Penzijní spoření a státní příspěvky 2024 – přehled

Hlavním cílem penzijního spoření je zajistit zhodnocení naspořených peněz pro období důchodu. Obecně se doporučuje, abychom si během produktivního života našetřili alespoň dva miliony korun.

Penzijní spoření a změny 2023, do 500 Kč bez podpory
Foto: Pixabay

Vládní koalice už v loňském roce plánovala vylepšení bilanci státní kasy o 70 miliard korun. Nešlo ale o úsporu nákladů na chod státu, ale o škrty, které se dotkly především občanů šetřících si na budoucnost.

Důchodový systém – důchodové spoření v Česku

Důchodový systém v České republice zahrnuje tři pilíře. Do prvního pilíře náleží klasické důchodové pojištění spravované státem čerpající ze sociálního pojištění. Součástí druhého a třetího pilíře jsou dobrovolné příspěvky včetně penzijního připojištění spravované penzijními společnostmi.

Penzijní spoření 2024 – důchodové penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření

Podle Asociace penzijních společností ČR si u penzijních společností v tzv. třetím pilíři důchodového systému spoří v prvním čtvrtletí roku 2024 celkem 4,168 milionu klientů, což je o 55 tisíc méně než bylo koncem roku 2023. V doplňkovém penzijním spoření se uvádí 1,864 milionu účastníků, a to představuje o 53 tisíc více než v loňském roce.

Podle loňské analýzy, kterou zveřejnila Národní rozpočtová rada vyplývá, že „systém dobrovolného penzijního spoření neplní dobře funkce, které by plnit měl. Vzhledem k dominanci jednorázových výplat nefunguje jako alternativní způsob zajištění na stáří. Systém nefunguje ale ani jako vhodný investiční nástroj. Reálné výnosy z něj jsou dlouhodobě záporné, poplatky za správu vysoké.“

Stát přitom posílá na příspěvky každoročně 7,5 miliard korun a navíc se snižuje výběr daní, protože spoření lze využít v rámci daňových odpočtů.

Jak funguje penzijní spoření

Obecně je to způsob spoření, u kterého je možné čerpat státní příspěvek a daňové úlevy, pokud klient dodrží smluvní podmínky, tedy spoří určenou minimální dobu a peníze nevybere dříve než v 60. roce života. Tím si vytváří určitou rezervu na stáří.

Smyslem penzijního spoření je umísťování svých příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků do fondů, které obhospodařuje penzijní společnost. Spoření je dlouhodobé, s výnosem a nízkým rizikem. Na konci spoření si můžete nechat vyplatit celou částku nebo pobírat měsíční rentu a peníze dál nechat vydělávat. Podle zákona penzijní fondy dokonce nemohou vyplatit záporný výnos.

Penzijní připojištění vs. doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění bylo možné sjednat do konce roku 2012, v současné době je možné z něj kdykoliv přestoupit do doplňkového penzijní spoření. U penzijního připojištění je garantováno nezáporné zhodnocení, po 15 letech je možné požádat o výplatu výsluhové penze a vybrat takto až 50 % úspor. Nevýhodou je nulové riziko, minimální zisk a nemožnost si sjednat předdůchod.

Doplňkové penzijní spoření je možné sjednat od roku 2013 (nahradilo penzijní připojištění). U něj lze zvolit investiční strategii fondu (u každá penzijní společnosti máte na výběr ze tří fondů – konzervativní fond, vyvážený fond a dynamický fond), existuje možnost požádat o výplatu předdůchodu. Není garantované nezáporné zhodnocení, nicméně nelze sjednat výsluhovou penzi (tj. vybrat po 15 letech spoření polovinu peněz).

Mezi penzijními fondy můžete přestupovat. Na stránkách Banky.cz je uvedeno, že z fondů bývalého penzijního připojištění (dnes transformované fondy) lze pouze vystoupit, tj. převést prostředky do nových typů penzijních fondů.

Pokud toto rozhodnutí učiníte, už se nemůžete do transformovaného fondu vrátit. Penzijní připojištění bylo možné sjednat do konce roku 2012. Aktuálně je možné z něj kdykoliv přestoupit do doplňkového penzijní spoření, které je možné sjednat od roku 2013.

Penzijní spoření 2024 změny – penzijní spoření novinky

Letošní novinkou je možnost dvou smluv, kdy účastník nemusí kvůli přechodu ze starého připojištění do nového převádět naspořené peníze. Od července letošního roku se také změní státní příspěvky a ve stejném měsíci skončí státní podpora pro starobní důchodce.

U smluv uzavřených po 1. lednu 2024 se prodlužuje minimální doba spoření, tj. finanční prostředky si můžete nově bez sankce vybrat až po 10 letech spoření a zároveň vám musí být alespoň 60 let. Smlouvy uzavřené do konce roku 2023 zůstávají v původním znění, tedy je zachována minimální doba spoření 60 měsíců (5 let).

Penzijní spoření 2024 – státní příspěvek

Stát podporuje penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření státním příspěvkem, daňovým odpočtem a daňovým osvobozením pro příspěvky zaměstnavatele do určitého limitu.

Od 1.7.2024 se plánují následující změny. Měly by se zvýšit státní příspěvky a limit pro jejich dosažení. Do konce června 2024 je maximální státní příspěvek 230 Kč, od července 2024 se plánuje zvýšení na 340 Kč. Abyste dosáhli na maximální státní příspěvek, budete muset měsíčně spořit 1 700 Kč a více.

Do konce června si lidé přijdou na příspěvek při spoření 300 Kč měsíčně, od července však budou muset spořit minimálně 500 Kč, aby na státní příspěvek dosáhli. Státní příspěvek bude vždy ve výši 20 % z vašeho příspěvku.

Penzijní spoření 2024 tabulka: Státní podpora penzijní spoření, státní příspěvky na penzijní spoření

Státní příspěvek na penzijní spoření 2024
Vklad za měsíc Do konce 06/2024 Od 07/2024
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
1 000 Kč 230 Kč 200 Kč
1 200 Kč 230 Kč 240 Kč
1 500 Kč 230 Kč 300 Kč
1 700 Kč 230 Kč 340 Kč
2 000 Kč 230 Kč 340 Kč
3 000 Kč 230 Kč 340 Kč

Stát nabízí měsíční příspěvek k penzijnímu spoření i na smlouvy vedené na nezletilé děti a mládež ve stejné výši jako pro dospělé klienty. Rodiče a třeba prarodiče tak mohou dětem či vnoučatům za spoluúčasti státu spořit v podstatě už od narození.

Experti upozorňují, že penzijní spoření je dlouhodobý produkt s horizontem 20 až 30 let. Problém ovšem může nastat, když jej chce, nebo dokonce musí člověk využít ve chvíli, kdy zrovna přijde nějaká krize.

Daňové odpočty penzijní spoření 2024

Slevu na dani je možné získat na příspěvky přesahující výši pro získání maximálního státního příspěvku – do 30.6.2024 se to týká vkladů nad 1000 Kč a od 1. 7. 2024 pak vkladů nad 1700 Kč. Od základu daně bude možné odečíst příspěvky v celkové výši 48 000 Kč za celý kalendářní rok 2024.

Limit 48 000 Kč se vztahuje na všechny státem podporované finanční produkty (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt). Prakticky je tedy možné, abyste měli uzavřené dvě smlouvy, tj. na jednu čerpali daňový odpočet 10 000 Kč a na druhou 38 000 Kč.

Měsíční vklad účastníka Roční snížení základu daně
100 Kč 0 Kč
300 Kč 0 Kč
1 000 Kč 0 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč
2 000 Kč 12 000 Kč
2 500 Kč 18 000 Kč
3 000 Kč 24 000 Kč
4 000 Kč 36 000 Kč
5 000 Kč 48 000 Kč

Penzijní spoření 2024: KB, Česká spořitelna, Allianz, Moneta

Finanční společnosti u tohoto produktu nabízejí řadu výhod. U ČSOB si můžete své peníze vybrat předčasně – spoření lze ukončit už po 2 letech a peníze vám vyplatí včetně zhodnocení, bez státních příspěvků a daňových srážek. Výši příspěvku můžete měnit podle situace, ve které se zrovna ocitáte.

Česká spořitelna nabízí, že v případě vašeho úmrtí získá vaše úspory ten, koho si sami určíte. Pokud neurčíte žádnou osobu, naspořené peníze budou po celou dobu spoření součástí případného dědictví. Uniqua např. pro maximalizaci daňového odpočtu nabízí bezplatnou službu Daňové optimum.

Při výběru nejlepšího penzijního fondu záleží především na tom, jestli od něj čekáte výnos, nebo jistotu. Vysoký výnos poskytují dynamické penzijní fondy, vyšší jistotu  konzervativní penzijní fondy, kompromisem jsou fondy vyvážené.

Penzijní spoření: Inflace a odchod do důchodu

Ceny za poslední rok se skokově zvýšily a vysoká inflace, která za rok 2022 a 2023 dosáhla v průměru 15,1 %, decimuje reálnou hodnotu našetřených peněz. Více než polovina domácností sahá kvůli zdražování do úspor, protože jim nestačí příjmy. To se ve výsledku odráží i v tom, že se rozhodne zrušit např. spoření na penzi.

Tuto skutečnost potvrzují také finanční ústavy, podle kterých přibylo lidí, kteří v loňském roce vybírali úspory i z dalších produktů, na které je navázána státní podpora. O tyto státní příspěvky poté lidi přišli. Faktem je, že v roce 2023 žádný z fondů doplňkového penzijního spoření nepřekonal inflaci a lidé tak reálně ztratili část úspor na důchod.

S ohledem na sociodemografický vývoj bude průběžný penzijní systém čím dál tím více zatěžovat státní rozpočet. O zvyšování věku odchodu do důchodu se hovoří neustále, ale měla by být také snaha podpořit ty lidi v důchodovém věku, kteří chtějí a mohou pracovat i ve stáří.

Někteří odborníci tvrdí, že příliš spoléháme na stát a často chybí motivace pro dobrovolné vytváření si vlastního finančního polštáře, odkud bychom mohli později čerpat.

Penzijní spoření: Investiční penzijní účty

Podpora ze strany vlády by měla jít i na vznik tzv. investičních penzijních účtů s daňovým zvýhodněním, které mají umožnit šetřit si na stáří s pomocí kapitálového trhu (tj. případně tyto peníze investovat do akcií, dluhopisů, podílových listů a podobně).

#️⃣ Co je doplňkové penzijní spoření?

Jedná se o dlouhodobou investici, kterou lidé nejčastěji využívají jako spoření na důchod. Měsíční vklady mohou lidé investovat ve vybraných finančních společnostech. Penzijní spoření může založené osoba jakéhokoliv věku, pokud je však mladší 18 let, je nutné, aby smlouvu uzavřel zákonný zástupce nebo zmocněnec.

#️⃣ Kolik stát přispívá na penzijko?

Státní příspěvek na penzijní spoření je 20 % z vložené částky s tím, že minimální měsíčně naspořená částka pro nárok na státní podporu je nyní 500 Kč (místo původních 300 Kč). Maximální státní příspěvek, na který dosáhnete při měsíčním vkladu 1 700 Kč, se zvýšil z 230 na 340 Kč.

#️⃣ Jaký je rozdíl mezi doplňkovým penzijním spořením a penzijním připojištěním?

U penzijního připojištění existuje pouze jedna, velmi konzervativní strategie, kdežto u doplňkového penzijního spoření je možné zvolit mezi několika investičními strategiemi od konzervativní po dynamickou.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Státní svátky a prázdniny 2023: Přehled, otevírací doba, obchody

Státní svátky a prázdniny 2024

Na kdy připadají svátky a prázdniny v České republice v roce 2024? Kdy budou zavřené obchody? Přinášíme přehled.

Fakturování pro začínající podnikatele

Fakturování pro začínající podnikatele

Pokud rozjíždíte podnikání, vystavování faktur vás nemine. Poradíme, s jakými druhy dokladů se běžně setkáte a jak fakturovat jednoduše –...

důchodci na lavičce

Valorizace důchodů v roce 2024 a 2025

Co znamená valorizace a jak to s ní bude v letošním a příštím roce? O kolik se navýší důchody v řádné a mimořádné valorizaci? A co na to...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY