Předběžné opatření: Jak zařídit zákaz přiblížení?

V případě, že někdo někomu vyhrožuje, nebo druhého obtěžuje a nejde to řešit normální domluvou, existují i jiné možnosti. Těmi jsou předběžná opatření, která pomohou rozhodnout v dané věci rychleji.

Zákaz přiblížení se k osobě: Porušení zákazu přiblížení, stalking paragraf Foto: Freepik

Jak funguje předběžné opatření

Roku 2013 nabyla účinnosti první část zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento zákon zavedl v trestním řádu předběžná opatření, jejichž účelem je předběžné upravení poměrů účastníků, zajištění lepší ochrany poškozeného, blízkých osob, zabránění obviněnému v páchání trestné činnosti a zajištění účinného provedení trestního řízení.

Právní úpravu lze dohledat v zákoně č.141/1961 Sb., trestní řád, § 88b až § 88o.

Jak zařídit zákaz přiblížení

Policie ČR radí, aby ji oběti v první řadě kontaktovaly „v případě oprávněného pronásledování, obtěžování nebo napadení, je-li jednání pronásledovatele takové, že ve vás vzbuzuje strach, obavy, nepříjemné pocity apod“.

O předběžném opatření týkajícího se zákaze styku s určitými osobami (§ 88d) rozhoduje v přípravném řízení státní zástupce.

Zákaz přiblížení: Předběžné opatření, soudní příkaz

Každá oběť trestného činu má právo na ochranu před hrozícím nebezpečím a slouží k tomu opatření, jako je například krátkodobá ochrana včetně dočasného omezení chráněné osoby (dočasné přestěhování, utajení identity), vykázání druhé osoby ze společného bytu, domu nebo okolí po dobu 10 dnů, zvláštní ochrana atd.

U ochrany proti domácímu násilí je osoba dopouštějící se násilí v rámci přijetí předběžného opatření (v občanském soudním řízení) povinna opustit společné obydlí a jeho okolí, zdržet se setkávání s navrhovatelem, jeho sledování a obtěžování jakýmkoli způsobem.

V případě, že bylo zahájeno trestní řízení a oběť je v tu chvíli v pozici poškozeného nebo svědka, je možné využít podle § 88c 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním následující předběžná opatření:

  • zákaz kontaktu s určitými osobami,
  • zákaz vstupu do obydlí a do jeho bezprostředního okolí,
  • zákaz návštěv nevhodného prostředí nebo akcí,
  • zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě,
  • zákaz vycestovat do zahraničí aj.

Zákaz kontaktu s individuálně určenou osobou se bere v potaz například při řešení stalkingu nebo domácího násilí.

Co je stalking?

Stalking lze chápat jako opětovné a dlouhodobé obtěžování jiné osoby nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Pronásledovaná osoba může být známá i neznámá a pronásledování může být pokračováním skutečného nebo vymyšleného vztahu.

Stalking – paragraf: Nebezpečné pronásledování

Nebezpečné pronásledování je v České republice trestným činem (§ 354 Trestního zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb.). Pachatel či pachatelka narušuje úmyslně osobní svobodu druhé osoby, i přes její zjevný nesouhlas. Svou oběť sleduje, vyhledává její blízkost, bombarduje ji e-maily a telefonáty, čímž vzbuzuje v pronásledované osobě strach o svůj život.

Obětem se doporučuje přerušit veškeré kontakty s pronásledovatelem, informovat příslušné autority (Policii ČR, odborné instituce a organizace), a především shromažďovat důkazy (uchovávat všechny SMS, e-maily a evidovat a zdokumentovat další materiál).

Zákaz přiblížení se k osobě: Formy stalkingu

Stalker se zpravidla projevuje tak, že pronásledovanou osobu opakovaně a dlouhodobě kontaktuje pomocí e-mailů, SMS, dopisů, telefonátů, popřípadě jí zasílá různé balíčky s dárky. Cílem je získat pozornost a odpověď oběti za každou cenu.

Dalším projevem může být fyzické pronásledování oběti, jako je třeba její sledování do práce, postávání v místě zaměstnání, čekání před domem nebo různými výhružkami fyzickým útokem. V neposlední řadě se pronásledovatel sníží k ničení majetku oběti (rozbití okna, poškrábání auta, propíchnutí pneumatiky).

Porušení zákazu přiblížení

Podle Jiřího Jelínka, profesora trestního práva na Právnické fakultě UK, trestní řád uvádí tři důsledky nesplnění uloženého předběžného opatření. Těmi jsou uložení pořádkové pokuty podle (§ 66 trestního řádu), „uložení jiného druhu předběžného opatření, nebo vzetí obviněného do vazby za podmínek stanovených trestním řádem“.

Porušení předběžného opatření zákazu vstupu do obydlí podle (§ 88e) a zákazu styku s určitými osobami podle (§ 88d) by mohlo být posuzováno také „podle ustanovení o zákazu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 2 tr. řádu,“ dodává Jelínek.

Stalking – trestný čin, trest za stalking

Podle právníků lze za trestný čin nebezpečného pronásledování uložit trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Pachatel bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky tehdy, spáchá-li čin nebezpečného pronásledování vůči dítěti či těhotné ženě, dále se zbraní, anebo nejméně se dvěma osobami.

V případě, že pronásledovatel způsobí svým jednáním smrt oběti, bude jeho jednání posuzováno jako trestný čin nebezpečného pronásledování souběžně s trestným činem vraždy.

Návrh na zákaz přiblížení – vzor

Chystáte-li se podat návrh, doporučuje se přípravu probrat s právníkem. Je důležité mít vše pečlivě zpracované, aby návrh odpovídal vaší situaci. Požadavky, které jsou kladené na obsah a vyhotovení návrhu, jsou celkem vysoké. Součástí návrhu by mělo být:

  • k jakému soudu je určeno,
  • svou identifikaci a osobní údaje – jméno, příjmení a bydliště,
  • jméno, příjmení a bydliště dalších účastníků, případně jejich zástupců,
  • „vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá“,
  • datum a podpis.

Příslušný soud musí o návrhu rozhodnout bezodkladně. Soud o předběžném opatření rozhoduje usnesením, a to nejpozději do 7 dnů. O předběžném opatření týkajícího se zákazu styku s určitými osobami (§ 88d) rozhoduje v přípravném řízení státní zástupce.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

aml_zakon

Co řeší zákon proti praní špinavých peněz (AML zákon)

Co je AML zákon? Kdo je povinná osoba ve vztahu k AML? Prohlédněte si seznam rizikových zemí pro AML. Co znamená zkratka AML? AML...

Reklamační proces čekají velké změny.

Nová pravidla reklamace: Novela zákona o ochraně spotřebitele

Chystaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přináší řadu změn ve vztazích mezi obchodníky a zákazníky. Zvláště...

Jak na odstoupení od smlouvy - vzory a formulář

Jak na odstoupení od smlouvy – vzory a formulář

Co dělat, když darujeme nebo dostaneme nevhodný dárek ❓ Jak postupovat, když objevíme vadu na zakoupeném zboží a potřebujeme vyřídit...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY