Sčítání lidu 2021 – jak vyplnit formulář online a vzor

Sčítání lidu v ČR je letos v lecčems jiné. Kvůli koronaviru sčítání probíhá za přísnějších bezpečnostních podmínek a jde také o první sčítání, které jednoznačně preferuje variantu online. Vše důležité o sčítání lidu 2021 se dozvíte v tomto článku.

Výsledky - Kdy je sčítání - Je účast povinná?
Národnost a náboženství - Sčítání a riziko pokuty

Sčítání lidu 2021 - listinný formulář Foto: Sčítání 2021

Výsledky Sčítání lidu 2021

Výsledky sčítání bude Český statistický úřad zpracovávat a zveřejňovat v průběhu roku 2022. Základní data byla zveřejněna na tiskové konferenci 13. ledna.

 • V roce 2021 žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, o 87,6 tis. více než v roce 2011.
 • Průměrný věk obyvatele ČR je 42,7 let.
 • Mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů.
 • V České republice je 2 353 024 domů a 88,4 % z nich vlastní fyzická osoba.

Věková struktura

0-14 let 16,1 %
15-64 let 63,5 %
65 a více let 20,4 %
Rodinný stav (ve věku 15 a více let)

Svobodní 32,1 %
Ženatí a vdané 45,6 %

Vzdělání (15 a více let)

Střední vzdělání s  maturitou 32,8 %
Střední vzdělání nebo vyučení bez maturity 32,9 %
Vysokoškolské vzdělání 18,7 %

Státní občanství

Cizinci celkem 4,7 %
Ukrajinci 1,4 %
Slováci 0,9 %
Vietnamci 0,5 %
Země EU 1,5 %

Národnost

Z těch co vyplnili (dobrovolná položka)
Česká 83,8 %
Moravská 5,0 %
Slezská 0,2 %
Slovenská 1,3 %
Ukrajinská 1,1 %
Vietnamská 0,4 %
31,6 % národnost neuvedlo.
Náboženská víra

Věřící 18,70%
Římskokatolická církev 741 tisíc osob
Českobratrská církev 32,6 tisíc osob
Církev československá husitská 23,6 tisíc osob

Čím se liší letošní sčítání lidu v ČR?

Letošní sčítání lidu, domů a bytů je poprvé v české historii připravováno v režimu online. Lidé se mohou sečíst pohodlně a bezpečně – bez kontaktu se sčítacím komisařem – přes internet, a to prostřednictvím webových stránek www.scitani.cz nebo mobilní aplikace Sčítání21. Ta je dostupná na App Store i Google Play.

Sčítání po internetu začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a pokud se ho nemůžete nebo nechcete zúčastnit, týká se vás sčítání klasickou papírovou cestou, které začíná 17. 4. 2021. V tomto případě vyplníte listinný sčítací formulář, který si u vás vyzvedne sčítací komisař. Předání bude probíhat za přísných bezpečnostních podmínek. Sčítací komisař u vás zazvoní a vyčká na váš příchod venku před domem. Bude vybaven respirátorem a dezinfekcí a bude mít také negativní test na koronavirus.

Vyplněný listinný formulář je možné také odeslat poštou (odeslání je zdarma) nebo odevzdat na určených kontaktních místech, resp. na kterékoli poště. Je nutné to ale udělat do 11. května. Tento termín platí i pro online sčítání.

Online sčítání se kvůli výpadku prodlouží o měsíc

Jak už to bývá u spuštění podobných online služeb ze strany států téměř pravidlem, sčítací formuláře měly hned v sobotu 27. března ráno výpadek a Český statistický úřad je později úplně odstavil, dokud se nepodařilo navýšit kapacity a odstranit problémy. Nyní už je formulář opět funkční a měl by zvládnout obsloužit mnohem větší počet zájemců.

Český statistický úřad se přesto radši rozhodnul online sčítání o měsíc prodloužit, aby se vyplňování rozložilo do delšího časového úseku. Pro online sčítání nyní platí stejný termín jako pro papírové sčítání - 11. květen. Původně mělo sčítání na internetu skončit už 9. dubna.

