ozónu 1995
O. Šimomura, M. Chalfie, R. Y. Tsien za objev a výzkum zeleného fluorescenčního proteinu 2008
J. B. Goodenough, M. S. Whittingham, A. Jošino za vývoj lithium-iontových baterií 2019

Nobelova cena za fyziku

Nobelova cena za fyziku se uděluje od roku 1901 za zásadní vědecký výzkum či vynález v oboru. V tabulce uvádíme několik zajímavých objevů a oceněných osobností.

Držitelé Nobelovy ceny za fyziku
Jméno Důvod získání Nobelovky Rok ocenění
Wilhelm Conrad Röntgen za objev záření následně pojmenovaného jeho jménem 1901
M. Curie-Skłodowská, P. Curie za výzkumy radioaktivity 1903
Albert Einstein za vysvětlení fotoelektrického jevu a za zásluhy o teoretickou fyziku 1921
Victor Franz Hess za objev kosmického záření 1936
Frits Zernike za objev fázově kontrastní metody, zejména za vynález fázově kontrastního mikroskopu 1953
Hans Albrecht Bethe za příspěvky k teorii jaderných reakcí, zejména objevy týkající se získávání energie ve hvězdách 1967
Dénes Gábor za objev a  rozvoj holografie 1971
Subrahmanyan Chandrasekhar za teoretický výzkum fyzikálních procesů důležitých pro strukturu a vývoj hvězd 1983
Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji a William Daniel Phillips za rozvoj metod ochlazování a  záchytu atomů pomocí laserového světla 1997
Žores Ivanovič Alfjorov za zásadní práci v oboru informační a telekomunikační technologie 2000
Andre Geim a Konstantin Novoselov za objev grafenu 2010
Reinhard Genzel a Andrea Ghezová za objev supermasivního objektu v jádře naší galaxie 2020

Nobelova cena za mír

Nobelova cena za mír se uděluje osobě nebo organizaci, která přispěla k bratrství mezi národy, zasloužila se o zrušení či eliminaci existujících armád či zajistila pořádání a propagaci mírových kongresů.

Tuto cenu bohužel provází několik kontroverzních událostí, kvůli kterým ztrácí na důvěryhodnosti. Například myanmarská politička a držitelka Nobelovky z roku 1991 – Aun Schan Su Ťij byla obviněna z neučinění opatření zabraňujících tamní genocidě muslimské menšiny Rohingů. V tabulce níže uvádíme seznam vybraných laureátů, kteří získali Nobelovu cenu za mír.

Držitelé Nobelovy ceny míru
Jméno Důvod získání Nobelovky Rok ocenění
Theodore Roosevelt za vyjednání ukončení rusko-japonské války 1906
Martin Luther King za úsilí týkající se ukončení rasové diskriminace v USA 1964
sv. Matka Tereza za práci pro nejpotřebnější (charitativní činnost) 1979
Michail Gorbačov za pomoc k  navrácení demokracie do SSSR 1990
Nelson Mandela za zásluhy zrušení apartheidu (oddělování černošské populace od bělošské) v Jihoafrické republice 1993
Barack Obama za mimořádné snahy řešit problémy s důrazem na právo a dialog 2009

Nobelova cena za fyziologii a lékařství

Nobelova cena za fyziologii a lékařství se uděluje každoročně od roku 1901 za významné objevy z této oblasti. Za tu dobu ji obdrželo 255 osob (213 mužů a 12 žen).

I toto ocenění bohužel provází několik kontroverzí (např. někteří laureáti si ji nezasloužili, protože nebyli první, kteří na daný objev přišli nebo se na výzkumu dostatečně nepodíleli). Ať už je pravda jakákoliv, níže uvádíme jména několika vědců, kteří tuto Nobelovu cenu získali.

Držitelé Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
Jméno Důvod získání Nobelovky Rok ocenění
Emil von Behring za objev léčby krevním sérem proti záškrtu 1901
Ronald Ross za prokázání vzniku malárie v organismu a práci na preventivních opatření nemoci 1902
N. Tinbergen, K. Lorenz a K. von Frisch za objevy organizace a vyvolání individuálního a sociálního vzorového chování 1973
G. B. Elionová, Elion, Hitchings za objev léku proti leukémii 1988
L. B. Bucková, R. Axel za výzkum čichového systému a určení genů řídících vnímání vůní 2004
F. Barré-Sinoussi, L. Montagnier za objev viru HIV v bílých krvinkách pacientů se zvětšenými lymfatickými uzlinami (počáteční stádium AIDS) a v krvi pacientů (v pokročilém stádiu) této nemoci 2008

#️⃣ Kdo uděluje Nobelovu cenu?

Od roku 1902 předává všechny Nobelovy ceny 10. 12. švédský král ve Stockholmu (kromě Nobelovy ceny za mír, která se uděluje v norském Oslu).

#️⃣ Za co se uděluje Nobelova cena?

Nobelova cena se uděluje každoročně za významné vědecké objevy v oboru fyziky, chemie, fyziologie a lékařství, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě.

Zdroj:

 • cs.wikipedia.org,
 • converter.cz,
 • seznamzpravy.cz.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Návod jak nakreslit pěticípou a šesticípou hvězdu krok za krokem

Návod jak nakreslit pěticípou nebo šesticípou hvězdu krok za krokem

Také je kreslení jakékoliv hvězdy vaše noční můra a ne a ne přijít na to, jak docílit pravidelného tvaru? Podívejte se na náš návod!

Mona Lisa obraz v Louvru

Mona Lisa: Jaké šifry obraz ukrývá?

Mona Lisa uchvacuje svět po staletí. Přečtěte si o nejpozoruhodnějších záhadách, které se s obrazem pojí. Najdete zde i další informace o...

Jak správně citovat knihu, webovou stránku a další

Jak správně citovat knihu, webovou stránku a další

Podívejte se, jak správně citovat knihu, webovou stránku, grafy a další zdroje. Citování v bakalářské nebo diplomové práci nemusí být...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY