Jednotka kWp: Přepočet kWp na kWh, fotovoltaika, solární panely

S jednotkou kWp měli určitě čest ti, kteří se rozhodli zařídit v domě či na svém pozemku fotovoltaickou elektrárnu. Jednotka kWp je informovala o výkonu jejich zařízení, a navíc její hodnota rozhodovala o tom, zda dotyčný získá na svou domácí elektrárnu dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.

Jednotka kWp: Přepočet kWp na kWh, fotovoltaika, solární panely
Foto: Pixabay

Co to je kWp, kWp jednotka

kWP neboli Kilowatt-peak je jednotka výkonu fotovoltaického panelu, popřípadě celé solární elektrárny za plného slunce, jinými slovy jde o jednotku špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE) při standardních testovacích podmínkách (STC). Konkrétně jde o následující tři podmínky, se kterými se při testování a měření počítá:

  • fotovoltaický panel byl měřený při intenzitě kolmo dopadajícího slunečního záření s hodnotou E = 1 kW/m2 (E = 1000 W/m2)
  • světelné spektrum vyjádřené hodnotou Am = 1,5
  • Teplota panelu T = 25 °C (výkon ideálně umístěného fotovoltaického panelu za plného slunce).

Přepočet (převod) kWp na kWh, jednotka výkonu a jednotka práce

Podle E.Onu solární panely o výkonu 1 kWp v podmínkách České republiky vyrobí cca 950 kWh elektřiny a průměrná menší solární elektrárna s výkonem 4 kWp vyrobí ročně 3800 kWh elektrické energie, která může pokrýt roční spotřebu běžného panelákového bytu.

Jednotka kWh neboli kilowatthodina se také vztahuje k energetice a v rámci fotovoltaiky udává skutečnou hodnotu vyrobené energie. Jedná se o jednotku elektrické práce, která odpovídá množství vyrobené či spotřebované energie za jednu hodinu.

Jednotka výkonu, kWp: Fotovoltaická elektrárna (FVE), fotovoltaický panel

Výkon fotovoltaické elektrárny je dán součtem výkonů všech fotovoltaických panelů za standardních testovacích podmínek. Je nutné však vzít v úvahu, že skutečný výkon fotovoltaické elektrárny je vždy nižší v důsledku ztrát ve střídači, vodičích, popř. transformátoru a zejména je dán úrovní slunečního záření a úhlem dopadu paprsků.

Abychom se lépe orientovali ve fotovoltaice, podíváme na základní pojmy. Základním funkčním prvkem fotovoltaického panelu je fotovoltaický článek (krystalický, tenkovrstvý). Podle tzbinfo je „fotovoltaický článek v principu velkoplošná fotodioda, která přeměňuje sluneční záření na stejnosměrný proud." Napětí jednoho článku je od 0,5 V (pro krystalický) až po jednotky voltů u tenkovrstvých.

Napětí jednoho fotovoltaického panelu složeného z většího počtu článků zapojených v sérii se obvykle pohybuje od 12 V do 100 V. Na trhu jsou v nabídce dvě kategorie panelů, a to krystalické a tenkovrstvé fotovoltaické panely.

Vliv na výkon fotovoltaických (solárních) panelů

Vliv na účinnost fotovoltaických panelů má zejména kvalita pořízeného modelu a také kvalita jeho montáže. Platí, že nejvyšší výkon mají solární panely, které jsou orientovány na jih a po většinu dne na ně světlo dopadá kolmo. Nezbytností je určitě dbát na čistotu panelu, protože právě znečištění má významně negativní vliv na jeho výkon.

Podle EP Energy Trading „další nežádoucí ztráty mohou vzniknout přeměnou stejnosměrného proudu na střídavý, nebo přílišným zahřátím fotovoltaického modulu.“ Vliv má samozřejmě i počasí a místní podmínky.

Jak to bude s výkonem fotovoltaických panelů v průběhu roku ukazuje tabulka webu Nazeleno. V ní je patrně, že v zimních měsících solární elektrárna vyrobí méně energie. Údaje se vztahují k modelové situaci - k elektrárně na jižní Moravě o výkonu 1 kWp (světlo dopadá na 1 m2 jižní střechy se sklonem 40°), která vyprodukuje 1050 kWh za rok.