Sčítání lidu 2021 – otázky v dotazníku

Letošní sčítání se od předchozího liší tím, že se v něm zjišťuje o polovinu méně údajů – lidé musejí zodpovědět 23 otázek, před 10 lety jich přitom bylo 47. Z dotazníku totiž zmizely otázky na majetkové poměry, výši mzdy, vybavení bytu (zda máte ledničku, pračku, počítač apod.), náboženské vyznání nebo národnost (náboženské vyznání a národnost můžete uvést dobrovolně, přičemž v případě národnosti můžete napsat i dvě). Dotazník neobsahuje ani otázky týkající se rodinného stavu nebo zaměstnání.

Důvodem menšího počtu otázek je i to, že statistici si již některé údaje dokážou obstarat sami z digitalizovaných a vzájemně propojených informačních systémů veřejné správy.

Důležitým zjišťovaným údajem naopak je, kde je vaše faktické místo pobytu (nikoli to, kde jste hlášeni) nebo zda dojíždíte do zaměstnání nebo do školy. Tyto informace jsou důležité zejména pro místní samosprávu, protože ta se tak dozví, kolik lidí v daném místě skutečně žije.

Letos prvně digitalizované sčítání lidu online

Elektronický sčítací formulář můžete vyplnit od 27. 3. do 11. 5. na již zmíněných webových stránkách www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání21. Pro přístup k elektronickému formuláři však musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa vašeho obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud tedy zadáte identifikační údaje, které s uvedenými databázemi nesouhlasí, nemůžete pokračovat ve vyplňování elektronického formuláře a musíte počkat na doručení formuláře listinného.

Do elektronického sčítacího formuláře se můžete přihlásit i prostřednictvím tzv. bankovní identity, pokud vaše banka tuto službu nabízí. Stačí zvolit tuto možnost přihlášení prostřednictvím webu eidentita.cz. Stejnou možnost ověření totožnosti dnes používají i například online casina, věděli jste jaké můžete v Česku získat bonusy bez vkladu? Přístup je možný rovněž pomocí datové schránky fyzické osoby.

Formulář ke sčítání obyvatel 2021

Sčítací formulář obsahuje u slovních odpovědí nabídková menu („našeptávače“) a automaticky zobrazuje otázky na základě vyplněných údajů. V případě dítěte se například nezobrazuje dotaz na zaměstnání. Umožňuje rovněž logické kontroly vazeb mezi odpověďmi a nabízí kontextové návody k vyplnění a odeslání.

Kromě češtiny je formulář dostupný i v 7 dalších jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština).

Důležitou informací k vyplňování je, že za jednu domácnost, tj. za všechny osoby v ní žijící, stačí vyplnit jen jeden sčítací formulář.

Sčítání lidu 2021 – vzor

Na speciálních webových stránkách www.scitani.cz, zřízených speciálně k letošnímu sčítání lidí, domů a bytů, je volně k dispozici řada různých užitečných materiálů pro veřejnost, samosprávu i média. Najdete zde základní právní normy, seznamy kontaktních míst i vyplněné vzory listinných formulářů.

Takto vypadá jedna strana sčítacího formuláře v listinné podobě, který obsahuje 23 otázek:

Sčítání lidu 2021 - formulář Zdroj: Sčítání 2021

Kdy bude sčítání lidu domů a bytů – SLDB 2021

 • sčítání online: 27. 3. – 11. 5. 2021
 • listinné sčítání: 17. 4. – 11. 5. 2021
 • zpracování výsledků: 12. 5. – 31. 12. 2021
 • zveřejnění výsledků: na počátku roku 2022

Kdy bylo poslední sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za 10 let. Od vzniku samostatného Československa roku 1918 proběhlo toto sčítání celkem devětkrát. V historii České republiky se jedná o třetí sčítání, ta předešlá se odehrála v letech 2001 a 2011.

Kromě důrazu na online formu je letošní sčítání významné i tím, že se koná přesně 100 let po prvním sčítání v samostatném československém státě.

Je účast na sčítání lidu povinnost?

Sčítání je ze zákona povinné. Údaje, které se jeho prostřednictvím zjišťují, jsou požadovány závaznými evropskými nařízeními a jinak než celoplošným šetřením je získat nelze. Hodnota tohoto průzkumu spočívá v tom, že se získají informace od všech obyvatel, a to k témuž okamžiku.

Povinností je zodpovědět všechny otázky uvedené v dotazníku kromě těch, které se týkají národnosti a náboženského vyznání. Tyto otázky jsou dobrovolné, takže je lze vyplnit nebo nechat bez odpovědi.

Sčítání lidu – cizinci

Povinnost sečíst se mají i všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, a to bez ohledu na skutečnost, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne. Formulář musí vyplnit i v případě, že jim byl udělen azyl nebo na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté).

Sčítání lidu a národnost / sčítání lidu a náboženství

Otázky týkající se národnosti a náboženského vyznání jsou v letošním sčítání lidu dobrovolné. Můžete je tedy vyplnit podle vlastního přesvědčení nebo je nechat bez odpovědi.

V minulosti tomu tak nebylo a každý se musel k nějaké národnosti a náboženství přihlásit, resp. mohl uvést, že je bez vyznání. Při prvním československém sčítání před sto lety se například zjištění národnosti obyvatelstva považovalo za nejdůležitější údaj. Tehdy totiž mělo potvrdit oprávněnost vzniku samostatného Československa. Dnes je pojetí národnosti individuální, čistě subjektivní, a proto je nepovinné.

Jak se vyhnout sčítání lidu a je odmítnutí sčítání lidu legální?

Z výše uvedeného je zřejmé, že vyhnout se sčítání lidu nejde. Lépe řečeno: vyhýbání se sčítání lidu je protizákonné a hrozí za to udělení pokuty. Pokud však žijete s někým ve společné domácnosti, tedy pod jednou střechou, můžete se s ním domluvit, že dotazník vyplní za vás, resp. za celou domácnost.

Sčítání lidu – pokuta

Pokud formulář – elektronický ani listinný – nevyplníte nebo jej za vás nevyplní někdo jiný, hrozí vám pokuta 10 000 Kč.

Za zneužití údajů ze sčítání pak může hrozit pokuta ve výši až 500 000 Kč.

K čemu je sčítání obyvatel dobré?

Sčítání lidu je důležité například pro rozhodování o kapacitách škol, školek nebo domovů pro seniory. Význam může mít také při analýze záplavových území nebo plánování dopravních služeb. Pokud by sčítání probíhalo pouze na dobrovolné bázi a formuláře vyplnila jen část obyvatel, hrozilo by, starostové obcí nebo poskytovatelé lokálních služeb nebudou mít potřebné údaje pro kompetentní rozhodování.

Sčítání lidu se ostatně v různých podobách provádí již od starověku. K tomu, aby mohl stát fungovat – bez ohledu na to, zda se jedná o demokratickou zemi nebo diktaturu –, je totiž nutné, aby o svém obyvatelstvu něco věděl. Důležitá je zejména znalost jeho demografického, sociálního a ekonomického rozvrstvení. Informace pak mohou být užitečné například při plánování dopravy, kapacit zdravotnických zařízení, záchranných složek či škol, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným povodňovým rizikem nebo při tvorbě územních plánů a plánování stavebních prací.

Co bude s vyplněným dotazníkem sčítání lidu dále?

Veškeré údaje získané sčítáním se použijí pouze k zpracování a publikování souhrnných statistických výsledků (počty, podíly či průměry). Všechny identifikační údaje jsou během zpracování anonymizovány a po zpracování se kompletně zlikvidují. V případě papírových formulářů se tak stane skartací provedenou na základě přísných bezpečnostních standardů.

 • O evidenci toho, kolik mají lidí na práci nebo na válku a kolik vyberou na daních, se snažili již panovníci ve starém Sumeru, Mezopotámii, Egyptě, Řecku či Římě. Sčítání lidu je také na počátku křesťanského příběhu, protože Ježíš se Marii a Josefovi, jak známo, narodil na cestě do Betléma, kam oba jeho rodiče mířili na sčítání lidu.
 • Zlatý věk sčítání lidu nastal až v novověku, kdy vznikla statistika jako vědní obor.
 • Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. Prováděly se především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace.
 • Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s dalším rozvojem státního aparátu.

Zákon o sčítání lidu

Česká republika uskutečňuje letošní sčítání lidu na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 763/2008, o sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 2021 je rovněž plně v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů].

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny.

Sčítání lidu a ČSÚ

Sčítání lidu patří tradičně k největším a nejnáročnějším projektům Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je podle zákona organizátorem a zodpovídajícím orgánem této administrativně velmi náročné akce. O náročnosti této akce vypovídá to, že její příprava trvala několik let a podílelo se na ní několik set lidí.

Sčítání je letos specifické tím, že je poprvé hlavní důraz položen na sčítání online, a z důvodu koronavirové pandemie také přísnějšími bezpečnostními opatřeními.

 • Tradice tzv. moderních sčítání lidu sahá do roku 1869, kdy začalo období sčítání vyznačující se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a probíhající na základě konkrétní zákonné normy.
 • Na sčítání v Rakousku-Uhersku navázala sčítání v době první československé republiky (první sčítání v ČSR proběhlo v r. 1921) i v dalších obdobích čs. státu, resp. České republiky.

Sčítání lidu 2021 – brigáda u České pošty

Česká pošta se na sčítání lidu podílí tiskem sčítacích formulářů, jejich distribucí a sběrem, jejich digitalizací (skenováním) a finální skartací. V souvislosti se sčítáním zajišťuje rovněž provoz sítě kontaktních míst na svých vybraných pobočkách.

K tomu, aby Česká pošta takovýto pracovní nápor zvládla, shání v současné době tisíce brigádníků na výpomoc. Zájemcům o práci nabízí například místo sčítacího komisaře/komisařky. Úkolem komisařů bude distribuce sčítacích formulářů do domácností, poskytování podpory lidem během vyplňování a následný sběr a kontrola formulářů.

Brigádníky Česká pošta nabírá po celé republice a nabízí jim v průměru 180 Kč za hodinu.

Nevíte si rady se sčítáním lidu?

 • Základní nápovědu ke sčítání lidu naleznete přímo ve sčítacím formuláři.
 • Podrobná nápověda je na webu scitani.cz/napoveda.
 • Informace získáte rovněž na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) a na e-mailu dotazy@scitani.cz.
 • V případě potřeby vám s vyplněním sčítacího formuláře poradí i na kontaktních místech sčítání.

*️⃣ Kdy sčítání lidu probíhá?

Sčítání, resp. jeho online forma, začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Dne 17. 4. 2021 začíná listinné sčítání – více o termínech zde.

*️⃣ Musím se sčítání zúčastnit?

Ano, sčítání lidu, domů a bytů je totiž ze zákona povinné. Zodpovědět musíte všechny otázky uvedené v dotazníku, a to podle pokynů ve formuláři.

*️⃣ Kde získat listinný formulář?

Listinný formulář získáte zdarma od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Nacházejí se na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.

*️⃣ Musí každý vyplnit formulář samostatně?

Nikoli, formulář může vyplnit i jedna osoba za celou domácnost.

*️⃣ Existuje návod na vyplnění?

Základní pokyny k vyplnění jsou přímo ve formuláři. Podrobné informace k vyplnění všech částí formuláře získáte zde.

Komentáře

Pridat komentář


Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich pisatelů a provozovatel tohoto portálu za ně nenese zodpovědnostKomentáře

děkuji všem za super komentáře, nasmal jsem se :D je vidět že máte ještě rozum . za měsíc se dozvíme že agentura co to dělá si za to vzala 150 milionu

na vašich strábkách je kde co jen ne dotazník aby se mohl vyplnit, k čemu ty zbytečné další odkazy ?

Jděte do prdele nic nemám ani nic nevlastním občanka neplatná.To je asi to úplně nejlepší co můžete udělat mít hovno a máte pokoj.Zdravy vám nikdo nevezme.

Toto sčítání je hlavně pro Brusel aby zjistil kolik emigrantů můžete ubytovat.

Jak mám sečíst syna - je vlastníkem bytu,kde je trvale přihlášen a kde žiji já - matka a jeho žena. Syn však trvale pracuje v německu a domů dojíždí 1x za měsíc na prodloužený vikend..

To musíte každého buzerovat co kde jak žije nechcete náhodou vlést nám i do zadku Děkuji je to jenom p....jenom vyhrožuj te každému pokutou za tohle když se tam nenapíše ?!

souhlas s pavlem strčte si to do piče

Oprava: to je pokus o vtip? A to mám platit když nevyplním pokutu a dělají si vrásky, že nikdo nepřišel?

Už nebudu věřit ! Na vchodových dveří česká pošta si nalepí text s datumem a se 4hodinovým rozestupem, že bude roznášet formuláře po bytech. Jako blbec duvěřivě čekám. A NIKDO- znovu se podívám,nepopletla jsem si? A čtu , nalepeno nov a s datem až na květen. To je pokud o vtip. Příště nebudu čekat!!!!!

Strčte si to do piče

Sčítání se chci zúčastnit. Jsem ráda, že tu můžu žít. Díky Bohu za tuto zem. Žehnám jí a lidem v ní i těm v moci postaveným.
Jen pro upřesnění: Ježíš Kristus se narodil přímo v Betlémě. Jak víme.

Jak zjistit jestli náš elektronický dotazník byl zaregistrován

Pro prudiče, odmítače, nechápače. Sčítání lidu se provádělo již ve starém Římě, takže již přes 2000let. Tyto údaje potřebuje každý stát na světě, není to výmysl, ani šikana obyvatel. Sčítání se provádí po celém světě.

Pane Přikryl, promiňte, ale jste dost naivni

Je to jen sbírání dát, aby se jinde zase zneužily

Já si tam vymyslel takový bludy, že jim z toho bude přecházet zrak

Pani Miloslavo v čem máte problém? Vyplnit formulář? To zvládla moje devadesatiletá sousedka i děda co mu táhne taky na devadesát. Pokud máte problém obraťte se na někoho, kdo to zvládne za Vás. Chytrých a ochotných lidí je dost. Pokud něčemu nerozumíte všude je spousta nápovědy a mnoho návodů. Dokonce pokud si dáte tu námahu, přečtěte si i zdůvodnění a vysvetlivky ke každé otázce.

Elita národa zde promlouvá, hrůza,těm sverite vyplnit formulář?Tak jsem zvědavá,kolik padne těch slibovaných pokut.Bude to stejné,jako s nošením rousek,tj.NIC , 35jen řeči bu,bu,bu....

Tak pokud všelijací stěžovatelé disponují aspoň trochou inteligence a jsou schopni pochopit sdělení a význam psaného textu mají v článku odpověď na všechny jejich výtky a výmysly. Sčítání je důležité pro fungování státu. Sčitalo se již za císaře Františka Josefa a sčítá se na celém světě. Není to výmysl EÚ ani této vlády. Data jsou anonimizována. Nikdo nedává data o svem majetku. A tak bych mohl pokračovat vyvracením dalších a dalších slaboduchých výlevů co se tu objevují v komentářích. Kdy se pisatelé nejsou schopni podepsat nebo se schovávají za anonimní přezdívky.

Jsme jen jako otroci.Berani už jenna porážku.

Běs a hrůza.Čeho se ještě dočkáme. Lituji děti které se narodí do dnešní doby.

stále nejasné

stále nejasné

stále nejasné

stále nerozumím

stále nerozumím

nvím co napsat
na co se pořád ptáte

Je někde ke stažení formulář at se můžu podívat na otázky?

To se dalo čekat,Češi nejlépe umí si stěžovat na všechno a všechny. Nikdy nebylo tak dobře a čím méně mají co řešit, tak hledají co vše je špatně. Ať si ti nespokojenci jdou žít jinam, co je tady drží ???

zašlete mě formulář ke sčítání. Můj e-mail:mirova.zeme@centrum.cz

Odpověď pro hnidu máš pravdu kde můžeme krást?Hci být milionářem!!!! Čauky

Jsem už docela na hadr čeho se ještě dočkáme život mám v p... peníze mám vp.. velký nedostatek vybavení domu také v p..jinak vrchnost to jsou boháči my jsme jenom hnidy co musíme vydělávat.pokažde si najdou kde nás můžou obrat, stáhnout z kůže,jsme v háj...

Nálada mezi obyvatelstvem na stupni A 5

je osm hodin po spuštění a stále to ještě nefunguje moje trvalá adresa prý neexistuje to je peklo asi moc intenzivně nepracují na zprovoznění

Je to 6 hodin od počátku a první hláška je Sčítání 2021 není v současné době dostupný. Intenzivně pracujeme na jeho zprovoznění. Tak co ještě chtějí? Kašlu na ně! Opět totální neschopnost úřadu!!!!!!!!!!!

Máme jenom povinnosti,ale práva žádné.Je to smutné,politici bohatnou a dělný lid na ně dře.Spravedlnost je sice slepá,ale v naší zemi neexistuje. Všichni by měli prokázat původ svého majetku,ale u boháčů to nikdy neprojde.Prostě na každého je jiný metr.Dusíte NÁS.Jinak děkuji moc za to,že mohu žít v tomto zkorumpovaném státě a sním o tom,že jednou bude lépe pro Všechny.

Stáhla jsem si vzor a musím říct, že kromě toho, že chtějí vědět osoby ve společné domácnosti a další věci kolem bydlení tak pak se ptají na zaměstnání kde a co děláte a jak se tam dostáváte. Jen nějak nepobírám ty jejich kódy pracovního zařazení 😀

No jsem zvědav jak to vyplním ze zahraničí, navíc bez pobytu na trvalém bydlišti dle občanky. Byt jsem pronajal a trv. bydliště nebyl důvod měnit. To jsou komplikace navíc ke koronce.

Opavdu pri scitani lidi je dulezity vyplnovat vybaveni domacnosti?! Vyse mzdy a podobne?!!! A jeste se chlubi ze se to tedka uz vyplnovat nemusi!!

Jsem zvědav na ukrajince co jsou tdy vice jak 90dní a jeste ktomu nelegalně

Nechápu o co jde stěžovatelům. Sčítalo se už od pradávna a sčítat se bude. Nevím čemu se furt všichni divíte. A ještě ty trapné komenty, kdyby to mělo, alespoň hlavu a patu. No, ale jsme jenom lidé, blbé a pitomé.

A na co máme matriky proč mám ještě vyplňovat nějaký dotazník v době digitalizace

Vyhozeny penize , a sčitani jak to nazivaji to je jen aby nas mohly zas oskubat

Veškeré komentáře jsou trapně trapné...

Sčítání lidu, domů a bytů, to jsou 3 otázky, tak proč je jich přes 20?? Sčítání se dělá na základě nařízení EU. Co je EU potom co mám?

Pane Petr, znáte službu samoobslužných prádelen? Kdyby u nás byla dříve, novou pračku bych nepořizoval.

Ne tvl. Ledničku nemám, žeru všechno studený a za oknem a taky neperu, chodím jako prase🙈🙈🤣🤣🤣 o bože, lidská květeno česká

Vy už nevite jak víc lidi buzerovat!!!!!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

K čemu je energetický štítek budov a jak jej získat

K čemu je energetický štítek budov a jak jej získat

Nevíte, jak získat energetický štítek domu nebo energetický štítek na byt? Ptáte se, k čemu je vlastně energetický štítek nemovitosti...

aml_zakon

Co řeší zákon proti praní špinavých peněz (AML zákon)

Co je AML zákon? Kdo je povinná osoba ve vztahu k AML? Prohlédněte si seznam rizikových zemí pro AML. Co znamená zkratka AML? AML...

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TIPY