Měsíc Energie v kWh
Leden 42
Únor 61
Březen 98
Duben 122
Květen 148
Červen 138
Červenec 157
Srpen 144
Září 108
Říjen 89
Listopad 39
Prosinec 31

Podle serveru Solární experti FVE o špičkovém výkonu 1 kWp vyrobí přibližně 980 kWh ročně. V tabulce tentýž zdroj nabízí přehled ročně vyrobené energie a plochy panelů v závislosti na výkonu FVE.

Výkon FVE Vyrobená energie za rok Plocha panelů
1 kWp 980 kWh 6,1 m2
2 kWp 1 960 kWh 12,2 m2
3 kWp 2 940 kWh 18,3 m2
4 kWp 3 920 kWh 24,4 m2
5 kWp 4 900 kWh 30,5 m2

Fotovoltaická elektrárna (FVE): 10 kWp, dotace

Na fotovoltaické elektrárny s výkonem do 10 kWp lze využít daňové osvobození, pokud se rozhodnete nespotřebovanou elektřinu prodat do distribuční sítě. Bohužel výkupní cena je směšná a úplně se nevyplatí. Proto je výhodné zvážit akumulaci přebytků elektřiny v podobě pořízení většího bojleru pro ohřev teplé vody a lithiových akumulátorů (baterií).

S FVE do 10 kWp máte možnost v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám čerpat až 200 000 Kč (+ 5 000 Kč na projektovou přípravu) podle velikosti a typu systému.

U podání žádosti o dotaci došlo ke zjednodušení a můžete ho podat online. Další výhodou je, že už není potřeba dokládat energetický posudek. Vzory k vyřízení dotace jsou ke stažení na webových stránkách novazelenausporam.cz.

*️⃣Co znamená zkratka kWp?

kiloWatt peak udává špičkový (peak) elektrický výkon solárních panelů při standardním testu. Podle webu Solární experti se „standardní test (STC) provádí zdrojem světla při energii ozáření 1000 W/m2 a teplotě 25°C. Panel dává špičkový elektrický výkon uvedený na štítku při osvitu, který odpovídá přímému ozáření při jasném dni bez mraků.“

*️⃣ Jak spočítat kWp?

K výpočtu výroby elektřiny z fotovoltaiky je k dispozici on-line aplikace na webu Photovoltaic Geographical Information System.

*️⃣ Co znamená Watt peak?

Watt peak (Wp) je jednotkou výkonu fotovoltaického panelu za ideálních/špičkových podmínek (Standard Test Conditions, STC). Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp, tj. v tisících Wp.

*️⃣ Jak spočítat návratnost fotovoltaiky?

Přesně spočítat úsporu a ekonomickou návratnost celkem obtížné. Záleží vždy na konkrétním případě, především na místních podmínkách, technických parametrech zařízení, cenách instalace a revize atd.

Zdroje:

  • www.eon.cz
  • www.solarniexperti.cz
  • www.nazeleno.cz
  • www.elektrina.cz
  • www.tzb-info.cz

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Kde najdu číslo elektroměru a plynoměru (EAN a EIC)

Kde najdu číslo elektroměru a plynoměru (EAN a EIC)

Nemůžete najít EAN kód? Jak zjistíte svého dodavatele plynu a elektřiny?⚡ K čemu slouží EIC kód? Na tyto i další otázky odpovíme v článku!

K čemu je energetický štítek budov a jak jej získat

K čemu je energetický štítek budov a jak jej získat

Nevíte, jak získat energetický štítek domu nebo energetický štítek na byt? Ptáte se, k čemu je vlastně energetický štítek nemovitosti...

Máte výpadek elektřiny? Podívejte se, kde jsou aktuálně odstávky

Máte výpadek elektřiny? Podívejte se, kde jsou aktuálně odstávky

Co všechno může být příčinou výpadku elektřiny? ⚡ Kde získat spolehlivé informace o délce výpadku či odstávky? ⚡ Jak se na takovou situaci...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY